دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه کشی  طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

پرند فید

آگهی

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/6/20
قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه1390/6/20 

جوجه یکروزه گوشتی 3500-5500

تخم مرغ تهران 25000-28500

 مرغ زنده تهران18000-19000

 مرغ کشتار تهران 28800-31300

گوشت مرغ مادر منجمد تهران22500-23500

مرغ زنده مادر تهران 15500-16300

ذرت آرژانتین بندر امام4810

 ذرت اوکراین بندر امام 5100

ذرت داخلی کرمانشاه 5000
 
جو اوکراین بندر امام 4160

جو اوکراین بندر امیرآباد 4500

جو قزاق مشهد 4630

سبوس گندم کرج 3330

سبوس قزاق مشهد 3530

  کنجاله سویاآرژانتین بندر امام4810

 کنجاله سویا هندی بندر امام 4750

کنجاله کلزا کانولای پرک کانادا بندر امام 4150

کنجاله تخم پنبه تخته پر چرب ترکمن مشهد 5355

کنجاله تخم پنبه پودر ترکمن مشهد4350

 کنجاله تخم پنبه پودر و تخته ترکمن مشهد 4530

کنجاله تخم پنبه تخته قزاق مشهد4900

جوش شیرین چینی تهران 8000

جوش شیرین داخلی شیراز8200

پودر ماهی شمال13000

پودر ماهی جنوب13200

پودر ماهی کیلکا 13700

پودر گوشت کرج 2800

فسفات پارس فن صنعت اهواز 9100

کنسانتره 5%گوشتی مروارید دانه فارس حداقل پروتئین(%30) 13600

یونجه قم 3900

یونجه همدان 3500

یونجه خرمشهر 3900

متیونین دگوسا تهران85000

متیونین فرانسه تهران84000

لیزین آمریکا تهران 38500

لیزین کره 39500

لیزین اندونزی تهران39500

ضمنا جهت اطلاع از قیمتهای سایر روزها روی کلمه اینجا کلیک نمائید
توضیح
1- کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد
2- در مورد قیمت جوجه یکروزه پایه حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس در کل ایران ملاک قرار گرفته و نرخ اعلامی نرخ قروش مرغ مادر میباشد