دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/6/28

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/6/28

جوجه یکروزه گوشتی 0000-0000

تخم مرغ تهران 29000-32500

 مرغ زنده تهران18500-19000

 مرغ کشتار تهران 27700-30000

گوشت مرغ مادر منجمد تهران22500-23500

مرغ زنده مادر تهران 15500-16300

ذرت آرژانتین بندر امام5560


 ذرت اوکراین بندر امام 5360

ذرت داخلی دشت مغان 5320

ذرت داخلی کرمانشاه 5120

جو اوکراین بندر امام 4220


سبوس گندم کرج 3330


کنجاله سویاآرژانتین بندر امام5060

کنجاله سویا هندی بندر امام 4850

کنجاله کلزا کانولای پرک کانادا بندر امام 4150


کنجاله کلزا کانولای یگانه گرگان 3910

کنجاله کلزا کانولای خاور دشت گرگان 3910

کنجاله کلزا اکس دانه کرج 3970

کنجاله کلزا کانولای هندی 3740

کنجاله تخم پنبه تخته قزاق مشهد4450


 کنجاله تخم پنبه پودر و تخته ترکمن مشهد 4530

کنجاله تخم پنبه تخته ترکمن مشهد 4740

جوش شیرین چینی تهران 8000

جوش شیرین داخلی شیراز8200

پودر ماهی شمال13000

پودر ماهی جنوب13200

پودر ماهی کیلکا 13700

پودر گوشت کرج 2800

فسفات پارس فن صنعت اهواز 9100

کنسانتره 5%گوشتی مروارید دانه فارس حداقل پروتئین(%30) 13600

یونجه قم 3900

یونجه همدان 3500

یونجه خرمشهر 3900

متیونین دگوسا تهران85000

متیونین آمریکا تهران 71600

متیونین فرانسه تهران84000

لیزین آمریکا تهران 39000

لیزین کره تهران 39000

لیزین اندونزی تهران39000

  جهت اطلاع از قیمتهای سایر روزها روی کلمه
اینجا کلیک نمائید
توضیح
1- کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد

2-   قیمت پایه جوجه یکروزه ( حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس) در کل ایران ملاک قرار گرفته و نرخ اعلامی قروش مرغدار مرغ مادر میباشد