دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در مورخه 1389/11/28

قیمت  جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور  در مورخه 1389/11/28

 جوجه یکروزه گوشتی 0000-0000

تخم مرغ تهران 16500-19500

مرغ زنده تهران21300-22300

مرغ کشتار تهران 31500-33000

گوشت مرغ منجمد تهران26200-26600

گوشت مرغ مادر تهران 18200-18600

ذرت آرژانتین بندر امام4120

ذرت داخلی دزفول0000
ذرت اوکراین بندر امام3880

کنجاله سویاآرژانتین بندر امام5610

کنجاله سویاپرک هندی بندر امام 5510

کنجاله سویایگانه خزر شمال گرگان0000

کنجاله سویا بنیاد 0000
کنجاله سویابهپاک بهشر5650

کنجاله کلزا کانولا بندر امام4700

کنجاله گلرنگ مشهد 0000

گندم دامی اوکراین بندر امام 0000

گندم داخلی رنگدانه دار همدان تحویل در تهران0000
گندم غنی شده مشهد 0000

جو خارجی امیرآباد0000
جو قزاق مشهد 3510

کنجاله تخم پنبه پودر و تخته قزاق مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه پودر ترکمن مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه پودر آذربایجان0000
تفاله چغندر قندفشنگی پیرانشهر 0000
جوش شیرین شیراز 0000

جوش شیرین چینی تهران 4200

پودر ماهی شمال 12600

پودر ماهی جنوب8500

پودر ماهی کیلکا 13300

پودر گوشت کرج 2700

سبوس گندم کرج3000

فسفات ایران فسفات سمنان8600

فسفات پرتوبشاش تهران 9000

یونجه همدان 3400

متیونین دگوسا تهران70000

متیونین آمریکا تهران57600

متیونین فرانسه تهران69500

لیزین آمریکاتهران 30500

لیزین اندونزی تهران31000

 
ضمنا جهت اطلاع از قیمتهای سایر روزها روی کلمه اینجا کلیک نمائید