دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه کشی  طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

پرند فید

آگهی

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در مورخه 1390/2/12

قیمت  جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور  در مورخه 1390/2/12

 جوجه یکروزه گوشتی 00000-00000

تخم مرغ تهران 20300-20500

مرغ زنده تهران20000-21000

مرغ کشتار تهران 31000-32000

گوشت مرغ مادر منجمد تهران26700-27100

 مرغ زنده مادر تهران 19000-19500

ذرت آرژانتین بندر امام4110

ذرت هندی بندر امام 4025
ذرت اوکراین بندر امام3955

کنجاله سویاآرژانتین بندر امام5045

کنجاله سویاپرک هندی بندر امام 4940

کنجاله سویا خاور دشت گرگان0000

کنجاله سویابهپاک بهشر0000

کنجاله کلزا کانولای هند بندر عباس4055
کنجاله کلزا کانولای کانادا بندر امام4505

گندم داخلی کرمانشاه 3360
گندم غنی شده مشهد 3700

 جو اوکراین  بندر امام 31550
جو روسیه امیر آباد3350
جو قزاق امیرآباد3305
 
کنجاله تخم پنبه تخته پر چرب قزاق مشهد 4795

کنجاله تخم پنبه پرچرب ترکمن 4645
کنجاله تخم پنبه پودر ترکمن مشهد4145
جوش شیرین چینی تهران 4600

پودر ماهی شمال13000

پودر ماهی جنوب13200

پودر ماهی کیلکا 13700

پودر گوشت کرج 2800

سبوس گندم کرج2670

فسفات ایران فسفات سمنان8900

فسفات پرتوبشاش تهران 11000

یونجه قم 3900
یونجه همدان 4400

متیونین دگوسا تهران70500

متیونین آمریکا تهران58900

متیونین فرانسه تهران70000

لیزین آمریکاتهران 35000

لیزین کره 36000
لیزین اندونزی تهران36000


 
ضمنا جهت اطلاع از قیمتهای سایر روزها روی کلمه اینجا کلیک نمائید