دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در مورخه 1390/4/18
قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه1390/4/18

جوجه یکروزه گوشتی 3000-5500

  تخم مرغ تهران 18300-20900

 مرغ زنده تهران21500-22500

 مرغ کشتار تهران 34000-35500

 گوشت مرغ مادر منجمد تهران24300-25300

 مرغ زنده مادر تهران 17500-18200

 ذرت آرژانتین بندر امام5110

 ذرت اوکراین بندر امام4950

 گندم مشهد 3460
 
جو اوکراین بندر امام 3410

سبوس گندم کرج 2600

کنجاله سویاآرژانتین بندر امام4860
  
کنجاله کلزا کانولای پرک کانادا بندر امام 4250

کنجاله کلزای سویا بین گرگان 3420
 
کنجاله تخم پنبه تخته پر چرب ترکمن مشهد 5265

کنجاله تخم پنبه پودر ترکمن مشهد4300

 جوش شیرین چینی تهران 5500

 پودر ماهی شمال13000

 پودر ماهی جنوب13200

 پودر ماهی کیلکا 13700

 پودر گوشت کرج 2800

 فسفات پارس فن صنعت اهواز 9100

 کنسانتره 5%گوشتی مروارید دانه فارس حداقل پروتئین(%30) 13600

 یونجه قم 3900

 یونجه همدان 3500

 یونجه خرمشهر 3900

 متیونین دگوسا تهران77500

 متیونین فرانسه تهران76500

 متیونین آمریکا تهران 65300

 لیزین آمریکاتهران 39000

 لیزین کره 40000

 لیزین اندونزی تهران40000

 ضمنا جهت اطلاع از قیمتهای سایر روزها روی کلمه اینجا کلیک نمائید
توضیح
 1- کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد
 2- در مورد قیمت جوجه یکروزه پایه حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس در کل ایران ملاک قرار گرفته و نرخ اعلامی نرخ قروش مرغ مادر میباشد