دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در مورخه 1390/2/11

قیمت  جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور  در مورخه 1390/2/11

 جوجه یکروزه گوشتی 10300-10800

تخم مرغ تهران 19500-23000

مرغ زنده تهران21000-22000

مرغ کشتار تهران 31500-32500

گوشت مرغ مادر منجمد تهران26700-27100

 مرغ زنده مادر تهران 19000-19500

ذرت آرژانتین بندر امام4080

ذرت اوکراین بندر امام3940

کنجاله سویاآرژانتین بندر امام5040

کنجاله سویاپرک هندی بندر امام 4940

کنجاله سویا خاور دشت گرگان5340

کنجاله سویابهپاک بهشر5400

کنجاله کلزا کانولا بندر امام4500

گندم داخلی کرمانشاه 3360
گندم داخلی همدان 3100
گندم غنی شده مشهد 3700

جو آرژانتین بندر امام 3140
جو خارجی امیرآباد3310
 
کنجاله تخم پنبه پودر ترکمن مشهد 4150

جوش شیرین چینی تهران 4600

پودر ماهی شمال13000

پودر ماهی جنوب13200

پودر ماهی کیلکا 13700

پودر گوشت کرج 2800

سبوس گندم کرج2670

فسفات ایران فسفات سمنان8600

فسفات پرتوبشاش تهران 10500

یونجه قم 3900
یونجه همدان 4400

متیونین دگوسا تهران69500

متیونین آمریکا تهران58900

متیونین فرانسه تهران68500

لیزین آمریکاتهران 35000

لیزین کره 36000
لیزین اندونزی تهران36000


 
ضمنا جهت اطلاع از قیمتهای سایر روزها روی کلمه اینجا کلیک نمائید