دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

پرند فید

جوجه کشی  طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

آگهی

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در مورخه 1390/2/19

قیمت  جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور  در مورخه 1390/2/19

 جوجه یکروزه گوشتی 00000-00000

تخم مرغ تهران 20000-20500

مرغ زنده تهران20000-21500

مرغ کشتار تهران 30000-31500

گوشت مرغ مادر منجمد تهران27000-27400

 مرغ زنده مادر تهران 19200-19700

ذرت آرژانتین بندر امام4170

ذرت هندی بندر امام 4025
ذرت دزفول 0000
ذرت اوکراین بندر امام4020

کنجاله سویاآرژانتین بندر امام4910

کنجاله سویابهپاک بهشهر0000
کنجاله سویاهندی بندر عباس 4810
کنجاله سویا اتکا ورامین 0000
کنجاله کلزا کانولای پرک کانادا بندر امام4350
کنجاله کلزا کانولای پرک هند بندر عباس 4055
کنجاله کلزا کانولای تخته پر چرب قزاق مشهد 4795
گندم داخلی کرمانشاه 0000
گندم غنی شده مشهد 3700

گندم دامی اکراین بندر امام 3180
جو اوکراین  بندر امام 3155
جو قزاق امیرآباد 3305
جو قم 3250
کنجاله تخم پنبه پودر ترکمن مشهد4145
کنجاله تخم پنبه تخته پر چرب ترکمن مشهد 4645
جوش شیرین چینی تهران 4600

پودر ماهی شمال13000

پودر ماهی جنوب13200

پودر ماهی کیلکا 13700

پودر گوشت کرج 2800

سبوس گندم کرج2670

فسفات ایران فسفات سمنان8900

فسفات پرتوبشاش تهران 11000

یونجه قم 3900
یونجه همدان 4400

متیونین دگوسا تهران75000

متیونین فرانسه تهران74000

متیونین آمریکا 64000
لیزین آمریکاتهران 35000

لیزین کره 36000
لیزین اندونزی تهران36000


 
ضمنا جهت اطلاع از قیمتهای سایر روزها روی کلمه اینجا کلیک نمائید
توضیح
1-کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد
2- در مورد قیمت جوجه یکروزه  پایه حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس در کل ایران ملاک قرار گرفته و نرخ اعلامی نرخ قروش مرغ مادر میباشد.