دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 پیش بینی تولید جوجه یکروزه بر اساس جدول از تاریخ 1395/10/1 الی 1395/12/30
استان 
  - آمیخته 
   
 
      وضعیت شرکت جوجه ریزی مرغ خروس دی1395 بهمن1395 اسفند1395
          جمع کل مرغ: 24,574,391   جمع تولیدات:  95,337,147  94,712,713  94,478,444
 
استان: آذربایجان شرقی
   
آمیخته: آربوراکرز
        مرغ مادر فتوحی (ماهان ملکان) 1395/05/13 31,120 3,600     285,350
        واحد مرغ مادر حبیبی - آراد 1395/04/20 17,000 1,710   119,907 284,126
          جمع مرغ: 65,120     0 119,907 569,476
   
آمیخته: راس
        آذرسیمرغ 1394/10/13 29,000 3,450 335,723 243,233 188,539
        الماس جوجه 1395/04/10 22,000 2,500   232,760 435,160
        پنبه دوست - مرغ مادر فلامینگو 1394/11/15 17,700 2,550 254,845 207,621 152,255
        زلال آوا 1394/12/17 23,685 2,900 470,304 350,458 281,457
        سالارجوجه تبریز(رضایی سهرون) 1395/05/24 18,500 2,220     97,865
        سپید مرغ شبستر 1395/02/18 22,947 2,630 411,670 462,337 456,003
        سرند جوجه-آینالو 1394/12/03 14,000 1,900 251,804 183,540 147,476
        شرکت کشاورزی و مرغ مادر آذر جوجه صوفیان 1394/09/28 26,000 3,200 259,931 192,955 145,114
        کیمیا پرور ارس باران 1395/04/19 28,920 3,300   214,182 492,219
        کیمیا پرور ارس باران 1394/10/22 27,150 2,950 333,040 253,943 191,498
        کیوانی(زیبا پر بستان آباد) 1395/04/12 38,880 4,100   383,927 745,199
        مرغ خوشخوان شبستر 1394/08/18 21,123 2,600 143,805 104,939 19,433
        مرغ مادر کلانتری 1395/03/03 51,930 6,200 676,820 1,033,545 1,044,692
        میشو 1394/08/06 35,500 4,300 215,556 130,640  
        نگین جوجه ملکان نصرت شیمی 1395/03/24 19,080 4,325 114,391 301,336 382,376
        نگین جوجه ملکان نصرت شیمی 1395/04/03 18,500 300 45,670 235,444 367,915
        واحد اصغر عسگری صوفیان و شرکاء 1395/05/11 22,300 2,550     220,205
        یاران نوین خاصبان 1394/10/16 45,735 5,800 539,977 398,321 305,754
          جمع مرغ: 1,241,950     4,053,536 4,929,181 5,673,160
          جمع مرغ:          
 
استان: آذربایجان غربی
   
آمیخته: آربوراکرز
        پرگل ارومیه 1394/12/26 19,460   389,096 322,855 244,677
        پرگل ارومیه 1395/01/04 10,000 3,425 201,020 179,860 131,100
        تعاونی 21 سلماس 1394/11/11 23,425 2,600 321,469 266,873 192,523
          جمع مرغ: 158,655     911,585 769,588 568,300
   
آمیخته: راس
        آ مرغ 1395/04/14 20,142 2,500   184,688 373,701
        آرمان ماکیان 1394/06/26 36,970 4,660 73,694    
        آناش 1395/01/09 15,500 1,900 312,770 294,231 209,147
        آیدین صبا 1395/04/15 22,300 2,700   196,612 406,900
        اروم چکاوک 1394/12/19 24,040 3,000 478,091 365,295 289,362
        اقلیم 1395/05/27 27,200 1,909     115,110
        امین مرغ ارومیه 1394/07/22 13,100 1,600 68,294 20,087  
        بهپرورارومیه 1 1395/01/18 25,380 2,800 511,745 503,962 375,539
        بهپرورارومیه 3 1395/01/11 19,000 2,050 383,978 368,245 259,287
        بهپرورارومیه انفاق 1395/02/20 27,375 2,900 474,318 550,712 544,836
        بهپرورارومیه دیدان 1395/04/26 23,000 3,000   113,559 342,086
        بهپروران خوی 1395/04/10 17,240 2,000   182,399 341,007
        تعاونی 108 ارومیه اروم خوش پر 1394/10/26 17,000 3,750 213,747 166,305 124,077
        تعاونی 108 ارومیه اروم خوش پر 1394/11/01 16,800   217,672 173,365 127,769
        زربال ارومیه 1394/11/26 18,260 3,665 302,946 229,589 178,631
        زربال ارومیه 1394/12/01 11,959   210,326 154,948 123,409
        زرین پرور خوی(اشرفی) 1395/05/31 21,800 2,650     61,505
        طیوران سیستم 1394/07/27 30,710 3,630 169,519 70,633  
        طیوران سیستم 1394/08/07 2,000   12,266 7,667  
        کیوان مرغ پر طلایی مهاباد 1395/02/14 31,000 4,000 594,166 626,490 614,130
        کیوان مرغ پر طلایی مهاباد 1394/10/10 37,300 4,350 420,943 304,268 235,637
        گلدشت جوجه (عزیز حسینی) 1394/07/16 26,590 3,825 128,837 16,309  
        گلدشت سیمین 1395/01/17 31,108 4,700 627,718 617,224 454,093
          جمع مرغ: 1,220,300     5,201,030 5,146,588 5,176,226
          جمع مرغ:          
 
استان: اردبیل
   
آمیخته: راس
        آرتا جوجه سبلان 1395/01/04 36,630 5,870 736,336 658,827 480,219
        آرتا جوجه سبلان 1394/09/17 101,022 14,440 890,677 681,562 495,682
        آرتا جوجه سبلان 1395/06/07 54,705 2,000     19,293
        آرتا جوجه سبلان 1395/05/26 57,605 16,661     264,100
        آرتا جوجه سبلان 1394/12/25 56,275 9,910 1,124,337 922,423 703,250
        آلوارس جوجه ضیغمی 1395/06/05 35,480 4,240     37,537
        اردبیل جوجه 1394/06/16 51,920 5,410 23,883    
        اردبیل جوجه 1395/03/16 53,005 6,300 467,328 967,165 1,068,757
        سبلان جوجه 1394/08/26 22,400 2,450 163,491 122,274 48,085
        ظفر جوجه (ساوالان) 1394/08/17 29,627 3,300 199,884 145,370 22,714
        کیمیا جوجه 1394/11/14 35,000 4,200 496,953 407,867 297,313
        کیمیا جوجه 1395/03/10 32,540 3,900 354,252 644,140 658,111
        ماکیان سیمین سبلان (سیمین جوجه آقایاری) 1395/05/06 35,170 4,200   37,210 404,456
        ماکیان سیمین سبلان (سیمین جوجه آقایاری) 1394/06/30 37,220 4,630 97,020    
        نمین جوجه 1394/09/03 24,500 2,400 189,336 144,256 78,890
        همای سبلان 1394/09/01 32,510 3,700 247,250 187,431 94,712
          جمع مرغ: 1,577,797     4,990,747 4,918,525 4,673,119
          جمع مرغ:          
 
استان: اصفهان
   
آمیخته: آربوراکرز
        دشت کیمیا(خورشید) 1394/06/29 10,480   25,711    
        دشت کیمیا(خورشید) 1394/07/07 15,805 3,190 60,586    
          جمع مرغ: 26,285     86,297 0 0
   
آمیخته: راس
        صفاهان 1394/10/21 63,150 7,010 769,798 583,884 441,545
        صفاهان 1395/02/20 35,410 6,050 613,538 712,354 704,753
        مرغ مادر پاک نطنز 1394/06/22 36,065 4,600 49,770    
        مرغ مادر پاک نطنز 1395/03/09 45,040 5,860 504,148 892,272 910,229
          جمع مرغ: 466,865     1,937,254 2,188,510 2,056,527
          جمع مرغ:          
 
استان: تهران
   
آمیخته: آربوراکرز
        مرغ مادر فتحی 1394/12/23 44,355 4,530 884,823 709,355 547,488
          جمع مرغ: 133,065     884,823 709,355 547,488
   
آمیخته: راس
        فلاح زاده تعاونی 121 1394/11/04 26,000 3,750 342,853 276,675 202,523
        تعاونی 566 ولیمه 1395/03/17 42,808 5,480 362,327 767,976 862,495
        جوجه داران 1394/10/07 31,200 3,300 342,056 248,768 191,360
        دماوند جوجه 1394/09/21 26,180 3,200 242,060 183,050 134,880
        فدک 1394/10/26 22,000 2,700 276,613 215,219 160,571
        کوثر هومند 1394/10/10 26,450 4,110 298,497 215,762 167,093
        مرغدشت 1394/10/15 45,500 6,200 533,715 391,391 301,392
        مینا طیور 1394/12/25 25,987 3,100 519,203 425,962 324,751
        واحد اکبر صادقی 1394/07/27 41,600 5,129 229,632 95,680  
          جمع مرغ: 821,575     3,146,956 2,820,483 2,345,065
          جمع مرغ:          
 
استان: چهارمحال و بختیاری
   
آمیخته: آربوراکرز
        سازندگی زاگرس 1394/12/02 10,650 1,100 189,428 138,805 111,044
        سازندگی زاگرس 1394/11/28 21,200 2,330 360,174 269,805 211,944
          جمع مرغ: 95,550     549,602 408,610 322,988
   
آمیخته: کاب
        به جوجه زاگرس 1395/04/19 33,800 3,640   250,323 575,276
          جمع مرغ: 67,600     0 250,323 575,276
   
آمیخته: هوبارد
        به جوجه زاگرس 1394/07/24 26,136 3,960 139,462 48,091  
          جمع مرغ: 52,272     139,462 48,091 0
          جمع مرغ:          
 
استان: خراسان جنوبی
   
آمیخته: راس
        جنوب خراسان 1394/07/12 94,130 13,090 432,998    
        جنوب خراسان 1395/02/04 20,500 7,400 408,004 412,406 372,799
        جنوب خراسان 1395/01/10 54,970 8,515 1,110,065 1,054,435 745,942
        جنوب خراسان 1395/01/28 34,980   699,949 699,949 587,314
          جمع مرغ: 425,480     2,651,016 2,166,790 1,706,055
          جمع مرغ:          
 
استان: خراسان رضوی
   
آمیخته: راس
        اخلاقی(نگین فریمان) 1394/08/24 24,930 3,000 178,897 133,026 45,871
        دیزباد 1394/08/21 74,965 9,460 524,156 386,220 103,452
        فریمان 1394/12/15 28,000 3,600 555,128 403,144 328,440
        مرغداران طوس 1395/04/23 54,480 9,000   326,625 860,420
        مرغداران طوس 1395/02/18 29,583 5,090 530,719 596,039 587,874
          جمع مرغ: 581,394     1,788,900 1,845,054 1,926,057
          جمع مرغ:          
 
استان: خراسان شمالی
   
آمیخته: آربوراکرز
        سیمرغ خراسان 1395/06/05 42,120 5,200     44,563
          جمع مرغ: 42,120     0 0 44,563
   
آمیخته: کاب
        سیمرغ خراسان 1395/03/29 38,250 5,050 161,874 545,445 763,623
          جمع مرغ: 114,750     161,874 545,445 763,623
          جمع مرغ:          
 
استان: خوزستان
   
آمیخته: راس
        صحرای جنوب 1394/08/30 45,040 6,370 339,782 256,909 124,310
        صحرای جنوب 1395/01/05 55,195 7,435 1,110,376 1,003,740 727,837
        صحرای جنوب 1395/04/22 42,330 5,050   268,710 681,512
          جمع مرغ: 385,365     1,450,158 1,529,359 1,533,659
          جمع مرغ:          
 
استان: زنجان
   
آمیخته: آربوراکرز
        سپید مرغ ابهر 1394/08/17 27,145 3,520 183,139 133,192 20,811
        کشت وصنعت خرمدره پروتئین گستر سینا 1395/04/06 10,000   14,107 118,066 198,414
        کشت وصنعت خرمدره پروتئین گستر سینا 1395/03/26 41,990 5,905 222,127 637,408 840,220
          جمع مرغ: 237,405     419,373 888,666 1,059,445
   
آمیخته: راس
        طیور پاییزان ابهر 1394/11/08 31,650 4,000 427,064 350,387 254,297
        ناز مرغ ابهر 1394/11/04 33,500 3,900 441,753 356,485 260,943
        ناز مرغ ابهر 1394/10/23 30,670 4,000 378,570 290,159 218,208
          جمع مرغ: 287,460     1,247,387 997,031 733,448
   
آمیخته: کاب
        ساکت 1394/06/17 30,668 5,718 18,810    
        ساکت 1394/07/07 7,510   28,788    
        ساکت 1395/03/01 26,520 2,480 361,911 528,633 532,699
        سبز دشت 1394/12/25 20,100   401,584 329,466 251,183
        سبزدشت ابهر 1394/09/29 19,714 2,930 199,204 147,513 111,239
        سبزدشت ابهر 1395/05/26 41,365 1,690     189,645
        سبزدشت ابهر 1394/10/01 9,017 1,456 93,050 68,577 51,985
        سبزدشت ابهر 1395/01/14 66,360 11,315 1,342,109 1,313,618 928,996
        سبزدشت ابهر 1395/06/02 22,960 5,305     48,584
        سبزدشت ابهر 1395/02/28 60,100 9,015 893,887 1,201,680 1,203,522
        ققنوس جوجه ابهر 1395/05/02 8,690 1,620   21,453 110,594
        ققنوس جوجه ابهر 1395/04/29 21,910 2,050   84,996 305,718
        ققنوس مرغ ابهر 1394/08/26 25,820 5,205 188,452 140,943 55,427
        ققنوس مرغ ابهر 1394/07/21 10,030   51,675 13,841  
          جمع مرغ: 866,656     3,579,470 3,850,720 3,789,592
          جمع مرغ:          
 
استان: سمنان
   
آمیخته: آربوراکرز
        سمنان جوجه 1394/11/14 31,005 3,510 440,229 361,313 263,377
          جمع مرغ: 93,015     440,229 361,313 263,377
   
آمیخته: راس
        مام جوجه 1395/04/14 31,308 4,000   287,074 580,868
        واحد پناهی دهقان 1395/03/02 33,430 4,100 445,955 665,858 672,009
          جمع مرغ: 162,906     445,955 952,932 1,252,877
   
آمیخته: کاب
        سپیدان ارگ 1395/03/15 59,160 7,000 542,458 1,097,615 1,193,770
          جمع مرغ: 177,480     542,458 1,097,615 1,193,770
          جمع مرغ:          
 
استان: سیستان و بلوچستان
   
آمیخته: راس
        ماکادام تعاونی 1119 زاهدان 1395/05/17 43,060 4,675     334,088
          جمع مرغ: 43,060     0 0 334,088
          جمع مرغ:          
 
استان: فارس
   
آمیخته: آربوراکرز
        تعاونی چیک شیراز 1394/08/15 40,040 6,006 265,225 191,552 18,418
        تعاونی چیک شیراز 1394/09/18 6,000 600 53,544 40,848 29,808
        تعاونی چیک شیراز 1395/04/23 40,430 6,480   242,391 638,524
        تعاونی چیک شیراز 1395/05/03 7,520     15,913 93,400
          جمع مرغ: 234,020     318,769 490,704 780,150
   
آمیخته: راس
        فاروق ماکیان 1395/05/05 51,275 6,800   72,332 605,388
          جمع مرغ: 102,550     0 72,332 605,388
   
آمیخته: هوبارد
        مجتمع طیور فارس 1394/09/04 34,920 5,256 272,004 207,751 117,797
          جمع مرغ: 104,760     272,004 207,751 117,797
          جمع مرغ:          
 
استان: قزوین
   
آمیخته: راس
        آریا جوجه افشاریه فتح خرمدشت 1395/01/18 42,642 4,600 859,805 846,729 630,960
        آسیا جوجه کشاورز 1394/07/04 32,990 4,040 111,286    
        البرز 1394/12/12 67,454 7,950 1,334,240 930,865 775,721
        سیمرغ زیاران 1395/01/19 25,215 3,250 508,033 501,073 378,125
        سیمرغ زیاران 1394/10/08 25,010 3,250 276,877 200,947 154,928
        کوهین جوجه(حاجی) 1395/01/26 52,870 6,310 1,059,551 1,056,308 866,610
        مرغ مادر اجداد ارم 1394/11/03 27,050 2,900 354,626 284,945 209,043
        مرغ مادر اجداد ارم 1395/06/04 32,000 3,900     45,141
        مرغ مادر اجداد ارم 1394/10/27 19,750 2,930 249,838 195,328 145,360
        واحد اکبرآقاجانی صبا 1395/05/11 35,000 4,600     345,613
          جمع مرغ: 879,963     4,754,256 4,016,195 3,551,501
          جمع مرغ:          
 
استان: قم
   
آمیخته: راس
        مرغ مادر صدیق پور(پرناز) 1395/01/25 51,700 6,040 1,036,895 1,032,139 837,126
        یاسان قم 1395/03/08 32,790 4,000 377,084 650,094 662,161
          جمع مرغ: 253,470     1,413,979 1,682,233 1,499,287
          جمع مرغ:          
 
استان: کردستان
   
آمیخته: راس
        تعاونی مرغداران مریوان (هلانو جوجه ماد) 1394/10/09 37,410 5,600 418,169 302,872 234,037
        مرغ مادر آبیدر (تعاونی 261 قروه) 1395/02/14 27,300 3,000 523,250 551,715 540,831
        واروک 1395/04/06 15,800 3,200 22,289 186,545 313,493
        واروک 1394/10/05 27,189 3,965 292,246 213,452 163,423
          جمع مرغ: 323,097     1,255,954 1,254,584 1,251,784
          جمع مرغ:          
 
استان: کرمان
   
آمیخته: راس
        ماهان 1395/01/16 54,000 6,500 1,090,476 1,070,604 777,492
        ماهان 1394/07/07 30,260 3,400 115,997    
        ماهان 1395/03/04 37,910 3,400 482,468 753,929 763,229
          جمع مرغ: 305,990     1,688,941 1,824,533 1,540,721
   
آمیخته: کاب
        سیمرغ کرمان 1395/05/20 45,410 4,349     304,277
          جمع مرغ: 45,410     0 0 304,277
          جمع مرغ:          
 
استان: کرمانشاه
   
آمیخته: راس
        تعاونی 39 جوجک 1395/05/10 34,010 4,790     347,832
        طیور بهاران 1394/08/16 35,004 5,210 234,013 169,606 21,469
        طیور زاگرس 1394/12/13 39,351 6,030 778,967 550,889 455,553
          جمع مرغ: 257,075     1,012,980 720,495 824,854
          جمع مرغ:          
 
استان: گلستان
   
آمیخته: آربوراکرز
        آلتین جوجه بندر 1394/12/05 31,525 3,300 579,577 418,128 338,852
        مجتمع نویک 1395/04/13 27,200 3,190   258,998 512,992
        مجتمع نویک 1395/05/24 8,000 1,800     42,320
        مرغ مادر عرفان 1394/09/22 19,850 2,860 185,664 140,009 103,484
        واحد عبدالمجید شیخی 1394/10/02 26,500 2,550 276,307 203,167 154,406
          جمع مرغ: 296,025     1,041,548 1,020,302 1,152,054
   
آمیخته: راس
        آق جوجه 1394/09/17 27,552 3,950 242,917 185,885 135,189
        پرماه گلستان 1395/03/16 21,000 2,800 185,150 383,180 423,430
        پیگیر 1395/01/08 37,370 4,550 753,505 701,934 501,381
        پیگیر 1394/07/14 56,000 7,110 264,470 17,173  
        پیگیر 1395/05/16 35,210 4,500     285,600
        ترکمن جوجه آق قلا 1394/06/14 40,500 4,590 6,210    
        زرپر سیاوش 1394/11/22 32,000 4,120 505,387 392,533 299,307
        سحرشاهین گلستان نو 1394/10/03 16,000   168,544 123,648 94,208
        سحرشاهین گلستان نو 1394/09/30 29,420 5,850 300,437 221,945 167,812
        کاسپین سحر گلستان 1395/02/08 57,920 7,130 1,149,211 1,168,749 1,099,477
        لاله های گلستان 1394/12/03 31,242 3,650 561,919 409,583 329,103
        ماکیان مهر گنبد 1394/12/09 32,000 5,000 613,824 434,240 357,696
        ماکیان مهر گنبد 1395/02/02 42,750 5,515 852,150 858,705 760,380
        ماکیان مهر گنبد 1394/09/14 31,530 4,400 267,836 206,920 148,906
        مرغ مادر تایماز 1395/05/05 15,160 2,000   21,386 178,989
        مرغ و ماهی گرگان 1394/09/26 42,000 6,000 410,872 306,544 229,264
        واحد رزاقی دولت آبادی 1395/01/26 19,000 2,600 380,772 379,608 311,435
          جمع مرغ: 1,477,382     6,663,204 5,812,033 5,322,177
   
آمیخته: کاب
        واحد مرغ مادر یمرلی 1395/01/21 33,500 3,800 673,930 666,740 515,721
          جمع مرغ: 100,500     673,930 666,740 515,721
   
آمیخته: هوبارد
        رضایی مینودشت 1394/08/02 22,968 3,456 133,827 70,435  
        رضایی مینودشت 1394/07/29 14,616 2,232 82,474 38,099  
          جمع مرغ: 75,168     216,301 108,534 0
          جمع مرغ:          
 
استان: گیلان
   
آمیخته: آربوراکرز
        پرناز صومعه سرا 1395/02/26 31,980 4,090 495,263 640,409 639,429
        مرغ مادر پیمان جوجه 1395/06/07 16,945 1,780     5,976
          جمع مرغ: 112,885     495,263 640,409 645,405
   
آمیخته: راس
        اقبال جوجه 1394/08/26 34,630 5,000 252,752 189,033 74,339
        اهورا جوجه گیلان 1394/10/06 50,120 7,930 544,103 396,550 304,328
        اهورا جوجه گیلان 1394/08/07 66,560 11,290 408,234 255,147  
        بهار پرورش بیشه سرا 1395/03/23 26,290 3,500 166,889 423,269 527,272
        بودیان گیلان 1395/03/19 80,252 13,755 622,648 1,390,499 1,614,456
        پاسکه 1394/09/08 31,200 4,735 250,681 193,274 124,384
        پرنیان صومعه سرا 1394/06/28 17,000 2,000 39,100    
        خزر مرغ طالش 1395/05/03 3,000     6,348 37,260
        خزر مرغ طالش 1395/04/27 28,040 3,600   128,554 408,449
        زرین پای مازران 1395/04/26 34,820 5,500   171,918 517,890
        زرین جوجه سرارودگیل 1394/09/16 18,525 2,050 161,341 123,846 89,760
        سپید ماکیان4 (آزادگان) 1395/04/14 16,200 1,700   148,543 300,564
        سیرنگ جوجه گیلان 1394/06/31 26,420 4,660 72,919    
        سیرنگ جوجه گیلان 1394/07/04 17,500 2,820 59,033    
        سیمرغ پر طلایی خرارود - آسیه نوید 1394/09/11 49,200 8,325 404,359 313,830 218,776
        سیمرغ پر طلایی سپید رود 1394/11/05 52,000 7,990 689,693 558,931 408,235
        شرکت تعاونی کشاورزی و دامپروری توسعه زرین 1394/07/04 3,620   12,211    
        شرکت تعاونی کشاورزی و دامپروری توسعه زرین 1394/06/28 16,280 2,300 37,444    
        شمیم جوجه 1394/09/24 15,700 1,800 150,218 112,663 83,775
        قوی آبکنار(گروه سپید ماکیان) 1395/02/15 39,770 5,000 750,063 803,116 788,481
        کوه مرغ شمال 1394/11/24 54,744 5,285 886,414 679,921 523,790
        کیجی طلایی خزر 1394/07/23 34,160 4,000 180,182 57,617  
        گسکر مرغ گیلان 1395/01/15 32,830 5,860 663,471 650,383 466,141
        گلچین طیور گیلان 1394/11/20 35,115 4,250 540,584 425,360 320,904
        گیل جوجه جوگلوبندان 1395/02/09 48,485 7,920 961,263 979,105 930,039
        گیل مرغ 1394/09/09 34,000 4,400 275,264 212,704 140,760
        گیلک ماهی بهدان 1395/01/19 45,250 7,090 911,697 899,208 678,569
        لاهیج جوجه دیلم 1394/10/15 15,810 1,750 185,451 135,997 104,725
        لشت نشا (سپید ماکیان) 1394/09/05 39,686 4,815 311,562 238,540 139,960
        مرغ سلامت 1395/01/23 35,600 4,280 715,086 709,626 562,243
        مرغ سلامت 1394/10/12 31,090 3,890 357,535 257,425 200,220
        نوید جوجه 1394/11/07 51,750 7,300 694,312 567,352 412,620
        نوید مرغ گیلان 1394/12/08 52,700 9,395 1,000,387 711,099 583,424
        نوید مرغ گیلان 1395/05/17 76,420 14,450     592,918
        هما جوجه 1394/07/15 55,560 6,200 265,798 25,558  
        واحد جمشید غلامی 1394/12/23 51,749 6,405 1,032,324 827,604 638,756
        واحد جمشید غلامی 1395/01/22 32,910 4,220 661,556 655,501 513,199
        واحد صفر علی نوید طالمی 1394/09/28 51,290 7,220 512,763 380,640 286,267
        واحد صفر علی نوید طالمی 1395/02/01 23,500 3,000 468,793 471,677 413,302
        واحد مصطفی نوید 1394/11/17 28,020 4,960 414,603 332,971 247,043
          جمع مرغ: 3,820,568     15,660,733 14,433,809 13,252,849
          جمع مرغ:          
 
استان: لرستان
   
آمیخته: راس
        پیامان خرم 1395/06/04 24,530 2,700     34,603
        پیامان خرم 1394/06/25 24,620 2,800 45,301    
          جمع مرغ: 49,150     45,301 0 34,603
          جمع مرغ:          
 
استان: مازندران
   
آمیخته: آربوراکرز
        پارسیان جوجه آمل 1395/01/18 31,940 3,465 644,017 634,222 472,605
        خنارجوجه 1394/09/15 32,575 3,700 280,210 215,777 155,839
        زرپا نوشهر 1395/04/30 9,600     33,856 131,008
        زرپا نوشهر 1395/05/03 14,080 3,600   29,793 174,873
        ساحل جوجه جلالی 1395/05/06 18,540 2,440   19,615 213,210
        سپید قوی مازند 1395/05/10 40,030 5,340     409,400
        مرغ مادر قربانی 1394/09/29 31,620 3,255 319,510 236,602 178,421
        مرغ مادر مرزبان 1394/06/18 18,209 2,180 13,960    
        مرغک سهیل 1394/10/09 37,400 4,772 418,057 302,791 233,974
        میرامین 1394/10/27 37,170 1,635 470,200 367,611 273,572
        میرامین 1394/11/04 18,400 4,800 242,635 195,800 143,324
        میرامین نور 1394/07/19 34,854 4,990 175,292 37,410  
        میرامین نور 1394/08/03 12,055 1,150 70,980 38,817  
        نوشهر ماکیان 1395/05/20 28,440 3,520     190,567
        واحد حسین جان نادری پلنگی 1395/02/05 34,180 3,920 679,749 688,134 628,388
        واحد عباس پولادی 1394/06/25 23,485 3,368 43,212    
        واحد عبدالمجید شیخی 1394/09/29 4,100 700 41,429 30,679 23,135
        واحد هادی اکبری ولوجائی 1394/10/23 29,640 2,945 365,856 280,414 210,879
          جمع مرغ: 1,059,497     3,765,107 3,111,521 3,439,195
   
آمیخته: راس
        اکسین واحد حسینجان شیخی 1395/02/05 18,100 2,600 359,960 364,402 332,762
        آفاق طیور (تعاونی 225) 1394/09/17 31,200 4,000 275,080 210,496 153,088
        آلاشت جوجه 1395/04/14 32,850 4,500   301,213 609,477
        آمل جوجه 1394/12/09 48,545 7,140 931,190 658,756 542,637
        آمل جوجه 1395/03/10 27,920 4,000 303,957 552,686 564,673
        آمل جوجه 1394/08/06 26,000 3,500 157,872 95,680  
        اکسین 2 واحد قاسم شیخی 1394/07/18 25,950 3,275 128,920 23,874  
        برادران رستم نژاد (تاپ جوجه) 1394/06/15 19,370 2,400 5,940    
        بهار سواد کوه 1395/02/07 42,655 5,990 846,986 860,066 801,204
        پویا طبرستان 1394/08/10 69,115 7,510 436,623 296,734  
        تاج به سر آمل 1394/06/22 15,280 2,800 21,086    
        تدارک ارمغان آسیا 1394/08/29 16,400 1,850 122,716 92,540 42,749
        تعاونی 214(آیدا) 1395/05/05 32,810 4,200   46,284 387,377
        تعاونی 221 بابل(سرهنگ پور) 1394/08/21 20,600 2,630 144,035 106,131 28,428
        تعاونی 231 زری بال 1394/06/18 20,000 2,380 15,333    
        تعاونی 300 (ماءمطیر2) 1395/04/21 15,300 2,000   102,520 251,022
        تعاونی 317قائم شهر 1395/05/02 15,200 2,000   37,524 193,445
        تعاونی 440 پیمان 1395/02/21 16,500 2,000 280,830 331,683 328,647
        تعاونی 612 ممتاز جوجه پارسی 1394/09/07 29,500 3,600 235,213 180,934 113,083
        تیزبال ساحل 1394/09/04 17,994 2,300 140,160 107,051 60,699
        تیزبال شمال 1395/03/09 51,870 6,284 580,599 1,027,580 1,048,259
        چالاک جوجه(تعاونی143 قائم شهر) 1395/06/02 20,100 2,500     42,532
        حدیث سواد کوه 1394/11/18 49,110 5,300 736,453 587,356 438,258
        خزرجوجه چپکرود 1394/08/03 32,000 3,855 188,416 103,040  
        درنا جوجه شمال 1395/02/25 17,800 2,300 281,121 356,724 355,632
        دشت ناز(تعاونی960ساری) 1394/10/20 28,250 3,700 342,202 258,167 195,791
        رشد جوجه شمال 1394/07/26 52,364 5,790 285,837 112,408  
        زربال گستر کوثر 1395/04/02 48,200 6,620 135,988 628,207 959,308
        زربال گستر کوثر 1394/07/21 51,935 6,840 267,569 71,670  
        زرین پرور نور 1395/05/12 30,280 3,800     288,326
        سپید پر ساری تعاونی 297 1395/03/02 18,000 2,400 240,120 358,524 361,836
        طیور ملک بهشهر 1394/11/22 20,819 2,600 328,802 255,379 194,727
        قطره طلا 1395/04/14 33,580 3,900   307,906 623,020
        قطره طلا 1394/11/08 98,753 10,805 1,332,507 1,093,262 793,448
        کوهستان بهشهر واحد شیرآقایی 2 1394/12/24 14,200 1,700 283,489 229,926 176,364
        گهرباران 1394/11/13 29,480 4,000 412,700 341,280 247,259
        مازندجوجه (تعاونی 294) ایزدیار 1394/06/25 17,915 2,900 32,964    
        ماه جوجه طبرستان 1394/09/10 27,000 3,000 220,248 170,568 115,920
        مجتمع مرغ مادر فکوری 1394/07/20 31,000 3,200 157,810 38,027  
        مرغ مادر امین (تعاونی 284 ساری) 1395/02/21 29,070 3,030 494,773 584,366 579,017
        مرغ مادر درویشی نژاد 1394/09/24 16,013 1,900 153,213 114,910 85,446
        مرغ مادر ذبیحی 1394/10/06 31,730 3,820 344,460 251,047 192,665
        مرغ مادر روح اله تبار 1394/11/24 26,316 3,180 426,109 326,845 251,791
        مرغ مادر فردوس کریم فکوری 1395/04/24 23,310 2,500   131,531 360,994
        مرغ مادر فردوس کریم فکوری 1394/12/05 30,480 3,700 560,365 404,266 327,619
        مرغ مادر کاکلی بابل کنار تعاونی 256 1395/02/18 18,597 2,400 333,630 374,692 369,559
        مرغ مادرطیور بهشت 1395/03/12 56,360 6,616 576,413 1,097,517 1,139,862
        مرغک سفید برفی(تعاونی 1751) 1395/02/21 32,025 4,170 545,065 643,766 637,874
        مروارید 2 تلو باغ 1394/12/19 37,130 4,000 738,416 564,202 446,922
        مهتاب نور 1394/09/10 21,080 2,400 171,956 133,170 90,503
        مهر جوجه 1395/02/07 32,120 3,800 637,797 647,647 603,321
        نگین واحد احمد محمدیان 1394/09/04 23,000 3,100 179,155 136,834 77,587
        نوک طلای چمستان 1394/08/12 25,956 2,500 167,157 119,398  
        واحد شریعت نژاد 1395/03/24 15,000 1,875 89,930 236,900 300,610
        واحد مجید محمدیان امیری 1395/04/07 25,300 3,500 26,767 290,950 501,598
        واحد مرغ مادر پاکدامن 1395/04/07 16,235 2,000 17,176 186,702 321,874
        واحد معصومه پور یداله (سروبالان) 1394/12/02 26,461 3,343 470,654 344,875 275,900
        وجین کا تعاونی 840 1395/02/12 26,490 3,000 523,972 536,158 523,972
        ییلاق جوجه 1394/07/29 30,001 3,860 169,285 78,203  
          جمع مرغ: 4,526,596     16,859,019 17,512,577 17,337,085
   
آمیخته: کاب
        موج واحد باقریان افراکتی 1395/04/12 20,975 2,600   207,122 402,022
          جمع مرغ: 41,950     0 207,122 402,022
          جمع مرغ:          
 
استان: مرکزی
   
آمیخته: راس
        درنا جوجه دلیجان 1394/09/04 5,700   44,399 33,911 19,228
        درنا جوجه دلیجان 1394/08/30 31,330 4,040 236,353 178,706 86,471
        صدف دریا کنار 1395/05/06 27,900 3,250   29,518 320,850
        مرغ پرور 1394/12/04 40,070 5,202 728,687 528,389 426,399
        مرغ مادر کاشانک 1395/05/19 33,960 3,750     239,531
        میلاد جوجه فرجی 1394/11/20 31,960 3,900 492,014 387,142 292,072
        میلاد جوجه فرجی 1394/06/18 42,090 5,290 32,269    
        نازمرغ زرند 1395/03/23 29,500 4,200 187,266 474,950 591,652
        نازمرغ زرند 1394/10/22 51,980 6,070 637,621 486,186 366,631
          جمع مرغ: 703,470     2,358,609 2,118,802 2,342,834
          جمع مرغ:          
 
استان: هرمزگان
   
آمیخته: کاب
        پدیده تجارت هرمزگان 1395/04/01 13,670 1,635 43,389 182,358 272,279
          جمع مرغ: 41,010     43,389 182,358 272,279
          جمع مرغ:          
 
استان: همدان
   
آمیخته: آربوراکرز
        الوند ژن 1395/02/12 40,640 4,300 803,859 822,554 803,859
        وحدت غرب 1394/10/16 20,770 2,350 245,225 180,893 138,854
          جمع مرغ: 184,230     1,049,084 1,003,447 942,713
   
آمیخته: راس
        راسبجیک 1394/12/17 17,200 2,000 341,534 254,503 204,393
          جمع مرغ: 51,600     341,534 254,503 204,393
          جمع مرغ:          
 
استان: یزد
   
آمیخته: راس
        واحد آیت الهی 1394/12/10 40,200 3,800 779,130 548,596 453,670
        یزد جوجه 1395/04/15 31,650 3,890   279,047 577,506
          جمع مرغ: 183,900     779,130 827,643 1,031,176
          جمع مرغ: