دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در مورخه 1390/2/1

قیمت  جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور  در مورخه 1390/2/1

 جوجه یکروزه گوشتی 00000-00000

تخم مرغ تهران 18500-22000

مرغ زنده تهران21000-22000

مرغ کشتار تهران 33000-34000

گوشت مرغ مادر منجمد تهران28200-28500

 مرغ زنده مادر تهران 20400-20800

ذرت آرژانتین بندر امام0000

ذرت داخلی دزفول0000
  ذرت اوکراین بندر امام3710

کنجاله سویاآرژانتین بندر امام5160

کنجاله سویاپرک هندی بندر امام 4970

کنجاله سویایگانه خزر شمال گرگان5650 

کنجاله سویا بنیاد 0000
  کنجاله سویابهپاک بهشر5600  

کنجاله کلزا کانولا بندر امام4600

کنجاله کلزا کانولا تهران0000
کنجاله گلرنگ مشهد 0000

گندم دامی اوکراین بندر امام 0000

گندم داخلی کرمانشاه 3110
گندم داخلی همدان 0000
گندم غنی شده مشهد 3700

جو آرژانتین بندر امام 0000
جو خارجی امیرآباد0000
  جو داخلی کرمانشاه 0000
جو داخلی خراسان رضوی0000
جو داخلی همدان 0000
جونوشهر0000
  جو قزاق مشهد 3110

کنجاله تخم پنبه پودر و تخته قزاق مشهد 0000
کنجاله تخم پنبه  قزاق مشهد4400

کنجاله تخم پنبه پودر ترکمن مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه پودر وتخته آذربایجان0000
کنجاله تخم پنبه ترکمن4400
تفاله چغندر قندفشنگی پیرانشهر 0000
جوش شیرین شیراز 0000

جوش شیرین چینی تهران 4250

پودر ماهی شمال13000

پودر ماهی جنوب13200

پودر ماهی کیلکا 13700

پودر گوشت کرج 2800

سبوس گندم کرج2670

فسفات ایران فسفات سمنان8600

فسفات پرتوبشاش تهران 11000

یونجه قم 3450
یونجه همدان 3450

متیونین دگوسا تهران70000

متیونین آمریکا تهران58900

متیونین فرانسه تهران69000

لیزین آمریکاتهران 35500

لیزین کره 36000
لیزین اندونزی تهران36000


 
ضمنا جهت اطلاع از قیمتهای سایر روزها روی کلمه اینجا کلیک نمائید