دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در مورخه 1390/5/16
قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه1390/5/16

جوجه یکروزه گوشتی 4400-6000

  تخم مرغ تهران 23000-26500

مرغ زنده تهران22000-23000

مرغ کشتار تهران 33000-35000

گوشت مرغ مادر منجمد تهران23000-24000

مرغ زنده مادر تهران 16000-17000

 ذرت آرژانتین بندر امام5370

ذرت اوکراین بندر امام5240

گندم همدان 3420 

جو اوکراین بندر امام 4410

جو اوکراین بندر امیرآباد 4560

سبوس گندم کرج 2920

کنجاله سویاآرژانتین بندر امام4780

کنجاله سویا یگانه خزر گرگان 5300

کنجاله سویا بهپاک بهشهر 5250

کنجاله کلزا کانولای پرک کانادا بندر امام 4160

کنجاله تخم پنبه تخته پر چرب ترکمن مشهد 5265

کنجاله تخم پنبه پودر ترکمن مشهد4270

کنجاله پودر و تخته ترکمن مشهد 4520

جوش شیرین چینی تهران 6300

پودر ماهی شمال13000

پودر ماهی جنوب13200

پودر ماهی کیلکا 13700

پودر گوشت کرج 2800

فسفات پارس فن صنعت اهواز 9100

کنسانتره 5%گوشتی مروارید دانه فارس حداقل پروتئین(%30) 13600

یونجه قم 3900

یونجه همدان 3500

یونجه خرمشهر 3900

متیونین دگوسا تهران80500

متیونین فرانسه تهران79500

متیونین آمریکا تهران 67400

لیزین آمریکا تهران 39000

لیزین کره 40000

لیزین اندونزی تهران40000

ضمنا جهت اطلاع از قیمتهای سایر روزها روی کلمه اینجا کلیک نمائید
توضیح
1- کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد
2- در مورد قیمت جوجه یکروزه پایه حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس در کل ایران ملاک قرار گرفته و نرخ اعلامی نرخ قروش مرغ مادر میباشد