دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/7/9

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/7/9

جوجه یکروزه گوشتی 2300-4600

تخم مرغ تهران 35000-43750

مرغ زنده تهران18000-18500

مرغ کشتار تهران 27300-29500

گوشت مرغ مادر منجمد تهران22500-23500

مرغ زنده مادر تهران 15500-16300

ذرت آرژانتین بندر امام5110

ذرت اوکراین بندر امام 5200

ذرت داخلی کرمانشاه 5050

جو قزاق بندر امیرآباد 4260

جو اوکراین بندر امام 4240


جو روس بندر امیرآباد 4260

جو کرمانشاه 4360

گندم ورامین 4040

گندم رشت 3960

سبوس گندم کرج 3230


کنجاله سویاآرژانتین بندر امام4810

کنجاله سویا هندی بندر امام 4710

کنجاله کلزا کانولای پرک کانادا بندر امام 4150

کنجاله تخم پنبه پودر و تخته ترکمن مشهد 4700

جوش شیرین چینی تهران 8150

جوش شیرین داخلی شیراز8150

پودر ماهی شمال13000

پودر ماهی جنوب13200

پودر ماهی کیلکا 13700

پودر گوشت کرج 2800

فسفات پارس فن صنعت اهواز 11000

کنسانتره 5%گوشتی مروارید دانه فارس حداقل پروتئین(%30) 13600

یونجه قم 3900

یونجه همدان 3500

یونجه خرمشهر 3900

متیونین دگوسا تهران84000

متیونین فرانسه تهران83000

متیونین آمریکا تهران 78000

لیزین آمریکا تهران 40000

لیزین کره تهران 40000

لیزین اندونزی تهران40000

  جهت اطلاع از قیمتهای سایر روزها روی کلمه
اینجا کلیک نمائید
توضیح
1- کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد

2-   قیمت پایه جوجه یکروزه ( حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس) در کل ایران ملاک قرار گرفته و نرخ اعلامی قروش مرغدار مرغ مادر میباشد