دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 کارخانجات جوجه کشی
آذربایجان شرقی
جوجه کشی مرغ اجداد خاصبان
تعاونی 74 جوجه کشی لاری
جوجه کشی پرستو تعاونی 73
زیباپر
شرکت تعاونی 137 آذر جوجه

آذربایجان غربی
جوجه کشی زرین پر ارومیه
شرکت تعاونی 48 خوی
کشت و صنعت مهاباد (واحد جوجه کشی)

اردبیل
جوجه کشی اردبیل -صباحی نمین
جوجه کشی سبلان

اصفهان
شرکت جوجه کشی 15 خرداد
مرکز پشتیبانی و اصلاح نژاد مرغ بومی
مرغ ناز
شرکت جوجه کشی قمصر
اصفهان طیور
شرکت سهامی بهارش
تعاونی دشت بهشت

تهران
جوجه کشی آذر
شرکت تولیدی مرغ و جوجه البرز
جوجه کشی شرکت دامداران
شاهمرادی
سامان جوجه
جوجه کشی شهیدی
جوجه کشی آزادی
ایران جوجه
شرکت صنایع مرغداری ایران و آلمان
صادق آباد
حاج احمدی
مرغداران تهران واحد ملارد
شرکت پرورش طیور زر
مرغ مادر
کشت و صنعت اشراق
فارم یک مرغک 1
کوثر
فارم 2 مرغک
شرکت جوجه کشی 501
تهران جوجه
شرکت کشت و صنعت فدک
ساکت
ایران روشن
جوجه کشی خوشنام
متحد
جوجه کشی غفاری
جوجه کشی قدس
شرکت مرغداری فاطم
جوجه کشی شاهمرادی
حدیث جوجه

خراسان
شرکت خدمات مرغداری جنوب خراسان
مشهد جوجه
شرکت مرغداران طوس
مرغک
جوجه شرق
جوجه رنگی
نراکار
جوجه کشی عباس زاده
جاجرمی
جوجه کشی مرغ فریمان
شرکت مرغ مادر دیزباد
مجتهدپور
گلبهار طوس

 

خوزستان
مرکز تکثیر مرغ بومی جهاد سازندگی زنجان
مرغداری جهاد زنجان
مجتمع کشت و صنعت سبزدشت

سمنان
جوجه یکروزه دامغان
گوشت سفید سمنان
جوجه یکروزه سمنان
شرکت تولیدی جوجه یکروزه سمنان
مام جوجه

سیستان وبلوچستان
کشت و صنعت کیان زاد
شرکت جوجه کشی مرغداران زاهدان

فارس
جوجه کشی شهید مقامی
شرکت مجتمع طیور فارس
قائم شیراز
شرکت جوجه کشی فارس
شرکت تعاونی چیک
موسسه جوجه کشی مرغ بومی جهاد
شرکت تعاونی فاروق ماکیان

قزوین
جوجه کشی تاک جوجه
شرکت مرغ اجداد سبز دشت
قائمی
اجداد ارم
شرکت مهر جوجه
شرکت طیور برکت فارم 3
سیمرغ
شرکت طیور برکت -فارم 2
شرکت سیمرغ مزرعه زیاران
شرکت تولیدی مرغ و جوجه البرز کردستان
کارخانه جوجه کشی شرکت واروک

کرمان
شرکت جوجه کشی تعاونی 114 جینا
تعاونی97 جوجه کشی  ممتاز
ماهان
تعاونی 59 کرمان
جوجه کشی پارس شماره 70
تعاونی شماره 14 غفاری
شرکت جوجه کشی شماره 52

کرمانشاه
مجتمع دامپروری و کشاورزی قدس
 تعاونی39 شرکت جوجک
شرکت طیور بهاران

گلستان
شرکت سهامی مزرعه نمونه ارتش
شرکت پیگیر
مرکز پشتیبانی و اصلاح اردک بومی
 

گیلان
مرکز پشتیبانی و تکثیر مرغ بومی انزلی
شرکت سفید رود(واحد جوجه کشی جدید)
شرکت سفید رود(واحد جوجه کشی قدیم)
سپیدجوجه
جوجه کشی نوید
مرکز پشتیبانی وتکثیر اردک بومی لرستان
شرکت دربار

مازندران
زربال(اجداد)
زربال(مادر)
شرکت جوجه کش سیمرغ
شرکت تعاونی 75 گتاب
شرکت مور پشتکی
قطره طلای نوشهر
قطره طلا
شرکت جوجه کشی هما
مرکز پشتیبانی مرغ بومی
تلاونگ شمال
جوجه مازندران
شرکت نوک طلا-درنا(آهو دشت)
دریا
لاین بابل کنار
قرقاول چلورو
میرامین
شرکت آمل جوجه(میران)
جوجه کشی تعاونی 50 جویبار
جوجه کشی فکوری

مرکزی
شرکت کشت و صنعت (مواد پروتئینی کشور)
مرغ پرور
تک جوجه خمین

همدان
شرکت راسبجیک
مرکز پشتیبانی مرغ بومی

یزد
شرکت طیور شیر کوه یزد
شرکت سالار جوجه
دام زرع جهاد
شرکت جوجه کشی سهیل میبد