دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در مورخه 1389/11/23

قیمت  جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور  در مورخه 1389/11/23

 جوجه یکروزه گوشتی 6500-7400

تخم مرغ تهران 14700-16700

مرغ زنده تهران20800-21800

مرغ کشتار تهران 28000-30000

گوشت مرغ منجمد تهران28000-29000

گوشت مرغ مادر تهران 19000-20000

ذرت آرژانتین بندر امام4090

ذرت اوکراین بندر امام3850

کنجاله سویاآرژانتین بندر امام5310

کنجاله سویاپرک هندی بندر امام 5660

کنجاله سویایگانه خزر شمال گرگان5850

کنجاله سویابهپاک بهشر5850

کنجاله کلزا کانولا بندر امام4700

کنجاله گلرنگ مشهد 2800

گندم دامی اوکراین بندر امام 0000

گندم غنی شده مشهد 3750

جو قزاق مشهد 3010

کنجاله تخم پنبه پلت قزاق مشهد 4450

کنجاله تخم پنبه پودر ترکمن مشهد 4050

جوش شیرین شیراز 4900

جوش شیرین چینی تهران 4300

پودر ماهی شمال ساری14800

پودر ماهی جنوب8500

پودر ماهی کیلکا بندر انزلی14500

پودر گوشت کرج 2800

سبوس گندم کرج3000

فسفات ایران فسفات سمنان8600

فسفات پرتوبشاش تهران 9000

یونجه همدان 3300

متیونین دگوسا تهران71000

متیونین آمریکا تهران58500

متیونین فرانسه تهران70500

لیزین آمریکاتهران 30500

لیزین اندونزی تهران31000

ضمنا جهت اطلاع از قیمتهای  روزهای دیگر روی کلمه اینجا کلیک نمائید