دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/6/29

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/6/29

جوجه یکروزه گوشتی 3100-5300

تخم مرغ تهران 30000-33500

 مرغ زنده تهران17000-17500

 مرغ کشتار تهران 27000-29500

گوشت مرغ مادر منجمد تهران22500-23500

مرغ زنده مادر تهران 15500-16300

ذرت آرژانتین بندر امام5610


 ذرت اوکراین بندر امام 5430

ذرت داخلی کرمانشاه 5120

ذرت روس بندر امیرآباد 5620

ذرت هندی بندر امام 5010

جو اوکراین بندر امام 4230


جواوکراین بندر امیرآباد 4300

جو اوکراین بندر فریدون کنار 4300

گندم داخلی همدان 3770

سبوس گندم کرج 3330


کنجاله سویاآرژانتین بندر امام5350

کنجاله سویا هندی بندر امام 5010

کنجاله سویا بهپاک بهشهر 5450

کنجاله سویا خاوردشت گرگان 5400

کنجاله کلزا کانولای پرک کانادا بندر امام 4150


کنجاله کلزا کانولای یگانه گرگان 3910

کنجاله کلزا کانولای خاور دشت گرگان 3910

کنجاله کلزا اکس دانه کرج 3970

کنجاله کلزا کانولای هندی 3740

کنجاله تخم پنبه تخته قزاق مشهد4450


 کنجاله تخم پنبه پودر و تخته ترکمن مشهد 4530

کنجاله تخم پنبه تخته ترکمن مشهد 4740

جوش شیرین چینی تهران 8000

جوش شیرین داخلی شیراز8200

پودر ماهی شمال13000

پودر ماهی جنوب13200

پودر ماهی کیلکا 13700

پودر گوشت کرج 2800

فسفات پارس فن صنعت اهواز 9100

کنسانتره 5%گوشتی مروارید دانه فارس حداقل پروتئین(%30) 13600

یونجه قم 3900

یونجه همدان 3500

یونجه خرمشهر 3900

متیونین دگوسا تهران85000

متیونین آمریکا تهران 71600

متیونین فرانسه تهران84000

لیزین آمریکا تهران 38300

لیزین کره تهران 38300

لیزین اندونزی تهران38300

  جهت اطلاع از قیمتهای سایر روزها روی کلمه
اینجا کلیک نمائید
توضیح
1- کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد

2-   قیمت پایه جوجه یکروزه ( حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس) در کل ایران ملاک قرار گرفته و نرخ اعلامی قروش مرغدار مرغ مادر میباشد