دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/7/7

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/7/7

جوجه یکروزه گوشتی 0000-0000

تخم مرغ تهران 32000-36900

مرغ زنده تهران18000-18500

مرغ کشتار تهران 27300-29500

گوشت مرغ مادر منجمد تهران22500-23500

مرغ زنده مادر تهران 15500-16300

ذرت آرژانتین بندر امام5320

ذرت اوکراین بندر امام 5220

ذرت داخلی کرمانشاه 5070

جو قزاق بندر امیرآباد 4300

جو اوکراین بندر امام 4240


جو کرمانشاه 4360

گندم همدان 4010

سبوس گندم کرج 3330


کنجاله سویاآرژانتین بندر امام4880

کنجاله سویا هندی بندر امام 4780

کنجاله کلزا کانولای پرک کانادا بندر امام 4010

کنجاله کلزا کانولای یگانه گرگان 3930

کنجاله کلزا کانولای خاوردشت 3860

کنجاله تخم پنبه تخته قزاق مشهد4450

کنجاله تخم پنبه پودر و تخته ترکمن مشهد 4700

کنجاله تخم پنبه تخته ترکمن مشهد 4740

جوش شیرین چینی تهران 8000

جوش شیرین داخلی شیراز8200

پودر ماهی شمال13000

پودر ماهی جنوب13200

پودر ماهی کیلکا 13700

پودر گوشت کرج 2800

فسفات پارس فن صنعت اهواز 11000

کنسانتره 5%گوشتی مروارید دانه فارس حداقل پروتئین(%30) 13600

یونجه قم 3900

یونجه همدان 3500

یونجه خرمشهر 3900

متیونین دگوسا تهران84000

متیونین فرانسه تهران83000

متیونین آمریکا تهران 78000

لیزین آمریکا تهران 40000

لیزین کره تهران 40000

لیزین اندونزی تهران40000

  جهت اطلاع از قیمتهای سایر روزها روی کلمه
اینجا کلیک نمائید
توضیح
1- کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد

2-   قیمت پایه جوجه یکروزه ( حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس) در کل ایران ملاک قرار گرفته و نرخ اعلامی قروش مرغدار مرغ مادر میباشد