دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

پرند فید

جوجه کشی  طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

آگهی

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیوردر مورخه 1390/6/27

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه1390/6/27

جوجه یکروزه گوشتی 3400-5400

تخم مرغ تهران 28500-32000

 مرغ زنده تهران18500-19000

 مرغ کشتار تهران 28000-30500

گوشت مرغ مادر منجمد تهران22500-23500

مرغ زنده مادر تهران 15500-16300

ذرت آرژانتین بندر امام
3054

 ذرت اوکراین بندر امام 5320

ذرت داخلی کرمانشاه 5090

جو اوکراین بندر امام 4180


جو اوکراین بندر امیرآباد 4300

جو قزاق مشهد 4540

سبوس گندم کرج 3330


  کنجاله سویاآرژانتین بندر امام4820

کنجاله کلزا کانولای پرک کانادا بندر امام 0000

کنجاله کلزا کانولای یگانه گرگان 3910

کنجاله کلزا کانولای خاور دشت گرگان 3880

کنجاله کلزا اکس دانه کرج 3970

کنجاله تخم پنبه تخته قزاق مشهد4450


 کنجاله تخم پنبه پودر و تخته ترکمن مشهد 4530

کنجاله تخم پنبه تخته ترکمن مشهد 4740

جوش شیرین چینی تهران 8000

جوش شیرین داخلی شیراز8200

پودر ماهی شمال13000

پودر ماهی جنوب13200

پودر ماهی کیلکا 13700

پودر گوشت کرج 2800

فسفات پارس فن صنعت اهواز 9100

کنسانتره 5%گوشتی مروارید دانه فارس حداقل پروتئین(%30) 13600

یونجه قم 3900

یونجه همدان 3500

یونجه خرمشهر 3900

متیونین دگوسا تهران85000

متیونین آمریکا تهران 71600

متیونین فرانسه تهران84000

لیزین آمریکا تهران 38500

لیزین کره 39500

لیزین اندونزی تهران39500

  جهت اطلاع از قیمتهای سایر روزها روی کلمه
اینجا کلیک نمائید

توضیح


1- کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد

 
2- در مورد بهای جوجه یکروزه پایه قیمت حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس در کل ایران ملاک

قرار گرفته و نرخ اعلامی نرخ قروش مرغدار مرغ مادر میباشد