دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در مورخه 1390/6/5
قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه1390/6/5 

جوجه یکروزه گوشتی 3700-5500

  تخم مرغ تهران 20500-24000

مرغ زنده تهران20200-21200

مرغ کشتار تهران 31500-33500

گوشت مرغ مادر منجمد تهران23000-24000

مرغ زنده مادر تهران 16000-16700

 ذرت آرژانتین بندر امام5530

ذرت اوکراین بندر امام5440

گندم همدان 3600

جو اوکراین بندر امام 4060

جو همدان 4300

سبوس گندم کرج 3000

سبوس قزاق مشهد 3530

کنجاله سویاآرژانتین بندر امام4760

کنجاله سویا هندی بندر امام 4710

کنجاله سویا بهپاک بهشهر 5350

کنجاله کلزا کانولای پرک کانادا بندر امام 4150

کنجاله تخم پنبه تخته پر چرب ترکمن مشهد 5265

کنجاله تخم پنبه پودر ترکمن مشهد4350

کنجاله تخم پنبه پودر و تخته ترکمن مشهد 4550

کنجاله تخم پنبه تخته قزاق مشهد4900

جوش شیرین چینی تهران 6300

پودر ماهی شمال13000

پودر ماهی جنوب13200

پودر ماهی کیلکا 13700

پودر گوشت کرج 2800

فسفات پارس فن صنعت اهواز 9100

کنسانتره 5%گوشتی مروارید دانه فارس حداقل پروتئین(%30) 13600

یونجه قم 3900

یونجه همدان 3500

یونجه خرمشهر 3900

متیونین دگوسا تهران80000

متیونین فرانسه تهران79000

متیونین آمریکا تهران 66500

لیزین آمریکا تهران 38000

لیزین کره 39000

لیزین اندونزی تهران39000

ضمنا جهت اطلاع از قیمتهای سایر روزها روی کلمه اینجا کلیک نمائید
توضیح
1- کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد
2- در مورد قیمت جوجه یکروزه پایه حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس در کل ایران ملاک قرار گرفته و نرخ اعلامی نرخ قروش مرغ مادر میباشد