دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/6/19
قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه1390/6/19 

جوجه یکروزه گوشتی 3500-5500
 
تخم مرغ تهران 24500-28000

 مرغ زنده تهران19400-19400

 مرغ کشتار تهران 29000-31500

گوشت مرغ مادر منجمد تهران22500-23500

مرغ زنده مادر تهران 15500-16300
 
ذرت آرژانتین بندر امام4810

ذرت اوکراین بندر امام 5010

جو اوکراین بندر امام 4160

سبوس گندم کرج 3330

سبوس قزاق مشهد 3530

 کنجاله سویاآرژانتین بندر امام4810

کنجاله سویا هندی بندر امام 4780

کنجاله کلزا کانولای پرک کانادا بندر امام 4150

کنجاله تخم پنبه تخته پر چرب ترکمن مشهد 5355

کنجاله تخم پنبه پودر ترکمن مشهد4350

کنجاله تخم پنبه پودر و تخته ترکمن مشهد 4550

کنجاله تخم پنبه تخته قزاق مشهد4900

جوش شیرین چینی تهران 6300

پودر ماهی شمال13000

پودر ماهی جنوب13200

پودر ماهی کیلکا 13700

پودر گوشت کرج 2800

فسفات پارس فن صنعت اهواز 9100

کنسانتره 5%گوشتی مروارید دانه فارس حداقل پروتئین(%30) 13600

یونجه قم 3900

یونجه همدان 3500

یونجه خرمشهر 3900

 متیونین دگوسا تهران82500

 متیونین فرانسه تهران81500

 لیزین آمریکا تهران 38500

 لیزین کره 39500

 لیزین اندونزی تهران39500

ضمنا جهت اطلاع از قیمتهای سایر روزها روی کلمه اینجا کلیک نمائید
توضیح
1- کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد
2- در مورد قیمت جوجه یکروزه پایه حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس در کل ایران ملاک قرار گرفته و نرخ اعلامی نرخ قروش مرغ مادر میباشد