دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تلاونگ

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در مورخه 1389/12/3

قیمت  جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور  در مورخه 1389/12/3

 جوجه یکروزه گوشتی 6900-7700

تخم مرغ تهران 20000-24000

مرغ زنده تهران20500-21500

مرغ کشتار تهران 31500-33000

گوشت مرغ منجمد تهران25800-26300

گوشت مرغ مادر تهران 17800-18200

ذرت آرژانتین بندر امام4170

ذرت داخلی دزفول3940
ذرت اوکراین بندر امام0000

کنجاله سویاآرژانتین بندر امام5760

کنجاله سویاپرک هندی بندر امام 5660

کنجاله سویایگانه خزر شمال گرگان5700

کنجاله سویا بنیاد 0000
کنجاله سویابهپاک بهشر5700

کنجاله کلزا کانولا بندر امام4710

کنجاله گلرنگ مشهد 2950

گندم دامی اوکراین بندر امام 0000

گندم همدان 3300
گندم غنی شده مشهد 3800

جو خارجی امیرآباد0000
جو همدان 3350
جو قزاق مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه پودر و تخته قزاق مشهد 4100
کنجاله تخم پنبه  قزاق مشهد4250

کنجاله تخم پنبه پودر ترکمن مشهد 4050

کنجاله تخم پنبه پودر و پلت آذربایجان4140
کنجاله تخم پنبه پودر آذربایجان4040
تفاله چغندر قندفشنگی پیرانشهر 0000
جوش شیرین شیراز 0000

جوش شیرین چینی تهران 4000

پودر ماهی شمال12600

پودر ماهی جنوب12800

پودر ماهی کیلکا 13300

پودر گوشت کرج 2800

سبوس گندم کرج3000

فسفات ایران فسفات سمنان8600

فسفات پرتوبشاش تهران 9000

یونجه همدان 3400

متیونین دگوسا تهران69000

متیونین آمریکا تهران57200

متیونین فرانسه تهران68000

لیزین آمریکاتهران 28000

لیزین اندونزی تهران29000

 

توضیح:

کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریزی میباشد

جهت مشاهده نرخ بورس کالاهای کشاورزی
اینجا راکلیک کنید

جهت اطلاع از قیمت سایر روزها  اینجا راکلیک نمائید