دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/7/3

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/7/3

جوجه یکروزه گوشتی 2300-4600

تخم مرغ تهران 30000-34900

 مرغ زنده تهران16800-19500

 مرغ کشتار تهران 25500-31100

گوشت مرغ مادر منجمد تهران22500-23500

مرغ زنده مادر تهران 15500-16300

ذرت آرژانتین بندر امام5600

 ذرت اوکراین بندر امام 5210

جو اوکراین بندر امام 4240


سبوس گندم کرج 3330


کنجاله سویاآرژانتین بندر امام4820

کنجاله سویا هندی بندر امام 4760

کنجاله سویا بهپاک بهشهر 5450

کنجاله کلزا کانولای پرک کانادا بندر امام 4150

کنجاله تخم پنبه تخته قزاق مشهد4450


 کنجاله تخم پنبه پودر و تخته ترکمن مشهد 4530

کنجاله تخم پنبه تخته ترکمن مشهد 4740

جوش شیرین چینی تهران 8000

جوش شیرین داخلی شیراز8200

پودر ماهی شمال13000

پودر ماهی جنوب13200

پودر ماهی کیلکا 13700

پودر گوشت کرج 2800

فسفات پارس فن صنعت اهواز 9100

کنسانتره 5%گوشتی مروارید دانه فارس حداقل پروتئین(%30) 13600

یونجه قم 3900

یونجه همدان 3500

یونجه خرمشهر 3900

متیونین دگوسا تهران89000

متیونین فرانسه تهران88000

لیزین آمریکا تهران 39000

لیزین کره تهران 39000

لیزین اندونزی تهران39000

  جهت اطلاع از قیمتهای سایر روزها روی کلمه
اینجا کلیک نمائید
توضیح
1- کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد

2-   قیمت پایه جوجه یکروزه ( حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس) در کل ایران ملاک قرار گرفته و نرخ اعلامی قروش مرغدار مرغ مادر میباشد