دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/6/26

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه1390/6/26

جوجه یکروزه گوشتی 3500-5500

تخم مرغ تهران 27500-31000

 مرغ زنده تهران18500-19000

 مرغ کشتار تهران 28000-30500

گوشت مرغ مادر منجمد تهران22500-23500

مرغ زنده مادر تهران 15500-16300

ذرت آرژانتین بندر امام5400

 ذرت اوکراین بندر امام 5280

ذرت داخلی کرمانشاه 5120

جو اوکراین بندر امام 4200


جو اوکراین بندر امیرآباد 4300

سبوس گندم کرج 3330

  کنجاله سویاآرژانتین بندر امام4960

کنجاله کلزا کانولای پرک کانادا بندر امام 4150

کنجاله کلزا کانولای یگانه گرگان 3960

کنجاله کلزا کانولای خزر گرگان 3960

کنجاله کلزا کانولای خاوردشت 3920

کنجاله کلزا کانولای هندی بندر امام 3750

کنجاله تخم پنبه تخته قزاق مشهد4450


 کنجاله تخم پنبه پودر و تخته ترکمن مشهد 4530

کنجاله تخم پنبه تخته ترکمن مشهد 4300

جوش شیرین چینی تهران 8000

جوش شیرین داخلی شیراز8200

پودر ماهی شمال13000

پودر ماهی جنوب13200

پودر ماهی کیلکا 13700

پودر گوشت کرج 2800

فسفات پارس فن صنعت اهواز 9100

کنسانتره 5%گوشتی مروارید دانه فارس حداقل پروتئین(%30) 13600

یونجه قم 3900

یونجه همدان 3500

یونجه خرمشهر 3900

متیونین دگوسا تهران87000

متیونین آمریکا تهران 712500

متیونین فرانسه تهران86000

لیزین آمریکا تهران 38500

لیزین کره 39500

لیزین اندونزی تهران39500

  جهت اطلاع از قیمتهای سایر روزها روی کلمه
اینجا کلیک نمائید

توضیح


1- کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد

 
2- در مورد بهای جوجه یکروزه پایه قیمت حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس در کل ایران ملاک

قرار گرفته و نرخ اعلامی نرخ قروش مرغدار مرغ مادر میباشد