دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در مورخه 1390/5/12
قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه1390/5/12

جوجه یکروزه گوشتی 4000-5700

  تخم مرغ تهران 26000-29500
 
مرغ زنده تهران23000-24000

 مرغ کشتار تهران 34000-36000

 گوشت مرغ مادر منجمد تهران23500-24000

 مرغ زنده مادر تهران 17000-17700

 ذرت آرژانتین بندر امام5340

 ذرت اوکراین بندر امام5200

گندم همدان 3390

جو اوکراین بندر امام 4310

سبوس گندم کرج 2740

کنجاله سویاآرژانتین بندر امام4810

کنجاله سویا هندی بندر امام 4710

کنجاله سویا یگانه خزر گرگان 5300

کنجاله سویا بهپاک بهشهر 5240

کنجاله کلزا کانولای پرک کانادا بندر امام 4200
 
کنجاله تخم پنبه تخته پر چرب ترکمن مشهد 5265

کنجاله تخم پنبه پودر ترکمن مشهد4270

کنجاله پودر و تخته ترکمن مشهد 4520

 جوش شیرین چینی تهران 6300

 پودر ماهی شمال13000

 پودر ماهی جنوب13200

 پودر ماهی کیلکا 13700

 پودر گوشت کرج 2800

 فسفات پارس فن صنعت اهواز 9100

 کنسانتره 5%گوشتی مروارید دانه فارس حداقل پروتئین(%30) 13600

 یونجه قم 3900

 یونجه همدان 3500

 یونجه خرمشهر 3900

 متیونین دگوسا تهران80000

 متیونین فرانسه تهران79000

متیونین آمریکا تهران 67000

 لیزین آمریکا تهران 39000

 لیزین کره 40000

 لیزین اندونزی تهران40000

 ضمنا جهت اطلاع از قیمتهای سایر روزها روی کلمه اینجا کلیک نمائید
توضیح
 1- کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد
 2- در مورد قیمت جوجه یکروزه پایه حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس در کل ایران ملاک قرار گرفته و نرخ اعلامی نرخ قروش مرغ مادر میباشد