دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در مورخه 1390/2/14

قیمت  جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور  در مورخه 1390/2/14

 جوجه یکروزه گوشتی 10000-10800

تخم مرغ تهران 20500-20500

مرغ زنده تهران19700-20700

مرغ کشتار تهران 29200-30700

گوشت مرغ مادر منجمد تهران26700-27100

 مرغ زنده مادر تهران 19000-19500

ذرت آرژانتین بندر امام4130

ذرت هندی بندر امام 4025
ذرت دزفول 4010
ذرت زیر سایز بذری پروتئین بالا پارس آباد 4200
ذرت اوکراین بندر امام3950

کنجاله سویاآرژانتین بندر امام4950

کنجاله سویابهپاک بهشر5400
کنجاله سویاهندی بندر عباس 4850
کنجاله سویا اتکا ورامین 4850
کنجاله کلزا کانولای کانادا بندر امام4360

گندم داخلی کرمانشاه 3360
گندم غنی شده مشهد 3700

 جو اوکراین  بندر امام 3160
جو قزاق امیرآباد 3290
کنجاله تخم پنبه پودر ترکمن مشهد4140
کنجاله تخم پنبه آذربایجان پارس آباد 4600
جوش شیرین چینی تهران 4600

پودر ماهی شمال13000

پودر ماهی جنوب13200

پودر ماهی کیلکا 13700

پودر گوشت کرج 2800

سبوس گندم کرج2670

فسفات ایران فسفات سمنان8900

فسفات پرتوبشاش تهران 11000

یونجه قم 3900
یونجه همدان 4400

متیونین دگوسا تهران75000

متیونین فرانسه تهران74000

لیزین آمریکاتهران 35000

لیزین کره 36000
لیزین اندونزی تهران36000


  دریافت روزانه قیمتها از طریق تلگرام

 

  ضمنا جهت اطلاع از قیمتهای سایر روزها روی کلمه اینجا کلیک نمائید