دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

پرند فید

جوجه کشی  طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

آگهی

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در مورخه 1390/4/20
قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه1390/4/20

جوجه یکروزه گوشتی 0000-0000

  تخم مرغ تهران 18000-20600

 مرغ زنده تهران21500-23000

 مرغ کشتار تهران 34000-35500

 گوشت مرغ مادر منجمد تهران24300-25300

 مرغ زنده مادر تهران 17500-18200

 ذرت آرژانتین بندر امام5130

 ذرت اوکراین بندر امام5000

گندم همدان 3350

جو اوکراین بندر امام 3402

سبوس گندم کرج 2520

کنجاله سویاآرژانتین بندر امام4770
 
کنجاله سویا هندی بندر امام 4670

کنجاله کلزا کانولای پرک کانادا بندر امام 4200
 
کنجاله تخم پنبه تخته پر چرب ترکمن مشهد 5265

کنجاله تخم پنبه پودر ترکمن مشهد4300

 جوش شیرین چینی تهران 5500

 پودر ماهی شمال13000

 پودر ماهی جنوب13200

 پودر ماهی کیلکا 13700

 پودر گوشت کرج 2800

 فسفات پارس فن صنعت اهواز 9100

 کنسانتره 5%گوشتی مروارید دانه فارس حداقل پروتئین(%30) 13600

 یونجه قم 3900

 یونجه همدان 3500

 یونجه خرمشهر 3900

 متیونین دگوسا تهران78000

 متیونین فرانسه تهران77000

 متیونین آمریکا تهران 65700

 لیزین آمریکاتهران 39000

 لیزین کره 40000

 لیزین اندونزی تهران40000

 ضمنا جهت اطلاع از قیمتهای سایر روزها روی کلمه اینجا کلیک نمائید
توضیح
 1- کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد
 2- در مورد قیمت جوجه یکروزه پایه حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس در کل ایران ملاک قرار گرفته و نرخ اعلامی نرخ قروش مرغ مادر میباشد