دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در مورخه 1390/3/17

قیمت  جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور  در مورخه 1390/3/17

 جوجه یکروزه گوشتی 10000-11000

تخم مرغ تهران 25000-25000

مرغ زنده تهران20000-21000

مرغ کشتار تهران 32000-33000

گوشت مرغ مادر منجمد تهران24800-25800

 مرغ زنده مادر تهران 17800-18500

ذرت آرژانتین بندر امام4360

ذرت هندی بندر امام 0000
ذرت دزفول 0000
ذرت اوکراین بندر امام4200

ذرت روس بندر امام 0000
کنجاله سویاآرژانتین بندر امام4810

کنجاله سویا خاور دشت گرگان5110
کنجاله سویابهپاک بهشهر5150

کنجاله سویاهندی (کیسه) بندر عباس 0000
کنجاله سویا هندی بتدر امام 0000
کنجاله سویا اکسدانه پرک کرج 0000
کنجاله سویا یگانه خزر گرگان 0000
کنجاله سویا اتکا ورامین 0000
کنجاله کلزا کانولای پرک کانادا بندر امام 4190
کنجاله کلزا کانولای پرک ترکمن مشهد 4185
کنجاله کلزا کانولای تخته قزاق مشهد  4305
کنجاله کلزا کانولای تخته پر چرب قزاق مشهد 0000
گندم داخلی  0000
گندم کرمانشاه 3440
گندم غنی شده مشهد 3700

گندم دامی اکراین بندر امام 0000
جو اوکراین  بندر امام 3305
جو قزاق بندر امام 3250

جو اکراین امیرآباد0000
جو قزاق امیرآباد 3525
جو ایلام0000
جو خرم آباد 0000
جو قم 3200
کنجاله تخم پنبه تخته قزاق مشهد 4305
کنجاله تخم پنبه پرک ترکمن مشهد4185
کنجاله تخم پنبه پودر و تخته قزاق مشهد 4305
جوش شیرین چینی تهران 5300

پودر ماهی شمال13000

پودر ماهی جنوب13200

پودر ماهی کیلکا 13700

پودر گوشت کرج 2800

سبوس گندم کرج2780

فسفات پارس فن صنعت اهواز 9100
کنسانتره 5%گوشتی مروارید دانه فارس 13600

یونجه قم 3900
یونجه همدان 3500

یونجه خرمشهر 3900
متیونین دگوسا تهران75500

متیونین فرانسه تهران74500

متیونین آمریکا 63100
لیزین آمریکاتهران 36000

لیزین کره 35600
لیزین اندونزی تهران35600


 
ضمنا جهت اطلاع از قیمتهای سایر روزها روی کلمه اینجا کلیک نمائید
توضیح
1-کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد
2- در مورد قیمت جوجه یکروزه  پایه حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس در کل ایران ملاک قرار گرفته و نرخ اعلامی نرخ قروش مرغ مادر میباشد.