دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تلاونگ

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/6/31

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/6/31

جوجه یکروزه گوشتی 0000-0000

تخم مرغ تهران 30000-33500

 مرغ زنده تهران17500-18000

 مرغ کشتار تهران 27000-29000

گوشت مرغ مادر منجمد تهران22500-23500

مرغ زنده مادر تهران 15500-16300

ذرت آرژانتین بندر امام5600

 ذرت اوکراین بندر امام 5480

جو اوکراین بندر امام 4240


سبوس گندم کرج 3330


کنجاله سویاآرژانتین بندر امام4960

کنجاله سویا هندی بندر امام 4900

کنجاله سویا بهپاک بهشهر 5410

کنجاله تخم پنبه تخته قزاق مشهد4450


 کنجاله تخم پنبه پودر و تخته ترکمن مشهد 4530

کنجاله تخم پنبه تخته ترکمن مشهد 4740

جوش شیرین چینی تهران 8000

جوش شیرین داخلی شیراز8200

پودر ماهی شمال13000

پودر ماهی جنوب13200

پودر ماهی کیلکا 13700

پودر گوشت کرج 2800

فسفات پارس فن صنعت اهواز 9100

کنسانتره 5%گوشتی مروارید دانه فارس حداقل پروتئین(%30) 13600

یونجه قم 3900

یونجه همدان 3500

یونجه خرمشهر 3900

متیونین دگوسا تهران85000

متیونین آمریکا تهران 71600

متیونین فرانسه تهران84000

لیزین آمریکا تهران 38500

لیزین کره تهران 38500

لیزین اندونزی تهران38500

  جهت اطلاع از قیمتهای سایر روزها روی کلمه
اینجا کلیک نمائید
توضیح
1- کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد

2-   قیمت پایه جوجه یکروزه ( حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس) در کل ایران ملاک قرار گرفته و نرخ اعلامی قروش مرغدار مرغ مادر میباشد