دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

پرند فید

جوجه کشی  طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

آگهی

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در مورخه 1390/2/6

قیمت  جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور  در مورخه 1390/2/6

 جوجه یکروزه گوشتی 10500-11300

تخم مرغ تهران 18500-22000

مرغ زنده تهران20000-21000

مرغ کشتار تهران 32000-33000

گوشت مرغ مادر منجمد تهران26700-27100

 مرغ زنده مادر تهران 19000-19500

ذرت آرژانتین بندر امام4060

ذرت داخلی دزفول0000
  ذرت اوکراین بندر امام3920

کنجاله سویاآرژانتین بندر امام5040

کنجاله سویاپرک هندی بندر امام 4950

کنجاله سویایگانه خزر شمال گرگان0000 

کنجاله سویا بنیاد 0000
  کنجاله سویابهپاک بهشر0000  

کنجاله کلزا کانولا بندر امام4150

کنجاله کلزا کانولا تهران0000
کنجاله گلرنگ مشهد 0000

گندم دامی اوکراین بندر امام 0000

گندم داخلی کرمانشاه 3110
گندم داخلی همدان 0000
گندم غنی شده مشهد 3700

جو آرژانتین بندر امام 0000
جو خارجی امیرآباد0000
  جو داخلی کرمانشاه 0000
جو داخلی خراسان رضوی0000
جو داخلی همدان 0000
جونوشهر0000
  جو قزاق مشهد 3110

کنجاله تخم پنبه پودر و تخته قزاق مشهد 0000
کنجاله تخم پنبه  قزاق مشهد4400

کنجاله تخم پنبه پودر ترکمن مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه پودر وتخته آذربایجان0000
کنجاله تخم پنبه ترکمن4400
تفاله چغندر قندفشنگی پیرانشهر 0000
جوش شیرین شیراز 0000

جوش شیرین چینی تهران 4250

پودر ماهی شمال13000

پودر ماهی جنوب13200

پودر ماهی کیلکا 13700

پودر گوشت کرج 2800

سبوس گندم کرج2670

فسفات ایران فسفات سمنان8600

فسفات پرتوبشاش تهران 11000

یونجه قم 3450
یونجه همدان 3450

متیونین دگوسا تهران69000

متیونین آمریکا تهران58000

متیونین فرانسه تهران00000

لیزین آمریکاتهران 35500

لیزین کره 36000
لیزین اندونزی تهران36000


 
ضمنا جهت اطلاع از قیمتهای سایر روزها روی کلمه اینجا کلیک نمائید