دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 مشاوره در ساخت تاسیسات و تجهیزات
مشاوره در ساخت تاسیسات و نصب تجهیزات
 
1- مرغداری

2-گاوداری

3- دامداری

4-کارخانجات خوراک دام و طیور

5-کشتارگاه طیور

6- خرید هرگونه لوازم داخلی و خارجی

7-طراحی و اجرای پروژه

8-ارائه طرح توجیهی

9- و دیگر موارد مربوطه

در صورت نیاز با شماره تلفنهای مندرج در صفه اصلی
تماس حاصل نمائید