دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در مورخه 1390/1/20

قیمت  جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور  در مورخه 1390/1/20

 جوجه یکروزه گوشتی 10500-10900

تخم مرغ تهران 20200-23700

مرغ زنده تهران23500-24500

مرغ کشتار تهران 34500-35900

گوشت مرغ منجمد تهران26000-26800

گوشت مرغ مادر تهران 19000-19200

ذرت آرژانتین بندر امام4060

ذرت داخلی دزفول0000
ذرت اوکراین بندر امام0000

کنجاله سویاآرژانتین بندر امام5410

کنجاله سویاپرک هندی بندر امام 5210

کنجاله سویایگانه خزر شمال گرگان0000

کنجاله سویا بنیاد 0000
کنجاله سویابهپاک بهشر5710

کنجاله کلزا کانولا بندر امام4610

کنجاله کلزا کانولا تهران0000
کنجاله گلرنگ مشهد 0000

گندم دامی اوکراین بندر امام 0000

گندم کرمانشاه 0000
گندم همدان 0000
گندم غنی شده مشهد 3650

جو آرژانتین بندر امام 3260
جو خارجی امیرآباد0000
جو کرمانشاه 0000
جو همدان 0000
جو قزاق مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه پودر و تخته قزاق مشهد 0000
کنجاله تخم پنبه  قزاق مشهد0000

کنجاله تخم پنبه پودر ترکمن مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه پودر وتخته آذربایجان0000
کنجاله تخم پنبه ترکمن4450
تفاله چغندر قندفشنگی پیرانشهر 0000
جوش شیرین شیراز 0000

جوش شیرین چینی تهران 4200

پودر ماهی شمال13000

پودر ماهی جنوب13200

پودر ماهی کیلکا 13700

پودر گوشت کرج 2800

سبوس گندم کرج2670

فسفات ایران فسفات سمنان8600

فسفات پرتوبشاش تهران 11000

یونجه قم 3450
یونجه همدان 3450

متیونین دگوسا تهران76000

متیونین آمریکا تهران62300

متیونین فرانسه تهران75000

لیزین آمریکاتهران 34500

لیزین اندونزی تهران35000

 
ضمنا جهت اطلاع از قیمتهای سایر روزها روی کلمه اینجا کلیک نمائید