دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه کشی  طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

پرند فید

آگهی

دانلود آهنگ

 پیش بینی تولید جوجه یکروزه بر اساس جدول از تاریخ 1396/10/1 الی 1396/12/29
 
استان 
  - آمیخته 
   
 
      وضعیت شرکت جوجه ریزی مرغ خروس دی1396 بهمن1396 اسفند1396
          جمع کل مرغ: 22,729,858   جمع تولیدات:  88,177,062  88,114,187  86,142,673
 
استان: آذربایجان شرقی
   
آمیخته: آربوراکرز
        ابراهیم فرد(سبزدشت شبستر) 1395/10/08 18,000 2,200 197,340 143,520 107,640
        مرغ مادر عظیمی 1395/08/02 17,650 2,300 101,758 51,420  
        مرغ مادر فتوحی (ماهان ملکان) 1395/10/19 26,000 3,600 310,960 232,024 171,427
        واحد اکبر حاجی زاده 1395/11/17 35,100 3,370 512,366 414,414 296,010
          جمع مرغ: 272,600     1,122,424 841,378 575,077
   
آمیخته: راس
        پنبه دوست - مرغ مادر فلامینگو 1395/10/08 23,400 2,600 256,542 186,576 139,932
        تعاونی 255 خواجه -آذرصبا 1395/08/15 15,000 1,700 98,440 70,840 4,600
        تعاونی 309 شبستر 1396/01/17 23,860 2,400 481,463 473,414 337,317
        جوجه طلایی تبریز 1395/10/01 27,160 2,600 277,358 204,895 150,756
        جوجه طلایی تبریز 1395/09/30 18,730 2,900 189,260 140,150 102,815
        فیاض مقدم و زمان زاده (شاهین جوجه تبریز) 1396/03/27 31,680 3,600 156,414 471,186 612,057
        کیمیا پرور ارس باران 1395/06/21 31,430 3,600 33,735    
        کیمیا پرور ارس باران 1396/05/22 27,040 3,000     152,578
        مرغ مادر مراغه فاضل مدرس 1395/06/24 16,200 2,000 24,840    
        میشاب مرند 1396/02/20 38,040 5,000 659,106 765,263 732,017
        نگین جوجه ملکان نصرت شیمی 1396/05/15 31,620 3,600     256,481
        نوک طلای تبریز 1396/04/07 16,200 1,950 17,140 186,300 310,251
        واحد جاوید عمیدی سهند آذران 1395/06/25 33,830 3,500 57,060    
        واحد فرمان شمشیر 1395/11/24 25,000 2,750 399,817 308,583 229,617
        واحد فرمان شمشیر 1395/12/07 1,100 500 20,442 14,674 11,638
        واحد قاسم زاده 1396/04/11 23,460 2,700   239,933 441,377
          جمع مرغ: 847,550     2,671,617 3,061,814 3,481,436
   
آمیخته: کاب
        آذربه مرغ تعاونی 549 1395/12/14 19,500 2,600 386,009 272,987 218,270
        انصارآذر(تعاونی213) 1396/02/23 20,000 2,400 328,134 401,426 385,787
        باغ مرغ شبستر 1395/07/10 19,800 2,246 81,972    
        کوهسار سهند(علی یاری) 1395/11/12 27,300 3,400 374,647 311,020 218,509
        مرغ مادر سهند 1396/02/30 18,000 2,160 256,680 359,352 349,140
          جمع مرغ: 274,200     1,427,442 1,344,785 1,171,706
          جمع مرغ:          
 
استان: آذربایجان غربی
   
آمیخته: آربوراکرز
        به مرغ ارومیه 1395/11/06 22,630 2,650 300,149 243,242 172,802
        تعاونی 80 قزل قانات 1396/03/17 29,640 3,770 250,873 531,741 577,190
        یاشارسیمرغ 1395/11/06 12,000 1,200 159,160 128,984 91,632
          جمع مرغ: 192,810     710,182 903,967 841,624
   
آمیخته: راس
        آرمان ماکیان 1396/02/03 23,700 600 472,056 476,418 415,366
        آرمان ماکیان 1396/01/30 4,000 5,000 79,918 80,162 66,915
        اباذر حسینی (طلا جوجه) 1396/03/17 24,600 3,300 208,214 441,324 479,044
        ارس جوجه خوی(تعاونی 71) 1395/10/21 23,000 2,785 278,607 210,189 154,468
        اروم گهر دانه 1395/07/13 25,000 3,000 115,000    
        بهپرورارومیه 2 1395/11/16 23,050 2,650 331,874 270,376 191,914
        تابان مرغ بوکان 1396/02/12 27,000 3,800 534,060 546,480 516,258
        تعاونی 13 مهاباد 1395/09/03 23,000 3,250 176,333 134,014 70,533
        تعاونی 175 پلیکان 1395/09/02 24,500 2,810 186,331 141,250 71,377
        تعاونی 48 خوی(اورین) 1395/09/17 27,300 3,000 237,765 182,509 128,092
        چی چست 1396/01/21 36,000 4,000 724,224 716,496 537,648
        زرین پرور خوی(اشرفی) 1396/02/18 28,390 3,700 509,316 572,002 545,448
        سارنگ باختر 1396/04/04 19,700 2,350 41,685 244,674 378,188
        سفید بالان ارومیه 1395/08/11 20,000 2,600 126,346 85,867  
        شرکت اجداد بهپرور 1396/03/30 28,020 3,590 108,699 390,973 540,058
        طیوران سیستم 2 1395/07/19 30,325 3,600 150,655 27,899  
        کیمیا جوجه ارومیه 1395/08/04 28,065 3,400 165,247 90,369  
        مرغ تپه 1395/12/10 30,630 3,700 587,544 415,650 333,928
        واحد رحیم یوسف اوغلی 1396/04/04 18,500 2,200 39,146 229,770 355,151
          جمع مرغ: 1,265,950     5,073,020 5,256,422 4,784,388
   
آمیخته: هوبارد
        الماس جوجه ارومیه 1396/03/15 15,000 1,800 137,540 278,300 292,560
        تعاونی 29 پیرانشهر 1395/11/20 29,200 3,504 443,704 351,471 255,655
          جمع مرغ: 132,600     581,244 629,771 548,215
          جمع مرغ:          
 
استان: اردبیل
   
آمیخته: آربوراکرز
        اردبیل جوجه 1395/11/24 57,550 6,515 920,378 710,359 528,577
        روئین دشت سبلان 1395/10/19 17,680 2,300 211,453 157,776 116,570
        سامیان جوجه-خیردوست 1395/08/19 36,575 4,300 249,002 181,705 33,649
        سامیان جوجه-خیردوست 1396/05/25 36,370 4,600     166,745
        مرغ مادر صدقی 1395/07/28 6,680 2,050 36,873 15,364  
        مرغ مادر صدقی 1395/08/02 11,000   63,418 32,047  
        واحد رسولی دباغ 1395/10/12 32,240 4,160 367,299 264,970 200,705
          جمع مرغ: 503,865     1,848,423 1,362,221 1,046,246
   
آمیخته: راس
        فرشید یزدانی (کیمیاجوجه) 1396/03/23 33,300 3,980 211,388 536,130 645,399
        آرتا جوجه سبلان 1396/03/07 78,720 11,780 929,421 1,561,910 1,536,563
        آرتا جوجه سبلان 1396/04/29 51,150 7,500   198,428 679,988
        آلوارس جوجه ضیغمی 1396/05/17 31,700 3,800     234,770
        تعاونی 256 اردبیل 1395/11/26 66,860 18,460 1,095,925 835,527 628,440
        ستاره فروغ اردبیل تعاونی 980 1395/06/17 32,810 3,920 15,093    
        ظفر جوجه (ساوالان) 1396/05/14 30,150 3,500     255,190
        ماکیان سیمین سبلان (سیمین جوجه آقایاری) 1396/02/06 31,530 4,000 626,563 635,266 571,449
        همای سبلان 1395/08/15 27,080 3,500 177,717 127,889 8,305
          جمع مرغ: 909,430     3,056,107 3,895,150 4,560,104
          جمع مرغ:          
 
استان: اصفهان
   
آمیخته: آربوراکرز
        دشت کیمیا(خورشید) 1395/07/21 38,060 4,600 193,750 46,687  
        دشت کیمیا(خورشید) 1396/05/29 8,610       27,328
        دشت کیمیا(خورشید) 1396/02/24 46,915 5,440 755,333 940,928 905,679
        دشت کیمیا(خورشید) 1396/06/05 22,560 3,975     15,913
          جمع مرغ: 248,035     949,083 987,615 948,920
   
آمیخته: راس
        سپاهان طیور 1395/06/24 36,820 4,300 56,457    
        صفاهان 1395/09/02 32,055 4,200 243,788 184,807 93,387
        مرغ مادر پاک نطنز 1395/11/26 24,500 3,200 401,588 306,168 230,284
          جمع مرغ: 206,485     701,833 490,975 323,671
          جمع مرغ:          
 
استان: تهران
   
آمیخته: آربوراکرز
        مرغ مادر فتحی 1396/04/11 41,970 5,410   429,242 789,625
          جمع مرغ: 83,940     0 429,242 789,625
   
آمیخته: راس
        تعاونی 458 کوشا 1396/05/30 10,950       30,894
        تعاونی 458 کوشا 1396/06/04 21,550 4,000     22,800
        دراج 1395/07/10 35,200 4,550 145,728    
        فدک 1396/02/04 19,750 2,550 393,077 397,318 350,075
        فدک 1395/08/16 21,500 2,700 142,416 102,856 9,890
        کوثر دماوند 1395/10/21 53,030 7,000 642,370 484,623 356,149
        مرغ مادر کوهستان 1396/04/27 31,500 4,000   144,417 438,081
        مینا طیور 1395/11/18 17,700 2,160 261,901 210,335 151,170
          جمع مرغ: 466,640     1,585,492 1,339,549 1,359,059
   
آمیخته: کاب
        دربال 1396/01/29 11,000 1,310 219,942 220,278 181,823
          جمع مرغ: 33,000     219,942 220,278 181,823
          جمع مرغ:          
 
استان: چهارمحال و بختیاری
   
آمیخته: آربوراکرز
        به جوجه زاگرس 1396/05/18 31,220 3,730     220,205
          جمع مرغ: 31,220     0 0 220,205
   
آمیخته: کاب
        سازندگی زاگرس 1396/03/16 37,500 4,500 330,625 684,250 730,825
          جمع مرغ: 112,500     330,625 684,250 730,825
          جمع مرغ:          
 
استان: خراسان جنوبی
   
آمیخته: راس
        جنوب خراسان 1396/02/31 30,000 5,580 418,600 598,460 582,360
        جنوب خراسان 1396/03/08 60,570 6,200 696,556 1,200,862 1,183,215
          جمع مرغ: 271,710     1,115,156 1,799,322 1,765,575
          جمع مرغ:          
 
استان: خراسان رضوی
   
آمیخته: راس
        اخلاقی(نگین فریمان) 1396/04/28 18,000 2,500   76,176 244,812
        پیشرو صالح کاشمر 1395/07/24 36,020 5,025 189,993 60,754  
        جاجرمی 1395/11/03 33,470 5,035 436,226 348,981 249,419
        دیزباد 1395/09/30 71,220 10,500 719,655 532,916 390,951
        فریمان 1395/11/04 40,920 5,330 536,461 431,052 307,446
          جمع مرغ: 544,870     1,882,335 1,449,879 1,192,628
          جمع مرغ:          
 
استان: خراسان شمالی
   
آمیخته: آربوراکرز
        سیمرغ خراسان 1395/09/07 39,050 4,600 308,963 237,112 143,704
        سیمرغ خراسان 1395/10/05 38,000 5,700 404,371 295,995 220,248
          جمع مرغ: 231,150     713,334 533,107 363,952
          جمع مرغ:          
 
استان: خوزستان
   
آمیخته: راس
        صحرای جنوب 1396/04/03 38,000 5,700 93,809 483,614 730,081
        صحرای جنوب 1395/11/26 48,790 7,050 799,733 609,712 458,593
          جمع مرغ: 260,370     893,542 1,093,326 1,188,674
          جمع مرغ:          
 
استان: زنجان
   
آمیخته: راس
        طیور پاییزان ابهر 1396/02/10 24,000 2,900 475,456 485,024 454,112
          جمع مرغ: 72,000     475,456 485,024 454,112
   
آمیخته: کاب
        ساکت 1395/11/19 50,000 6,400 749,800 598,000 432,400
        سبز دشت 1395/10/06 20,000   214,973 157,013 117,147
        سبزدشت ابهر 1396/01/21 59,000 7,000 1,186,922 1,174,258 881,145
        سبزدشت ابهر 1395/07/13 5,000 3,269 23,000    
        سبزدشت ابهر 1395/09/25 20,000 5,760 191,360 143,520 103,653
        سبزدشت ابهر 1396/02/06 16,000   317,952 322,368 289,984
        سبزدشت ابهر 1396/03/30 28,000 900 108,621 390,694 539,672
        سپید مرغ ابهر 1396/03/23 32,500 3,900 206,310 523,250 629,893
        ققنوس مرغ ابهر 1396/04/25 39,800 4,500   210,542 577,923
        مرغ مادر حاجی خانی 1395/08/18 31,000 4,080 209,147 152,106 23,767
          جمع مرغ: 854,100     3,208,085 3,671,751 3,595,584
          جمع مرغ:          
 
استان: سمنان
   
آمیخته: راس
        مام جوجه 1396/01/15 27,525 4,100 556,262 545,288 378,157
          جمع مرغ: 82,575     556,262 545,288 378,157
          جمع مرغ:          
          جمع مرغ:          
 
استان: فارس
   
آمیخته: آربوراکرز
        تعاونی چیک شیراز 1396/02/09 19,260 5,200 381,849 388,936 360,586
        تعاونی چیک شیراز 1396/01/30 20,450   408,577 409,832 342,101
          جمع مرغ: 119,130     790,426 798,768 702,687
   
آمیخته: کاب
        ماهور سپیدان 1395/09/09 30,000 3,600 241,040 185,840 119,600
          جمع مرغ: 90,000     241,040 185,840 119,600
   
آمیخته: هوبارد
        مجتمع طیور فارس 1395/09/15 40,000 4,800 339,787 262,507 182,773
        مرغ مادر صادقی و شریک 1395/10/15 27,000 3,240 314,640 229,356 171,396
          جمع مرغ: 201,000     654,427 491,863 354,169
          جمع مرغ:          
 
استان: قزوین
   
آمیخته: راس
        آریا جوجه افشاریه فتح خرمدشت 1396/03/09 18,800 2,000 210,435 372,440 367,540
        آسیا جوجه کشاورز 1395/09/01 2,500   18,860 14,260 6,900
        آسیا جوجه کشاورز 1395/08/26 20,980 2,820 151,839 113,236 41,820
        ایثارگران خوزنین 1395/06/16 30,900 4,090 9,476    
        خلخالی و شعبانی- آرشت 1395/07/17 25,000 3,750 121,134 15,333  
        شرکت تعاونی قاقازان 1396/05/25 14,200 1,850     65,102
        صالح جوجه 1396/03/31 27,140 3,250 95,714 370,370 522,680
        مرغ مادر اجداد ارم 1396/03/09 36,460 4,600 408,110 722,296 712,792
        مرغ مادر علیرضا حاجی - نگین 1395/09/09 24,540 3,250 197,171 152,017 97,833
        واحد رضا قلی شقاقی 1396/04/04 27,030 3,500 57,195 335,712 518,903
          جمع مرغ: 567,450     1,269,934 2,095,664 2,333,570
   
آمیخته: کاب
        سیمرغ زیاران 1395/10/20 57,500 6,240 692,108 519,302 382,643
          جمع مرغ: 172,500     692,108 519,302 382,643
          جمع مرغ:          
 
استان: قم
   
آمیخته: راس
      حذفی   مرغ مادر صدیق پور(پرناز) 1396/03/13 40,000 5,000 364,321    
          جمع مرغ: 40,000     364,321 0 0
          جمع مرغ:          
 
استان: کردستان
   
آمیخته: آربوراکرز
        زریبار پرور کردستان 1395/12/25 15,060 2,000 300,657 243,852 181,272
          جمع مرغ: 45,180     300,657 243,852 181,272
   
آمیخته: راس
        چیک کردستان 1395/10/08 20,500 2,400 224,748 163,453 122,590
        زاگرس جوجه 1395/06/15 25,460 2,940 3,904    
        مرغ مادر آبیدر (تعاونی 261 قروه) 1395/12/15 23,500 2,580 465,550 333,669 264,845
        واحد کاوه امینی 1396/03/16 30,000 3,600 264,500 547,400 584,660
        واروک 1396/02/11 22,100 3,300 437,477 446,965 422,567
          جمع مرغ: 313,760     1,396,179 1,491,487 1,394,662
   
آمیخته: هوبارد
        نه که روز 1396/05/24 15,000 1,800     74,060
          جمع مرغ: 15,000     0 0 74,060
          جمع مرغ:          
 
استان: کرمان
   
آمیخته: راس
        ماهان 1395/08/12 53,630 6,000 342,087 238,475  
        ماهان 1395/09/16 53,980 6,140 464,336 357,563 249,963
        ماهان 1395/11/11 53,510 6,280 730,233 603,879 425,011
          جمع مرغ: 429,730     1,536,656 1,199,917 674,974
          جمع مرغ:          
 
استان: کرمانشاه
   
آمیخته: راس
        تعاونی 39 جوجک 1395/12/24 31,380 4,800 625,988 501,849 375,305
          جمع مرغ: 94,140     625,988 501,849 375,305
   
آمیخته: هوبارد
        پردیس طیور پارسیان 1396/05/29 30,000 3,600     95,220
          جمع مرغ: 30,000     0 0 95,220
          جمع مرغ:          
 
استان: گلستان
   
آمیخته: آربوراکرز
        مرغ مادر عرفان 1395/09/21 18,200 2,700 166,323 126,139 89,859
        مرغ و ماهی گرگان 1396/04/18 44,720 5,830   346,968 745,364
        واحد عبدالمجید شیخی 1396/03/31 31,750 1,670 111,972 433,281 611,463
        واحد عبدالمجید شیخی 1396/04/04 470 1,950 995 5,838 9,024
          جمع مرغ: 240,700     279,290 912,226 1,455,710
   
آمیخته: راس
        برنا جوجه گلستان 1395/10/28 23,060 3,670 291,709 228,064 164,772
        برنا جوجه گلستان 1395/11/05 17,465 1,500 230,306 185,852 132,291
        پرماه گلستان 1395/07/10 20,000 3,400 82,800    
        پیگیر 1396/01/23 72,380 9,170 1,453,872 1,442,775 1,109,826
        پیگیر 1395/11/12 74,820 9,175 1,026,780 852,400 598,860
        سیمین جوجه گلستان 1395/07/27 27,080 3,200 147,820 58,132  
        سیمین جوجه گلستان 1396/04/31 27,320 2,780   86,714 346,436
        فرآیند گلستان 1395/12/09 27,000 3,500 512,532 364,320 291,456
        گرگان جوجه 1396/01/29 23,500 3,445 469,874 470,596 388,439
        گرگان جوجه 1395/06/23 22,720 3,100 31,354    
        گلریزان 1395/09/09 21,150 2,800 169,933 131,017 84,318
        لاله های گلستان 1395/08/22 27,030 3,000 188,993 139,259 37,301
        ماکیان مهر گنبد 1395/12/10 29,000 4,000 556,278 393,530 316,158
        ماکیان مهر گنبد 1395/06/16 40,745 5,180 12,495    
        ماکیان مهر گنبد 1396/05/10 31,870 5,040     314,706
        ماهان سبز گلستان 1395/08/08 30,000 4,200 184,000 115,000  
        واحد حسن تبرسائی 1396/02/16 25,690 3,200 476,635 518,390 492,786
          جمع مرغ: 1,307,420     5,835,381 4,986,049 4,277,349
   
آمیخته: کاب
        ماکیان مهر گالیکش 1396/04/10 22,200 2,800   234,876 424,479
        مرغ مادرجشن تیرگان 1395/09/16 22,000 2,650 189,244 145,728 101,875
        مینوجوجه (گالی کش) 1396/04/20 21,400 2,300   150,941 343,556
          جمع مرغ: 153,200     189,244 531,545 869,910
   
آمیخته: هوبارد
        مزرعه نمونه ارتش 1395/08/22 18,000 2,160 125,856 92,736 24,840
        مزرعه نمونه ارتش 1395/11/24 18,000 2,160 287,868 222,180 165,324
        مزرعه نمونه ارتش 1395/11/10 17,500 2,100 237,475 195,615 137,923
        نیلکوه رضایی 1395/12/18 30,000 3,600 595,700 443,900 345,000
          جمع مرغ: 250,500     1,246,899 954,431 673,087
          جمع مرغ:          
 
استان: گیلان
   
آمیخته: آربوراکرز
        زرین تاج گیلان 1396/02/10 21,720 3,050 430,289 438,947 410,972
        شاهدآبکنار 1395/09/24 33,280 4,320 314,851 236,776 170,438
        مرغ مادر هامون کپورچال 1395/07/25 26,000 3,120 138,736 47,840  
          جمع مرغ: 217,000     883,876 723,563 581,410
   
آمیخته: راس
        پرنیان صومعه سرا 1395/12/16 13,500 2,100 267,651 194,373 153,180
        تالاب گیلان 1395/10/12 25,000 2,800 284,817 205,467 155,633
        تعاونی میرزا کوچک خان 1396/04/31 40,000 5,070   126,960 507,227
        درنا جلگه شمال 1395/10/06 27,780 6,320 298,598 218,091 162,717
        درنا سفید اشکلن 1396/01/07 22,558 5,000 454,498 419,218 292,276
        زرین پای مازران 1395/12/23 46,130 7,025 919,525 728,546 548,178
        زرین پای مازران 1395/08/05 36,490 5,000 217,092 123,093  
        زرین جوجه سرارودگیل 1396/05/29 15,500 1,700     49,197
        سپید ماکیان 1 (دوگور) 1395/11/13 44,100 5,415 608,580 507,150 352,976
        سفید رود 1396/01/08 49,500 5,620 998,085 929,775 645,150
        سیرنگ جوجه گیلان 1396/01/30 27,250 3,440 544,437 546,108 455,856
        سیرنگ جوجه گیلان 1395/08/11 38,000 4,200 240,058 163,147  
        شرکت تعاونی کشاورزی و دامپروری توسعه زرین 1395/12/16 13,500 2,300 267,651 194,373 153,180
        فرازماکیان 1395/10/14 20,500 2,725 237,322 171,940 128,877
        فومن درخشان 1396/01/17 20,000 2,400 403,574 396,826 282,747
        قطره طلای رضوانشهر 1396/02/18 27,770 3,500 498,195 559,511 533,536
        کاشانک 2 1395/07/10 30,340 3,450 125,608    
        کیجی طلایی خزر 1396/01/15 27,000 4,100 545,652 534,888 370,944
        کیشکای دیلمان 1395/07/18 35,000 4,200 171,734 26,833  
        گسکر مرغ گیلان 1396/04/29 52,915 7,165   205,275 703,453
        گلچین طیور گیلان 1396/05/29 27,000 3,730     85,698
        گیل جوجه جوگلوبندان 1395/12/02 54,000 8,350 949,716 699,660 542,340
        لشت نشا (سپید ماکیان) 1396/02/12 33,040 4,800 653,531 668,730 631,747
        مرغ سلامت 1396/04/12 27,000 4,140   266,616 499,698
        مرغ مادر آوازه خوان 1396/06/01 15,500       32,798
        مرغ مادر آوازه خوان 1396/05/31 18,500 5,610     45,670
        مرغ مادر عبدا.. نوید طالمی 1396/03/17 27,640 5,010 233,945 495,861 538,243
        نوید جوجه 1396/05/31 41,430 5,080     102,276
        نوید مرغ گیلان 1395/09/07 72,030 14,710 569,900 437,366 265,070
        هما جوجه 1396/04/13 49,450 5,500   470,863 900,023
        همای شمال 1396/01/30 27,500 3,100 549,431 551,119 460,038
        واحد صفر علی نوید طالمی 1396/01/29 45,500 6,100 909,758 911,152 752,085
        واحد صفر علی نوید طالمی 1395/07/11 38,410 4,780 164,907    
        واحد فرضعلی پور 1395/09/16 13,500 2,150 116,127 89,424 62,514
        واحد محمد نوید 1396/01/16 49,500 10,000 999,603 981,387 689,931
        واحد مصطفی نوید 1395/08/10 30,800 6,925 192,685 127,512  
          جمع مرغ: 2,867,884     12,422,680 11,951,264 11,103,258
   
آمیخته: کاب
        پرسان زر 1395/07/17 16,500 2,430 79,948 10,120  
        سبزدشت گیلان 1395/12/20 45,000 6,000 894,930 683,790 524,400
          جمع مرغ: 168,000     974,878 693,910 524,400
   
آمیخته: هوبارد
        مرغ مادر رحیم نوید طالمی 1395/09/15 15,000 1,800 127,420 98,440 68,540
          جمع مرغ: 45,000     127,420 98,440 68,540
          جمع مرغ:          
 
استان: لرستان
   
آمیخته: آربوراکرز
        درباربرکت 1395/07/04 18,800 2,600 60,536    
          جمع مرغ: 18,800     60,536 0 0
   
آمیخته: راس
        پیامان خرم 1396/01/06 14,500   291,923 266,578 186,760
        پیامان خرم 1395/12/23 10,500 2,600 209,300 165,830 124,775
        ماهان (لرستان) 1396/05/27 53,500 5,800     207,544
        ماهان (لرستان) 1396/04/21 46,980 5,800   314,797 739,809
          جمع مرغ: 222,460     501,223 747,205 1,258,888
          جمع مرغ:          
 
استان: مازندران
   
آمیخته: آربوراکرز
        آریا مرغ پایا خزر (رستگار) 1396/05/29 15,120 1,800     47,991
        تعاونی 10 قائم پرسان زر 1395/09/14 36,420 4,000 305,467 236,779 164,181
        تعاونی 213 بابل(مه جوجه) 1395/08/09 16,740 2,150 103,699 66,737  
        تعاونی 232 -طیور هما 1395/12/15 40,000 4,800 792,426 567,947 450,800
        تعاونی 260 سواد کوه 1395/07/11 17,000 2,000 72,987    
        تعاونی 279 جویبار 1395/10/26 37,920 4,470 473,874 366,889 266,300
        حمید ابراهیمی دونچالی 1395/12/01 9,470 250 164,664 121,974 94,094
        حمید ابراهیمی دونچالی 1395/11/27 10,100 1,740 167,566 126,991 96,017
        خنارجوجه 1396/03/24 35,120 3,690 210,557 554,663 680,135
        خنارجوجه 1395/11/10 33,580 3,330 455,681 375,357 264,655
        صبا طیور خزر- بهنمیر بابلسر 1395/07/07 17,980 2,200 66,166    
        فدایی جویباری 1395/07/18 45,715 6,200 224,309 35,048  
        مرغ مادر صفریان 1396/03/21 30,175 3,060 212,835 504,326 585,757
        مرغ مادر قربانی 1396/04/21 21,020 2,560   140,848 331,010
        مرغ مادر مرزبان 1396/03/03 13,870 2,080 180,773 276,050 269,883
        مرغ مادر مرزبان 1396/02/27 5,000   75,900 100,050 96,753
        میرامین 1396/05/08 41,010 2,700   14,463 419,423
        میرامین 1396/04/28 9,020 4,040   38,173 122,678
        میرامین نور 1396/01/16 48,470 5,070 978,804 960,966 675,575
        واحد امیر قربان بخش 1396/04/04 9,260 2,880 19,594 115,010 177,767
        واحد امیر قربان بخش 1396/03/31 11,800   41,615 161,030 227,253
        واحد عباس پولادی 1395/12/04 23,200 3,055 417,275 304,152 237,986
          جمع مرغ: 1,350,265     4,964,192 5,067,453 5,208,258
   
آمیخته: راس
        آببندان سر ساری 1395/12/08 29,730 3,900 558,428 398,878 317,735
        آریا جوجه البرز 1396/03/23 28,500 4,500 180,918 458,850 552,368
        آفاق طیور (تعاونی 225) 1396/04/28 26,160 3,500   110,709 355,794
        آمل جوجه 1395/10/15 25,470 4,000 296,810 216,360 161,684
        برادران رستم نژاد (تاپ جوجه) 1395/12/17 17,710 2,300 351,390 258,519 202,307
        بهار سواد کوه 1396/02/20 37,460 5,360 649,057 753,595 720,855
        پارس جوجه طبرستان 1395/12/10 28,970 3,855 555,703 393,122 315,831
        پویا طبرستان 1396/02/24 24,070 5,710 387,528 482,748 464,664
        پویا طبرستان 1396/03/01 36,000 900 491,280 717,600 699,384
        پیمان جوجه نور 1396/02/09 14,345 1,750 284,404 289,683 268,567
        پیوند بند پی 1395/09/20 28,000 3,000 252,877 192,341 136,528
        پیوند شرق مازندران 1396/04/20 28,100 3,700   198,199 451,117
        تاج به سر آمل 1396/04/26 13,000 1,630   64,185 184,782
        تعاونی 250 بابل(ماءمطیر1) 1396/04/03 19,900 2,000 49,126 253,261 382,332
        تعاونی 257 سوادکوه (آپن) 1396/04/10 18,300 2,350   193,614 349,908
        تعاونی 262 محمدنژاد شهبال 1395/10/14 46,180 6,240 534,611 387,326 290,317
        تعاونی 290 1395/08/22 25,100 2,800 175,499 129,315 34,638
        تعاونی 317قائم شهر 1396/04/25 16,200 2,100   85,698 235,235
        تک جوجه آمل 1396/05/30 47,020 6,160     132,659
        تلاونگ شمال 1395/12/17 20,700 2,700 410,715 302,165 236,463
        توسعه و تعاون مرغدارن شمال 1395/12/07 30,380 3,300 564,582 405,269 321,420
        تیکا طبرستان 1395/12/14 15,000 1,800 296,930 209,990 167,900
        چالاک جوجه(تعاونی143 قائم شهر) 1396/05/18 22,700 2,800     160,111
        حدیث سواد کوه 1395/10/07 46,530 5,700 505,129 368,144 275,395
        خروسخوان شمال 1396/02/25 64,500 9,515 1,018,670 1,292,623 1,246,140
        دشت ناز(تعاونی960ساری) 1396/03/20 40,820 4,940 302,313 694,757 793,024
        دشت ناز(تعاونی960ساری) 1395/07/27 21,000 2,700 114,632 45,080  
        رامسر طیور 1395/07/25 26,705 3,000 142,498 49,137  
        رامسر طیور 1395/08/09 45,395 7,850 281,207 180,975  
        رشد جوجه شمال 1396/05/17 48,450 5,800     358,821
        روما واحد سیروس جوادیان 1396/03/27 15,000 1,800 74,060 223,100 289,800
        زربال گستر کوثر 1395/12/25 49,500 6,625 988,218 801,504 595,815
      حذفی   زرپا 1395/10/18 17,000 2,050 138,267    
        سپید پر ساری تعاونی 297 1395/09/06 25,500 3,350 200,192 153,272 89,930
        فدک مازند 1395/08/18 27,115 3,000 182,936 133,045 20,788
        قطره طلا 1396/06/05 50,070 5,000     35,316
        قطره طلا 1395/09/13 57,700 7,000 477,756 371,588 256,573
        قطره طلا 1396/05/28 44,440 5,940     156,725
        کوهستان بهشهر واحد شیرآقایی 2 1395/08/15 13,500 1,800 88,596 63,756 4,140
        کیمیاجوحه آمل 1395/07/27 30,030 4,000 163,924 64,464  
        گوهربال (ریحانی) 1395/11/05 20,050 2,480 264,393 213,358 151,872
        مازندجوجه (تعاونی 294) ایزدیار 1396/03/06 15,570 1,850 188,605 309,169 303,678
        ماه جوجه تنکابن 1395/08/01 18,800 2,200 107,235 51,888  
        مجتمع مرغ مادر فکوری 1396/04/26 27,040 3,260   133,505 384,347
        مجتمع مرغ مادر فکوری 1395/07/06 35,120 3,500 123,857    
        مرغ مادر ذبیحی 1396/01/15 30,200 3,300 610,322 598,282 414,908
        مرغ مادر رضا حسن پور 1395/06/29 13,680   31,464    
        مرغ مادر رضا حسن پور 1395/07/04 20,070 3,500 64,625    
        مرغ مادر طیور بهشت 2 1395/07/24 53,250 8,000 280,876 89,815  
        مرغ مادر فردوس کریم فکوری 1396/02/06 25,025 2,700 497,296 504,203 453,552
        مرغ مادر مدانلو 1396/04/13 20,700 2,750   197,105 376,754
        مرغ مادر یعقوبیان مروارید جوجه 1395/10/13 18,180 2,600 209,070 150,530 113,176
        مرغک سهیل 1396/02/12 28,100 3,750 555,818 568,744 537,291
        مهر جوجه 1395/12/14 33,325 4,100 659,679 466,527 373,018
        ناوک هامون شمال 1395/12/08 32,000 4,100 601,067 429,333 341,995
        نگین واحد احمد محمدیان 1396/02/09 14,155 1,750 280,637 285,846 265,010
        نیما مرغ 1395/10/11 28,800 3,500 325,018 234,931 177,523
        واحد ابراهیم پهلوان 1395/12/03 13,000 1,600 231,227 169,433 131,959
        واحد الماس طالعی 1396/01/28 29,300 3,500 586,293 586,293 478,469
        واحد شریعت نژاد 1396/02/17 14,000 1,700 255,454 282,286 268,763
        واحد صفایی جوان 1396/01/08 32,700 3,800 659,341 614,215 426,190
        واحد علی شاکری و شریک 1396/01/26 33,000 3,900 661,342 659,318 525,734
        واحد محمود شهسوار میستانی 1396/05/11 24,500 3,000     233,289
        واحد مرغ مادر پاکدامن 1396/02/13 14,478 1,800 281,935 292,813 277,051
        واحد مرغ مادر نیلوفر صفایی جوان 1395/07/13 16,000 2,000 73,600    
          جمع مرغ: 4,477,099     18,267,410 17,780,466 17,499,645
   
آمیخته: کاب
        خنارجوجه 1395/06/23 35,000 518 48,300    
        زرین تاج رزن تلاونگ جوجه شمال 1395/11/30 22,500 2,700 386,745 288,075 221,145
        کامیارجوجه 1395/12/28 20,500 2,210 410,205 344,195 251,467
        کولای ساری 1396/05/17 25,000 2,800     185,150
          جمع مرغ: 189,000     845,250 632,270 657,762
   
آمیخته: هوبارد
        مرغ مادر سرهنگ پور(اجدادمازندران) 1395/10/29 55,000 6,600 699,967 549,853 396,367
        واحد تورج مرادی بید هندی 1396/02/15 19,500 2,340 367,770 393,783 373,750
        واحد مرغ مادر شیرآقایی1 کوهستان بهشهر 1395/08/30 35,000 4,200 261,893 197,494 91,233
          جمع مرغ: 328,500     1,329,630 1,141,130 861,350
          جمع مرغ:          
 
استان: مرکزی
   
آمیخته: راس
        آریانا (مرغ پرور) 1395/10/07 28,800 3,800 312,653 227,865 170,458
        درنا جوجه دلیجان 1395/12/23 25,100 3,250 500,326 396,413 298,272
        مرغ پرور 1396/05/24 39,960 5,140     197,296
        مروارید(توکلیان) 1396/05/30 33,100 4,010     93,386
        میلاد جوجه فرجی 1396/04/19 38,180 5,000   282,761 624,650
          جمع مرغ: 311,120     812,979 907,039 1,384,062
   
آمیخته: کاب
        کشت وصنعت تفرش 1396/05/10 22,000 4,000     217,243
        کشت وصنعت تفرش 1396/04/31 14,000     44,436 177,529
          جمع مرغ: 50,000     0 44,436 394,772
          جمع مرغ:          
          جمع مرغ:          
 
استان: همدان
   
آمیخته: آربوراکرز
        الوند جوجه اسد آباد 1395/09/14 21,840 2,600 183,179 141,990 98,455
        مرغ مادر الوند سردرود 1395/12/25 13,940 2,045 278,299 225,716 167,791
        مرغ مادر خوش خوان(سبزه ایی) 1395/12/29 21,300 2,250 426,539 361,873 262,913
        مرغ مادر رفیعی نژاد ایوگ 1395/09/03 8,500   65,167 49,526 26,067
        مرغ مادر رفیعی نژاد ایوگ 1395/08/30 16,500 3,650 123,464 93,104 43,010
        وحدت غرب 1396/04/25 19,760 2,260   104,531 286,929
          جمع مرغ: 285,760     1,076,648 976,740 885,165
   
آمیخته: راس
        تعاونی چناران 1396/01/29 9,300 1,500 185,951 186,235 153,723
        تعاونی چناران 1396/02/04 22,370 2,500 445,224 450,026 396,516
        شیران غرب 1395/11/25 18,000 2,300 291,456 223,560 167,256
          جمع مرغ: 149,010     922,631 859,821 717,495
          جمع مرغ:          
 
استان: یزد
   
آمیخته: راس
        یزد جوجه 1396/02/24 27,550 3,240 443,555 552,543 531,844
          جمع مرغ: 82,650     443,555 552,543 531,844
          جمع مرغ: