دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 کارخانجات مکمل سازی


آذربایجان شرقی
پودرسپه آذر
تولیدی پویا
خسرو نگین
سهند پرور بهینه تبریز
مجتمع تولیدی پویا

آذربایجان غربی
میلاد مهاباد

اصفهان
اصفهان مکمل
ایران مگالاک (بهپروران)
تعاونی تولیدی شیمی رازی دلیجان
شیمیایی نفیس اصفهان

تهران
تک فرآورده های آریا(نماینده انحصاری شرکت بیو پروتون در ایران)
مرغ نوچان
آریادالمن
آرین رشد افزا
آژمناب تهران
آژه ناب
آژه ناب تهران
آمینه گستر
آنزیمهای صنعتی ایران
آنزیمهای وتاک ( شرکت دا روسازی )
آویژه دارو
اصیل
افرازند
افرند توسکا
ایران تورنگ
ایران تیهو
ایران طیطو
ایران فسفات
ایران کانولا
بازرگانی لوترا
به پودر ( پودر و دانه کلسیم )
به دان رشد
به رشد
به ساز
بهارسازان
بهپرور
بهسا
پائیزان(نماینده انحصاری محصولات Kemin اروپا
پارس رازی
پارس فاطم
پرتوبشاش
پشتیبانی امور دام جهاد کشاورزی
پودراستخوان وگوشت یکدانه
پودرهای میکرونیزه
پویا خجسته
تابان شیمی کیان
تعاونی سراسری مکمل سازان دام وطیوروآبزیان
تلاونگ
تولید دارو
تولید کبالت جوهر سرام
تولیدی صنعتی فسفرایران
تولیدی گیوان شیمی
ثمردان
جرس(جی .آر.سی)
جوان دارو
جوجه ماهی آسیا
چنیود
داروسازان ایران
دام پودر دریافت روزانه قیمتها از طریق تلگرام  


تهران
دام رازی کیمیا
دان آفرین
دان آور
دانه داران
دایفوس ایران
رازک
رشد دانه کرج
ریتکو شیمی
زوبین زرین
سامان گستر
سپاهان آران
سرشاردانه
سروش رشد
سهند میخک
شمیم گستر جهان
شیدارشیا سپهر
شیمی نمک
طیورکالا
فدک
فرآورسازان
فرساد سپهر
فرید شیمی
کانی دام
کرمانشاه دانه
کشت افزون
کیلکا صدف ساری
کیمیا فام
کیمیا گرفجرتاکستان
گردا
گروه صنعتی پروتئین دام و طیور یزد
گروه علمی و تحقیقی بیوشم
گلبار شیمی
گلبار شیمی دانه
گلپار
گلدازه معدنی
لابراتوارهای داروسازی ارس بازار
لابراتوارهای سیانس
ماکیان دارو
مرتع
مکمل سازی هشتگرد
مکمل طوس
میهن فسفات
هزارطب تهران
هضم دانه تهران

چهار محال وبختیاری
کارخانه مکمل سازی چهارمحال بختیاری

خراسان
جوانه خراسان
بهدام رشد خراسان
پودر استخوان طاقدانه
جوانه خراسان
جواهر پروتئین
ماکیان به پرور توس
ماکیان فسفات
مجتمع کشاورزی و طیور خراسان
نرمش پودرگنبد
نیرو مالت(سنم)


خوزستان
درین خوزستان
کانساردانه اهواز

سمنان
شهاب شیمی سمنان

فارس
دانه ریزان شیراز
زرین پودر

کردستان
مکمل سارال

کرمان
پودرماهی کرمان

کرمانشاه
بهره ور
دام بارز غرب

گرگان
رشد دانه گرگان
رشد کار گرگان
کیمیارشدگرگان

گیلان
شرکت کیلکا پودر صدف پودر روغن ماهی کلیکا
راه ابریشم
مهرافروز


لرستان
شیمیایی‌معدنی‌لرستان

مازندران
البرزماکیان
تعاونی بهار احرار گلستان
تعاونی تولید داروهای دامی و مکملهای غذایی سوادکوه
چینه رشد
خوراک دام وطیور و آبزیان شمال
فرآوری طبرستان
کیما رشد
معدن رشد گرگان

مرکزی
آلتون شیمی

همدان
میکرونیزه الوند همدان

یزد
تعاونی شایان سریشم
بهاور سازان یزد
دام گلشاد یزد
ماکیان رشد
نوردانه
یزد مکمل