دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در مورخه 1390/1/21

قیمت  جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور  در مورخه 1390/1/21

 جوجه یکروزه گوشتی 10600-11000

تخم مرغ تهران 20200-23700

مرغ زنده تهران23500-24500

مرغ کشتار تهران 34500-35900

گوشت مرغ منجمد تهران26000-26800

گوشت مرغ مادر تهران 19000-19200

ذرت آرژانتین بندر امام4060

ذرت داخلی دزفول0000
ذرت اوکراین بندر امام0000

کنجاله سویاآرژانتین بندر امام5210

کنجاله سویاپرک هندی بندر امام 5100

کنجاله سویایگانه خزر شمال گرگان5680

کنجاله سویا بنیاد 0000
کنجاله سویابهپاک بهشر5700

کنجاله کلزا کانولا بندر امام4610

کنجاله کلزا کانولا تهران0000
کنجاله گلرنگ مشهد 0000

گندم دامی اوکراین بندر امام 0000

گندم داخلی کرمانشاه 3110
گندم داخلی همدان 0000
گندم غنی شده مشهد 3650

جو آرژانتین بندر امام 0000
جو خارجی امیرآباد0000
جو داخلی کرمانشاه 0000
جو داخلی خراسان رضوی3890
جو داخلی همدان 0000
جونوشهر3680
جو قزاق مشهد 3410

کنجاله تخم پنبه پودر و تخته قزاق مشهد 0000
کنجاله تخم پنبه  قزاق مشهد0000

کنجاله تخم پنبه پودر ترکمن مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه پودر وتخته آذربایجان0000
کنجاله تخم پنبه ترکمن4450
تفاله چغندر قندفشنگی پیرانشهر 0000
جوش شیرین شیراز 0000

جوش شیرین چینی تهران 4200

پودر ماهی شمال13000

پودر ماهی جنوب13200

پودر ماهی کیلکا 13700

پودر گوشت کرج 2800

سبوس گندم کرج2670

فسفات ایران فسفات سمنان8600

فسفات پرتوبشاش تهران 11000

یونجه قم 3450
یونجه همدان 3450

متیونین دگوسا تهران80000

متیونین آمریکا تهران62300

متیونین فرانسه تهران79000

لیزین آمریکاتهران 37500

لیزین اندونزی تهران38000

 
ضمنا جهت اطلاع از قیمتهای سایر روزها روی کلمه اینجا کلیک نمائید