دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

پرند فید

جوجه کشی  طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

آگهی

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/6/15
قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه1390/6/15 

جوجه یکروزه گوشتی 3500-5500

تخم مرغ تهران 22500-26000

 مرغ زنده تهران19000-20000

 مرغ کشتار تهران 30000-32500

گوشت مرغ مادر منجمد تهران22500-23500

مرغ زنده مادر تهران 15500-16300

 ذرت آرژانتین بندر امام0000

  جو اوکراین بندر امام 4160

 گندم همدان 0000

سبوس گندم کرج 3330

سبوس قزاق مشهد 3530

  کنجاله سویاآرژانتین بندر امام4810

 کنجاله سویا هندی بندر امام 0000

کنجاله کلزا کانولای پرک کانادا بندر امام 4150

کنجاله تخم پنبه تخته پر چرب ترکمن مشهد 5265

کنجاله تخم پنبه پودر ترکمن مشهد4350

کنجاله تخم پنبه پودر و تخته ترکمن مشهد 4550

کنجاله تخم پنبه تخته قزاق مشهد4900

جوش شیرین چینی تهران 6300

پودر ماهی شمال13000

پودر ماهی جنوب13200

پودر ماهی کیلکا 13700

پودر گوشت کرج 2800

فسفات پارس فن صنعت اهواز 9100

کنسانتره 5%گوشتی مروارید دانه فارس حداقل پروتئین(%30) 13600

یونجه قم 3900

یونجه همدان 3500

یونجه خرمشهر 3900

 متیونین دگوسا تهران83000

 متیونین فرانسه تهران8200

لیزین آمریکا تهران 38000

لیزین کره 39000

لیزین اندونزی تهران39000

ضمنا جهت اطلاع از قیمتهای سایر روزها روی کلمه اینجا کلیک نمائید
توضیح
1- کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد
2- در مورد قیمت جوجه یکروزه پایه حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس در کل ایران ملاک قرار گرفته و نرخ اعلامی نرخ قروش مرغ مادر میباشد