دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در مورخه 1390/2/13

قیمت  جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور  در مورخه 1390/2/13

 جوجه یکروزه گوشتی 10000-10800

تخم مرغ تهران 20500-20500

مرغ زنده تهران19700-20700

مرغ کشتار تهران 29200-30700

گوشت مرغ مادر منجمد تهران26700-27100

 مرغ زنده مادر تهران 19000-19500

ذرت آرژانتین بندر امام4120

ذرت هندی بندر امام 4025
ذرت اوکراین بندر امام3955

کنجاله سویاآرژانتین بندر امام4910

کنجاله سویاپرک هندی بندر امام 0000

کنجاله سویا خاور دشت گرگان0000

کنجاله سویابهپاک بهشر5400

کنجاله کلزا کانولای هند بندر عباس4055
کنجاله کلزا کانولای کانادا بندر امام4480
کنجاله کلزا پر چرب قزاق مشهد 4795

گندم داخلی کرمانشاه 3360
گندم غنی شده مشهد 3700

 جو اوکراین  بندر امام 3100
جو روسیه امیر آباد0000
جو قزاق امیرآباد3305
 
کنجاله تخم پنبه تخته پر چرب قزاق مشهد 4795

کنجاله تخم پنبه پرچرب ترکمن 4645
کنجاله تخم پنبه پودر ترکمن مشهد4145
جوش شیرین چینی تهران 4600

پودر ماهی شمال13000

پودر ماهی جنوب13200

پودر ماهی کیلکا 13700

پودر گوشت کرج 2800

سبوس گندم کرج2670

فسفات ایران فسفات سمنان8900

فسفات پرتوبشاش تهران 11000

یونجه قم 3900
یونجه همدان 4400

متیونین دگوسا تهران70500

متیونین آمریکا تهران58900

متیونین فرانسه تهران70000

لیزین آمریکاتهران 35000

لیزین کره 36000
لیزین اندونزی تهران36000


 
ضمنا جهت اطلاع از قیمتهای سایر روزها روی کلمه اینجا کلیک نمائید