دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

پرند فید

جوجه کشی  طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

آگهی

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در مورخه 1389/11/26

قیمت  جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور  در مورخه 1389/11/26

 جوجه یکروزه گوشتی 6500-7400

تخم مرغ تهران 16000-19000

مرغ زنده تهران20800-21800

مرغ کشتار تهران 28000-26600

گوشت مرغ منجمد تهران26200-30700

گوشت مرغ مادر تهران 16200-16600

ذرت آرژانتین بندر امام4100

ذرت داخلی دزفول0000
ذرت اوکراین بندر امام3800

کنجاله سویاآرژانتین بندر امام5500

کنجاله سویاپرک هندی بندر امام 5460

کنجاله سویایگانه خزر شمال گرگان0000

کنجاله سویا بنیاد 0000
کنجاله سویابهپاک بهشر5600

کنجاله کلزا کانولا بندر امام4710

کنجاله گلرنگ مشهد 2850

گندم دامی اوکراین بندر امام 0000

گندم داخلی رنگدانه دار همدان تحویل در تهران0000
گندم غنی شده مشهد 3800

جو خارجی امیرآباد3420
جو قزاق مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه پودر و تخته قزاق مشهد 4140

کنجاله تخم پنبه پودر ترکمن مشهد 4050

کنجاله تخم پنبه پودر آذربایجان4450
تفاله چغندر قندفشنگی پیرانشهر 0000
جوش شیرین شیراز 4900

جوش شیرین چینی تهران 4300

پودر ماهی شمال ساری14800

پودر ماهی جنوب8500

پودر ماهی کیلکا بندر انزلی14500

پودر گوشت کرج 2800

سبوس گندم کرج3000

فسفات ایران فسفات سمنان8600

فسفات پرتوبشاش تهران 9000

یونجه همدان 3300

متیونین دگوسا تهران70000

متیونین آمریکا تهران57600

متیونین فرانسه تهران69500

لیزین آمریکاتهران 30500

لیزین اندونزی تهران31000

   
ضمنا جهت اطلاع از قیمتهای سایر روزها روی کلمه اینجا کلیک نمائید