دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

پرند فید

جوجه کشی  طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

آگهی

دانلود آهنگ

 مشاوره در ساخت تاسیسات و تجهیزات
مشاوره در ساخت تاسیسات و نصب تجهیزات
 
1- مرغداری

2-گاوداری

3- دامداری

4-کارخانجات خوراک دام و طیور

5-کشتارگاه طیور

6- خرید هرگونه لوازم داخلی و خارجی

7-طراحی و اجرای پروژه

8-ارائه طرح توجیهی

9- و دیگر موارد مربوطه

در صورت نیاز با شماره تلفنهای مندرج در صفه اصلی
تماس حاصل نمائید