دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه کشی  طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

پرند فید

آگهی

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در مورخه 1390/5/26
قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه1390/5/26

جوجه یکروزه گوشتی 4100-5800

 تخم مرغ تهران 21000-24500

مرغ زنده تهران20500-21500

مرغ کشتار تهران 31500-34000

گوشت مرغ مادر منجمد تهران23000-24000

مرغ زنده مادر تهران 16000-17000 

 ذرت آرژانتین بندر امام5450

ذرت اوکراین بندر امام5350

گندم همدان 3540

جو اوکراین بندر امام 4160

سبوس گندم کرج 2930

کنجاله سویاآرژانتین بندر امام4790

کنجاله سویا هندی بندر امام4710

کنجاله سویا یگانه خزر گرگان 5370

کنجاله سویا بهپاک بهشهر 5370

کنجاله کلزا کانولای پرک کانادا بندر امام 4170

کنجاله تخم پنبه تخته پر چرب ترکمن مشهد 5265

کنجاله تخم پنبه پودر ترکمن مشهد4270

کنجاله پودر و تخته ترکمن مشهد 4520

جوش شیرین چینی تهران 6300

پودر ماهی شمال13000

پودر ماهی جنوب13200

پودر ماهی کیلکا 13700

پودر گوشت کرج 2800

فسفات پارس فن صنعت اهواز 9100

کنسانتره 5%گوشتی مروارید دانه فارس حداقل پروتئین(%30) 13600

یونجه قم 3900

یونجه همدان 3500

یونجه خرمشهر 3900

متیونین دگوسا تهران79500

متیونین فرانسه تهران78500

متیونین آمریکا تهران 66500

لیزین آمریکا تهران 39000

لیزین کره 40000

لیزین اندونزی تهران40000

ضمنا جهت اطلاع از قیمتهای سایر روزها روی کلمه
اینجا کلیک نمائید
توضیح
1- کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد
2- در مورد قیمت جوجه یکروزه پایه حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس در کل ایران ملاک قرار گرفته و نرخ اعلامی نرخ قروش مرغ مادر میباشد