دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در مورخه 1389/11/30

قیمت  جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور  در مورخه 1389/11/30

 جوجه یکروزه گوشتی 6700-7500

تخم مرغ تهران 17000-20000

مرغ زنده تهران21300-22300

مرغ کشتار تهران 31500-33000

گوشت مرغ منجمد تهران26200-26600

گوشت مرغ مادر تهران 18200-18600

ذرت آرژانتین بندر امام4130

ذرت داخلی دزفول0000
ذرت اوکراین بندر امام3900

کنجاله سویاآرژانتین بندر امام5660

کنجاله سویاپرک هندی بندر امام 5560

کنجاله سویایگانه خزر شمال گرگان5790

کنجاله سویا بنیاد 0000
کنجاله سویابهپاک بهشر5750

کنجاله کلزا کانولا بندر امام4700

کنجاله گلرنگ مشهد 2950

گندم دامی اوکراین بندر امام 0000

گندم داخلی رنگدانه دار همدان تحویل در تهران0000
گندم غنی شده مشهد 3800

جو خارجی امیرآباد 0000
جو قزاق مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه پودر و تخته قزاق مشهد 4100
کنجاله پنبه قزاق مشهد 42500

کنجاله تخم پنبه پودر ترکمن مشهد 4050

کنجاله تخم پنبه پودر آذربایجان0000
تفاله چغندر قندفشنگی پیرانشهر 0000
جوش شیرین شیراز 0000

جوش شیرین چینی تهران 4000

پودر ماهی شمال 14800

پودر ماهی جنوب12800

پودر ماهی کیلکا بندر انزلی13300

پودر گوشت کرج 2800

سبوس گندم کرج3000

فسفات ایران فسفات سمنان 8600

فسفات پرتوبشاش تهران 9000

یونجه همدان 3300

متیونین دگوسا تهران70000

متیونین آمریکا تهران57200

متیونین فرانسه تهران 69500

لیزین آمریکاتهران 29500

  لیزین اندونزی تهران 30000

 
ضمنا جهت اطلاع از قیمتهای سایر روزها روی کلمه اینجا کلیک نمائید