دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه کشی  طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

پرند فید

آگهی

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در مورخه 1390/1/10

قیمت  جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور  در مورخه 1390/1/10

 جوجه یکروزه گوشتی 9400-9800

تخم مرغ تهران 22000-24800

مرغ زنده تهران22000-23000

مرغ کشتار تهران 33300-35000

گوشت مرغ منجمد تهران26000-26800

گوشت مرغ مادر تهران 19000-19200

ذرت آرژانتین بندر امام4160

ذرت داخلی دزفول0000
ذرت اوکراین بندر امام3930

کنجاله سویاآرژانتین بندر امام5260

کنجاله سویاپرک هندی بندر امام 5100

کنجاله سویایگانه خزر شمال گرگان0000

کنجاله سویا بنیاد 0000
کنجاله سویابهپاک بهشر0000

کنجاله کلزا کانولا بندر امام4560

کنجاله گلرنگ مشهد 2950

گندم دامی اوکراین بندر امام 0000

گندم کرمانشاه 3110
گندم همدان 0000
گندم غنی شده مشهد 0000

جو آرژانتین بندر امام 3710
جو کرمانشاه 3560
جو خارجی امیرآباد0000
جو همدان 0000
جو قزاق مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه پودر و تخته قزاق مشهد 0000
کنجاله تخم پنبه  قزاق مشهد4480

کنجاله تخم پنبه پودر ترکمن مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه پودر وتخته آذربایجان0000
کنجاله تخم پنبه پودر آذربایجان0000
تفاله چغندر قندفشنگی پیرانشهر 0000
جوش شیرین شیراز 0000

جوش شیرین چینی تهران 4200

پودر ماهی شمال12600

پودر ماهی جنوب12800

پودر ماهی کیلکا 13300

پودر گوشت کرج 2800

سبوس گندم کرج2670

فسفات ایران فسفات سمنان8600

فسفات پرتوبشاش تهران 9000

یونجه همدان 3450

متیونین دگوسا تهران72000

متیونین آمریکا تهران58000

متیونین فرانسه تهران71000

لیزین آمریکاتهران 29500

لیزین اندونزی تهران30000

 
ضمنا جهت اطلاع از قیمتهای سایر روزها روی کلمه اینجا کلیک نمائید