دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در مورخه 1390/4/12

قیمت  جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور  در مورخه1390/4/12

 جوجه یکروزه گوشتی 5000-6200

تخم مرغ تهران 19000-22500

مرغ زنده تهران21500-22500

مرغ کشتار تهران 34000-35500

گوشت مرغ مادر منجمد تهران24300-25300

 مرغ زنده مادر تهران 17500-18200

ذرت آرژانتین بندر امام5040
ذرت اوکراین بندر امام4600

کنجاله سویاآرژانتین بندر امام4830

کنجاله کلزا کانولای پرک کانادا بندر امام 4280

جو اوکراین  بندر امام 3765
جو قزاق امیرآباد 3990
جو کرمانشاه 3600
کنجاله تخم پنبه تخته پر چرب ترکمن مشهد 5265
کنجاله تخم پنبه پودر ترکمن مشهد4180
جوش شیرین چینی تهران 5500

پودر ماهی شمال13000

پودر ماهی جنوب13200

پودر ماهی کیلکا 13700

پودر گوشت کرج 2800

سبوس گندم کرج2600

فسفات پارس فن صنعت اهواز 9100
کنسانتره 5%گوشتی مروارید دانه فارس پروتئین37/1  13600

یونجه قم 3900
یونجه همدان 3500

یونجه خرمشهر 3900
متیونین دگوسا تهران80000

متیونین فرانسه تهران79000
لیزین آمریکاتهران 39000

لیزین کره 40000
لیزین اندونزی تهران40000


 
ضمنا جهت اطلاع از قیمتهای سایر روزها روی کلمه اینجا کلیک نمائید
توضیح
1-کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد
2- در مورد قیمت جوجه یکروزه  پایه حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس در کل ایران ملاک قرار گرفته و نرخ اعلامی نرخ قروش مرغ مادر میباشد