دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه کشی  طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

پرند فید

آگهی

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/7/5
قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/7/5

جوجه یکروزه گوشتی 2300-4600

تخم مرغ تهران 30000-34900

مرغ زنده تهران17500-18000

مرغ کشتار تهران 27000-29000

گوشت مرغ مادر منجمد تهران22500-23500

مرغ زنده مادر تهران 15500-16300

ذرت آرژانتین بندر امام5460

ذرت اوکراین بندر امام 5480

ذرت داخلی کرمانشاه 5140

جو اوکراین بندر امام 4240


جو اکراین بندر امیرآباد 4280

جو اکراین بندر فریدون کنار 4250

سبوس گندم کرج 3330


کنجاله سویاآرژانتین بندر امام4840

کنجاله سویا هندی بندر امام 4750

کنجاله کلزا کانولای پرک کانادا بندر امام 4150

کنجاله کلزا کانولای یگانه گرگان 3930

کنجاله کلزا کانولای خاوردشت 3860

کنجاله تخم پنبه تخته قزاق مشهد4450


کنجاله تخم پنبه پودر و تخته ترکمن مشهد 4700

کنجاله تخم پنبه تخته ترکمن مشهد 4740

جوش شیرین چینی تهران 8000

جوش شیرین داخلی شیراز8200

پودر ماهی شمال13000

پودر ماهی جنوب13200

پودر ماهی کیلکا 13700

پودر گوشت کرج 2800

فسفات پارس فن صنعت اهواز 11000

کنسانتره 5%گوشتی مروارید دانه فارس حداقل پروتئین(%30) 13600

یونجه قم 3900

یونجه همدان 3500

یونجه خرمشهر 3900

متیونین دگوسا تهران85000

متیونین فرانسه تهران84000

متیونین آمریکا تهران 71600

لیزین آمریکا تهران 40500


لیزین کره تهران 40500

لیزین اندونزی تهران40500

  جهت اطلاع از قیمتهای سایر روزها روی کلمه
اینجا کلیک نمائید
توضیح
1- کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد

2-   قیمت پایه جوجه یکروزه ( حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس) در کل ایران ملاک قرار گرفته و نرخ اعلامی قروش مرغدار مرغ مادر میباشد