دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در مورخه 1389/12/1

قیمت  جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور  در مورخه 1389/12/1

 جوجه یکروزه گوشتی 6700-7500

تخم مرغ تهران 18000-21500

مرغ زنده تهران20500-21500

مرغ کشتار تهران 31500-33000

گوشت مرغ منجمد تهران26200-26600

گوشت مرغ مادر تهران 18200-18600

ذرت آرژانتین بندر امام4150

ذرت داخلی دزفول3910
ذرت اوکراین بندر امام3900

کنجاله سویاآرژانتین بندر امام5710

کنجاله سویاپرک هندی بندر امام 0000

کنجاله سویایگانه خزر شمال گرگان0000

کنجاله سویا بنیاد 0000
کنجاله سویابهپاک بهشر0000

کنجاله کلزا کانولا بندر امام4710

کنجاله گلرنگ مشهد 0000

گندم دامی اوکراین بندر امام 0000

گندم داخلی رنگدانه دار همدان تحویل در تهران0000
گندم غنی شده مشهد 3800

جو خارجی امیرآباد0000
جو همدان 3350
جو قزاق مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه پودر و تخته قزاق مشهد 4100
کنجاله تخم پنبه  قزاق مشهد4250

کنجاله تخم پنبه پودر ترکمن مشهد 4050

کنجاله تخم پنبه تخته آذربایجان4420
کنجاله تخم پنبه پودر آذربایجان3790
تفاله چغندر قندفشنگی پیرانشهر 0000
جوش شیرین شیراز 4900

جوش شیرین چینی تهران 4200

پودر ماهی شمال12600

پودر ماهی جنوب12800

پودر ماهی کیلکا 13300

پودر گوشت کرج 2800

سبوس گندم کرج2700

فسفات ایران فسفات سمنان8600

فسفات پرتوبشاش تهران 9000

یونجه همدان 3300

متیونین دگوسا تهران69000

متیونین آمریکا تهران57200

متیونین فرانسه تهران68000

لیزین آمریکاتهران 28000

لیزین اندونزی تهران29000

 
ضمنا جهت اطلاع از قیمتهای سایر روزها روی کلمه اینجا کلیک نمائید