دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در مورخه 1390/2/20

قیمت  جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور  در مورخه 1390/2/20

 جوجه یکروزه گوشتی 10500-11000

تخم مرغ تهران 20200-20500

مرغ زنده تهران21000-22000

مرغ کشتار تهران 32500-34000

گوشت مرغ مادر منجمد تهران27000-27400

 مرغ زنده مادر تهران 19200-19700

ذرت آرژانتین بندر امام4175

ذرت هندی بندر امام 0000
ذرت دزفول 0000
ذرت اوکراین بندر امام4025

کنجاله سویاآرژانتین بندر امام4915

کنجاله سویابهپاک بهشهر0000
کنجاله سویاهندی بندر عباس 4800
کنجاله سویا اتکا ورامین 0000
کنجاله کلزا کانولای پرک کانادا بندر امام4355
کنجاله کلزا کانولای پرک هند بندر عباس 4005
کنجاله کلزا کانولای تخته پر چرب قزاق مشهد 4795
گندم داخلی کرمانشاه 0000
گندم غنی شده مشهد 3700

گندم دامی اکراین بندر امام 0000
جو اوکراین  بندر امام 3135
جو قزاق امیرآباد 3315
جو قم 3200
کنجاله تخم پنبه پودر ترکمن مشهد4155
کنجاله تخم پنبه تخته پر چرب آذربایجان اردبیل 4655
جوش شیرین چینی تهران 4600

پودر ماهی شمال13000

پودر ماهی جنوب13200

پودر ماهی کیلکا 13700

پودر گوشت کرج 2800

سبوس گندم کرج2670

فسفات ایران فسفات سمنان8900

فسفات پرتوبشاش تهران 11000

یونجه قم 3900
یونجه همدان 4400

متیونین دگوسا تهران75000

متیونین فرانسه تهران74000

متیونین آمریکا 64000
لیزین آمریکاتهران 35000

لیزین کره 36000
لیزین اندونزی تهران36000


 
ضمنا جهت اطلاع از قیمتهای سایر روزها روی کلمه اینجا کلیک نمائید
توضیح
1-کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد
2- در مورد قیمت جوجه یکروزه  پایه حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس در کل ایران ملاک قرار گرفته و نرخ اعلامی نرخ قروش مرغ مادر میباشد.