دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 پیش بینی تولید جوجه یکروزه بر اساس جدول از تاریخ 1395/1/1 الی 1395/3/31
 
استان 
  - آمیخته 
   
 
      وضعیت شرکت جوجه ریزی مرغ خروس فروردین1395 اردیبهشت1395 خرداد1395
          جمع کل مرغ: 24,876,574   جمع تولیدات:  98,928,383  94,901,449  91,913,062
 
استان: آذربایجان شرقی
   
آمیخته: آربوراکرز
        ابراهیم فرد(سبزدشت شبستر) 1394/04/14 19,480 2,200 405,924 399,353 289,433
        پیام جوجه 1393/12/24 24,715 3,000 245,947 182,661 134,154
        مرغ مادر فتوحی (ماهان ملکان) 1394/04/21 26,015 3,200 539,309 536,117 422,831
          جمع مرغ: 210,630     1,191,180 1,118,131 846,418
   
آمیخته: راس
        تعاونی 255 خواجه -آذرصبا 1393/10/06 16,800 2,000 64,400    
        فیاض مقدم و زمان زاده (شاهین جوجه تبریز) 1394/02/21 30,000 3,000 487,600 377,200 282,440
        کوهسار سهند(علی یاری) 1393/10/08 27,500 3,140 113,850    
        مرغ خوشخوان شبستر 1394/08/18 21,123 2,600     156,437
        میشاب مرند 1394/03/16 38,090 4,680 782,039 581,126 464,317
        میشو 1394/08/06 35,500 4,300   25,039 420,770
        نگین جوجه ملکان نصرت شیمی 1394/03/05 37,720 4,660 725,859 517,644 415,851
        نوک طلای تبریز 1394/03/21 18,040 2,200 371,768 293,210 226,823
        واحد اکبر حاجی زاده 1393/10/08 33,890 4,000 140,305    
        واحد قاسم زاده 1394/01/20 25,529 3,300 319,028 237,607 179,282
        یاران نوین خاصبان 1393/12/21 43,450 5,620 418,394 313,130 227,852
          جمع مرغ: 748,800     3,423,243 2,344,956 2,373,772
          جمع مرغ:          
 
استان: آذربایجان غربی
   
آمیخته: آربوراکرز
        چی چست 1394/01/12 41,617 4,400 490,083 350,970 269,289
        مرغ تپه 1394/02/06 37,050 3,800 511,290 412,441 298,820
        مرغ مادر فردوس جوجه(حیدرلو) 1394/03/13 26,940 3,360 551,875 394,905 322,202
          جمع مرغ: 316,821     1,553,248 1,158,316 890,311
   
آمیخته: راس
        آ مرغ 1393/09/24 19,000 2,300 37,873    
        آرمان ماکیان 1394/06/26 36,970 4,660 156,457 551,569 763,579
        آیدین صبا 1393/10/03 22,520 2,210 75,967    
        احسان مرغ مهاباد 1393/11/18 23,000 3,000 162,932 117,791 17,633
        اروم گهر دانه 1393/10/14 22,580 3,000 111,484 6,925  
        امین مرغ ارومیه 1394/07/22 13,100 1,600   73,919 211,513
        بهپرورارومیه 2 1394/04/20 19,500 2,300 404,547 401,557 313,053
        بهپرورارومیه انفاق 1393/09/27 28,000 3,100 68,693    
        بهپرورارومیه دیدان 1393/10/23 24,000 2,650 131,744 40,480  
        تابان مرغ بوکان 1394/03/18 25,390 3,600 522,070 397,489 313,397
        تعاونی 169 (اروم چکاوک) 1394/02/20 27,300 3,200 438,274 341,159 254,090
        تعاونی 175 پلیکان 1394/01/11 30,270 3,950 353,210 253,421 194,011
        تعاونی 48 خوی(اورین) 1394/02/21 30,980 3,300 503,528 389,522 291,666
        زرین پرور خوی(اشرفی) 1394/03/13 34,030 3,882 697,116 498,834 406,999
        سارنگ باختر 1394/04/07 19,390 2,400 404,643 380,859 269,068
      حذفی   سفید بالان ارومیه 1393/12/09 20,800 2,600 174,137 104,887  
        طیوران سیستم 1394/07/27 30,710 3,630   119,135 448,756
        طیوران سیستم 1394/08/07 2,000     705 23,092
        کیوان مرغ پر طلایی مهاباد 1394/03/03 22,300 3,200 420,236 302,611 241,063
        گلدشت جوجه (عزیز حسینی) 1394/07/16 26,590 3,825   206,303 478,247
        واحد رحیم یوسف اوغلی 1394/03/12 20,500 2,500 419,635 296,416 241,408
          جمع مرغ: 1,217,970     5,082,546 4,483,582 4,467,575
          جمع مرغ:          
 
استان: اردبیل
   
آمیخته: آربوراکرز
        آذرجوجه مشکین شهر 1394/06/08 27,504 3,308 290,992 562,585 574,393
        روئین دشت سبلان 1394/04/19 17,680 2,652 367,060 363,807 280,310
          جمع مرغ: 135,552     658,052 926,392 854,703
   
آمیخته: راس
        فرشید یزدانی (کیمیاجوجه) 1394/05/14 37,550 4,780 698,405 782,467 769,800
        آرتا جوجه سبلان 1393/11/02 93,740 12,285 566,315 287,469  
        آرتا جوجه سبلان 1394/06/12 89,730 11,680 822,764 1,723,952 1,872,545
        آرتا جوجه سبلان 1394/03/06 93,670 15,770 1,821,195 1,292,646 1,042,735
        آلوارس جوجه ضیغمی 1394/04/02 37,490 4,000 779,492 699,014 505,865
        اردبیل جوجه 1394/06/16 51,920 5,410 402,830 933,834 1,080,318
        پیراقومی 1393/12/20 53,070 12,500 505,332 379,203 275,045
        پیراقومی 1394/01/03 27,900   301,599 219,889 165,131
        سبلان جوجه 1394/08/26 22,400 2,450     102,697
        ظفر جوجه (ساوالان) 1394/08/17 29,627 3,300     229,866
        کیمیا جوجه 1393/09/15 33,296 4,300 20,422    
        ماکیان سیمین سبلان (سیمین جوجه آقایاری) 1393/10/15 34,900 4,200 174,453 16,054  
        ماکیان سیمین سبلان (سیمین جوجه آقایاری) 1394/06/30 37,220 4,630 105,010 509,642 766,460
        نمین جوجه 1394/09/03 24,500 2,400     51,842
        همای سبلان 1394/09/01 32,510 3,700     91,722
        همای سبلان 1393/11/26 30,660 3,650 232,239 172,063 61,116
        واحد اسفند نظافتی 1394/01/09 41,960 5,100 480,610 346,142 263,788
        واحد مرغ مادر بهساز 1393/10/29 34,520 3,820 202,195 89,982  
          جمع مرغ: 1,972,163     7,112,861 7,452,357 7,278,930
   
آمیخته: کاب
        مرغ مادر سیف نژاد تک خروس نمین 1394/01/11 27,540 3,060 321,355 230,565 176,513
          جمع مرغ: 82,620     321,355 230,565 176,513
          جمع مرغ:          
 
استان: اصفهان
   
آمیخته: آربوراکرز
        دشت کیمیا(خورشید) 1394/02/20 31,600 3,970 507,306 394,895 294,111
        دشت کیمیا(خورشید) 1394/06/29 10,480   33,263 146,712 215,971
        دشت کیمیا(خورشید) 1394/07/07 15,805 3,190   177,638 323,528
          جمع مرغ: 157,850     540,569 719,245 833,610
   
آمیخته: راس
        سپاهان طیور 1394/05/05 37,930 4,500 777,589 790,385 729,899
        سپاهان طیور 1393/12/12 31,200 3,600 270,296 205,712 138,736
        صفاهان 1394/02/04 35,530 5,000 484,866 387,892 282,202
        مرغ مادر پاک نطنز 1394/06/22 36,065 4,600 203,503 582,306 747,099
        مرغ مادر پاک نطنز 1393/11/09 46,060 6,350 298,039 190,688  
        مرغ مادر درخشان 1393/12/04 28,240 3,300 227,765 172,340 90,933
          جمع مرغ: 599,015     2,262,058 2,329,323 1,988,869
          جمع مرغ:          
 
استان: تهران
   
آمیخته: آربوراکرز
        جوجه سار 1394/02/02 20,500 2,700 276,613 219,405 160,310
          جمع مرغ: 61,500     276,613 219,405 160,310
   
آمیخته: راس
        ایران جوجه 1393/10/09 24,000 3,300 103,040    
        تعاونی 566 ولیمه 1393/11/25 44,400 5,750 333,592 246,450 81,696
        فدک 1394/03/11 23,000 2,800 470,457 326,217 268,379
        کوثر (مزینی) 1393/11/21 31,240 3,800 227,052 165,739 38,321
        کوثر دماوند 1393/12/19 56,120 7,000 528,351 397,554 287,410
        مینا طیور 1394/01/06 20,320 2,400 226,203 163,888 124,007
        نیکان نوین پرور 1393/09/20 19,700 2,700 27,186    
        واحد اکبر صادقی 1394/07/27 41,600 5,129   161,380 607,887
          جمع مرغ: 652,140     1,915,881 1,461,228 1,407,700
   
آمیخته: کاب
        پرندک 1394/03/19 39,390   810,541 624,515 489,224
        پرندک 1394/02/15 59,358 12,375 893,773 719,023 520,609
          جمع مرغ: 296,244     1,704,314 1,343,538 1,009,833
          جمع مرغ:          
 
استان: چهارمحال و بختیاری
   
آمیخته: راس
        سازندگی زاگرس 1393/09/20 23,400 3,000 32,292    
        گل جوجه شهرکرد 1393/11/13 18,500 2,500 125,381 89,071  
          جمع مرغ: 60,400     157,673 89,071 0
   
آمیخته: هوبارد
        به جوجه زاگرس 1394/07/24 26,136 3,960   129,042 405,962
          جمع مرغ: 52,272     0 129,042 405,962
          جمع مرغ:          
 
استان: خراسان جنوبی
   
آمیخته: راس
        جنوب خراسان 1394/07/12 94,130 13,090   863,109 1,808,488
          جمع مرغ: 188,260     0 863,109 1,808,488
          جمع مرغ:          
 
استان: خراسان رضوی
   
آمیخته: راس
        اخلاقی(نگین فریمان) 1394/08/24 24,930 3,000     131,879
        دیزباد 1394/08/21 74,965 9,460     475,878
        فریمان 1393/11/20 45,850 5,580 330,425 240,438 49,212
        کوثر بیدخت گناباد 1394/05/07 31,390 4,275 642,554 655,067 616,563
        مرغداران طوس 1393/10/29 30,000 5,470 175,720 78,200  
        مرغداران طوس 1394/01/20 55,100 9,860 688,566 512,834 386,949
          جمع مرغ: 556,915     1,837,265 1,486,539 1,660,481
          جمع مرغ:          
 
استان: خراسان شمالی
   
آمیخته: راس
        سیمرغ خراسان 1394/03/26 75,470 10,800 1,561,073 1,301,858 977,840
          جمع مرغ: 226,410     1,561,073 1,301,858 977,840
          جمع مرغ:          
 
استان: خوزستان
   
آمیخته: راس
        صحرای جنوب 1394/08/30 45,040 6,370     142,957
        صحرای جنوب 1393/11/11 45,560 6,600 300,392 202,590  
        صحرای جنوب 1394/04/17 53,540 6,990 1,113,203 1,100,069 827,514
          جمع مرغ: 296,780     1,413,595 1,302,659 970,471
          جمع مرغ:          
 
استان: زنجان
   
آمیخته: آربوراکرز
        سپید مرغ ابهر 1394/08/17 27,145 3,520     210,609
          جمع مرغ: 27,145     0 0 210,609
   
آمیخته: کاب
        ساکت 1394/07/07 7,510     84,408 153,729
        ساکت 1394/06/17 30,668 5,718 227,127 542,190 637,648
        سبز دشت 1393/10/13 48,350 6,500 235,754 7,414  
        سبز دشت 1394/04/30 8,060 4,525 165,977 167,213 145,462
        سبز دشت 1393/11/28 30,000 4,000 230,920 172,040 69,000
        سبزدشت ابهر 1394/05/20 51,845 2,475 868,887 1,075,576 1,067,627
        سبزدشت ابهر 1394/03/26 32,835 8,170 679,180 566,404 425,431
        ققنوس جوجه ابهر 1393/10/06 19,340 3,050 74,137    
        ققنوس جوجه ابهر 1393/09/26 8,590   19,757    
        ققنوس مرغ ابهر 1394/08/26 25,820 5,205     118,376
        ققنوس مرغ ابهر 1394/07/21 10,030     60,133 165,020
        مرغ مادر حاجی خانی 1393/12/12 27,000 3,850 233,910 178,020 120,060
          جمع مرغ: 726,754     2,735,649 2,853,398 2,902,353
          جمع مرغ:          
 
استان: سمنان
   
آمیخته: راس
        سپیدان ارگ 1393/09/23 62,800 7,820 115,552    
        مام جوجه 1393/10/16 32,400 4,200 163,944 19,872  
          جمع مرغ: 127,600     279,496 19,872 0
          جمع مرغ:          
          جمع مرغ:          
 
استان: فارس
   
آمیخته: آربوراکرز
      حذفی   تعاونی چیک شیراز 1393/12/20 47,950 6,240 456,579 185,982  
        تعاونی چیک شیراز 1394/08/15 40,040 6,006     338,898
          جمع مرغ: 135,940     456,579 185,982 338,898
   
آمیخته: کاب
        ماهور سپیدان 1394/04/30 31,600 2,900 650,729 655,573 570,296
        مجتمع طیور فارس 1393/10/30 36,720 4,896 217,334 101,347  
          جمع مرغ: 168,240     868,063 756,920 570,296
   
آمیخته: هوبارد
        مجتمع طیور فارس 1393/12/23 41,600 6,240 409,510 304,901 223,253
        مجتمع طیور فارس 1394/09/04 34,920 5,256     61,576
          جمع مرغ: 159,720     409,510 304,901 284,829
          جمع مرغ:          
 
استان: قزوین
   
آمیخته: راس
        آریا جوجه افشاریه فتح خرمدشت 1394/04/11 25,640 2,900 535,466 524,458 363,661
        آسیا جوجه کشاورز 1394/07/04 32,990 4,040 34,903 401,136 676,823
        البرز 1393/09/13 68,274 8,466 20,937    
        زرمرغ 1394/02/14 26,460 3,000 393,143 318,490 229,232
        سیمرغ زیاران 1394/01/11 23,400 3,000 273,047 195,905 149,978
        شرکت تعاونی قاقازان 1393/10/09 17,500 2,200 75,133    
        مرغ مادر اجداد ارم 1394/04/15 36,040 4,900 750,449 739,397 542,666
        مرغ مادر اجداد ارم 1393/10/13 45,750 5,800 223,077 7,015  
        مرغ مادر علیرضا حاجی - نگین 1393/09/22 29,580 4,000 49,892    
        واحد رضا گلی شقاقی 1394/02/05 30,200 4,030 414,445 332,945 241,720
          جمع مرغ: 731,044     2,770,492 2,519,346 2,204,080
          جمع مرغ:          
          جمع مرغ:          
 
استان: کردستان
   
آمیخته: راس
        چیک کردستان 1393/10/15 20,246 2,600 101,203 9,314  
        زاگرس جوجه 1394/01/16 26,000 3,000 316,940 230,828 176,211
        مرغ مادر آبیدر (تعاونی 261 قروه) 1393/09/19 27,390 3,000 33,598    
        مرغ مادر آبیدر (تعاونی 261 قروه) 1394/05/20 25,450 2,670 426,525 527,985 524,084
        واروک 1394/04/03 25,100 3,000 522,264 473,001 340,607
        واروک 1393/10/09 16,000 2,250 68,693    
          جمع مرغ: 313,532     1,469,223 1,241,128 1,040,902
          جمع مرغ:          
 
استان: کرمان
   
آمیخته: راس
        سیمرغ کرمان 1394/05/10 46,840 7,090 928,650 978,925 948,041
        ماهان 1394/06/08 53,960 7,040 570,897 1,103,734 1,126,900
        ماهان 1394/07/07 30,260 3,400   340,103 619,422
        ماهان 1394/03/06 54,000 6,310 1,049,904 745,200 601,128
        ماهان 1394/04/14 53,400 6,000 1,112,749 1,094,736 793,417
          جمع مرغ: 685,120     3,662,200 4,262,698 4,088,908
          جمع مرغ:          
 
استان: کرمانشاه
   
آمیخته: آربوراکرز
        پردیس طیور پارسیان 1393/11/29 18,050 3,800 140,044 104,617 44,283
        پردیس طیور پارسیان 1393/12/03 15,230   121,900 92,010 46,705
          جمع مرغ: 99,840     261,944 196,627 90,988
   
آمیخته: راس
        تعاونی 39 جوجک 1394/03/19 33,300 5,020 685,226 527,960 413,586
        طیور بهاران 1394/08/16 35,004 5,210     283,929
          جمع مرغ: 134,904     685,226 527,960 697,515
          جمع مرغ:          
 
استان: گلستان
   
آمیخته: آربوراکرز
        پردیس تیهو پارسیان 1394/03/06 30,330 3,350 589,696 418,554 337,633
        پرماه گلستان 1394/04/10 24,330 3,300 508,480 492,439 343,215
        پرماه گلستان 1394/01/05 26,000 3,900 286,641 208,104 157,075
        مرغ مادر عرفان 1393/12/06 15,200 1,800 124,458 94,625 53,605
          جمع مرغ: 287,580     1,509,275 1,213,722 891,528
   
آمیخته: راس
        پیگیر 1394/03/20 61,700 7,720 1,270,567 990,532 771,044
        پیگیر 1394/07/14 56,000 7,110   473,984 1,041,563
      حذفی   پیگیر 1393/12/05 77,730 9,960 631,685 479,128 16,064
        ترکمن جوجه آق قلا 1394/06/14 40,500 4,590 342,792 753,273 843,939
        سیمین جوجه گلستان 1394/04/08 31,000 3,700 647,404 615,081 432,553
        سیمین جوجه گلستان 1393/11/06 31,350 3,500 197,087 115,368  
        فرآیند گلستان 1394/04/01 29,000 4,000 602,523 534,934 389,083
        گرگان جوجه 1394/06/03 26,000 3,060 324,116 533,815 540,991
        گلریزان 1393/12/13 27,500 3,600 241,193 184,690 126,500
        لاله های گلستان 1393/12/11 31,000 2,815 263,335 202,492 133,093
        ماکیان مهر گنبد 1393/12/17 31,710 3,920 291,732 220,744 158,507
        ماکیان مهر گنبد 1394/06/07 21,720 2,750 244,119 444,609 453,268
        مرغ سپید گرگان 1393/10/25 22,730 2,700 127,561 45,308  
        نیکو دشت گلستان 1394/01/15 51,520 6,500 624,079 451,865 346,009
          جمع مرغ: 1,508,300     5,808,193 6,045,823 5,252,614
   
آمیخته: هوبارد
        رضایی مینودشت 1394/07/29 14,616 2,232   46,391 204,614
        رضایی مینودشت 1394/08/02 22,968 3,456   48,600 300,406
        صحرای مینودشت (مرغ مادر مینودشت) 1394/04/27 20,808 3,240 429,449 430,725 363,085
        مزرعه نمونه ارتش 1393/11/18 20,000 3,120 141,680 102,427 15,333
        مزرعه نمونه ارتش 1394/05/25 15,092 1,818 229,790 311,942 311,942
        مزرعه نمونه ارتش 1394/01/28 20,800 3,120 272,688 211,453 156,277
          جمع مرغ: 305,268     1,073,607 1,151,538 1,351,657
          جمع مرغ:          
 
استان: گیلان
   
آمیخته: آربوراکرز
        زرین تاج گیلان 1394/05/04 13,590   278,813 282,980 258,808
        زرین تاج گیلان 1394/04/31 18,160 4,000 373,684 377,025 331,360
        شاهدآبکنار 1394/03/03 5,000   94,223 67,850 54,050
        شاهدآبکنار 1394/02/27 31,615 5,120 551,660 412,049 318,005
        مرغ مادر هامون کپورچال 1394/01/02 4,865 1,000 52,069 38,045 28,497
        مرغ مادر هامون کپورچال 1393/12/27 21,135 2,840 217,127 160,090 118,609
        واحد فرضعلی پور 1394/03/31 5,635 2,340 116,989 102,820 75,170
        واحد فرضعلی پور 1394/04/03 12,720   264,669 239,705 172,610
          جمع مرغ: 338,160     1,949,234 1,680,564 1,357,109
   
آمیخته: راس
        اقبال جوجه 1394/08/26 34,630 5,000     158,767
        اهورا جوجه گیلان 1394/08/07 66,560 11,290   23,474 768,503
        بهار پرورش بیشه سرا 1393/10/20 27,460 3,300 145,684 33,684  
        پاسکه 1394/09/08 31,200 4,735     11,003
        پرناز صومعه سرا 1393/10/06 31,010 4,090 118,872    
        پرنیان صومعه سرا 1394/06/28 17,000 2,000 59,953 243,202 350,597
        تابان طیور گیلان 1394/02/08 23,500 2,750 327,903 266,647 192,418
        تالاب گیلان 1394/04/07 24,420 3,000 509,613 479,658 338,868
        تعاونی میرزا کوچک خان 1394/02/10 40,000 5,000 564,267 462,453 332,427
        درنا جلگه شمال 1393/11/08 33,685 5,340 215,898 134,291  
        زرین پای مازران 1393/11/25 52,630 9,010 395,426 292,132 96,839
        سپید ماکیان 1 (دوگور) 1394/06/01 4,320   56,504 88,829 89,756
        سپید ماکیان 1 (دوگور) 1394/05/21 45,770 5,880 753,040 948,844 943,229
        سپید ماکیان4 (آزادگان) 1393/10/15 17,000 2,200 84,977 7,820  
        سیرنگ جوجه گیلان 1394/07/04 17,500 2,820 18,515 212,788 359,030
        سیرنگ جوجه گیلان 1394/06/31 26,420 4,660 65,223 353,659 543,653
        شرکت تعاونی کشاورزی و دامپروری توسعه زرین 1394/07/04 3,620   3,830 44,018 74,269
        شرکت تعاونی کشاورزی و دامپروری توسعه زرین 1394/06/28 16,280 2,300 57,414 232,901 335,748
        فرازماکیان 1394/02/08 22,760 2,650 317,578 258,250 186,358
        فومن درخشان 1394/04/06 22,284 3,000 464,696 433,261 307,519
        قطره طلای رضوانشهر 1394/02/19 30,440 3,900 482,616 378,065 280,048
        قوی آبکنار(گروه سپید ماکیان) 1393/10/02 40,300 5,240 129,766    
        کاشانک 2 1394/02/16 35,800 4,500 546,189 436,402 317,832
        کیجی طلایی خزر 1394/07/23 34,160 4,000   180,707 541,072
        کیشکای دیلمان 1393/11/05 38,240 5,500 238,057 134,860  
        گسکر مرغ گیلان 1394/01/19 61,420 17,190 762,836 565,064 427,566
        لشت نشا (سپید ماکیان) 1394/09/05 39,686 4,815     55,984
        مجتمع طیور دیلمان مرغ 1394/02/10 40,500 7,000 571,320 468,234 336,582
        مرغ مادر آوازه خوان 1393/12/03 21,640 2,980 173,207 130,735 66,363
        مرغ مادر آوازه خوان 1393/11/20 38,950 15,096 280,700 204,254 41,806
        مرغ مادر پیمان جوجه 1393/11/14 15,610 1,944 106,751 76,113 2,394
        مرغ مادر عبدا.. نوید طالمی 1394/02/28 3,635   64,152 47,655 36,953
        مرغ مادر عبدا.. نوید طالمی 1394/03/03 22,540 3,690 424,758 305,868 243,657
        نوید جوجه 1394/05/01 49,900 7,000 1,026,044 1,036,756 920,455
        نوید مرغ گیلان 1394/04/01 43,005 6,175 893,501 793,270 576,984
        هما جوجه 1394/07/15 55,560 6,200   450,666 1,016,341
        واحد محمد نوید 1394/03/28 60,000 8,535 1,242,920 1,058,920 786,600
        واحد مصطفی نوید 1393/10/03 33,060 5,395 111,522    
          جمع مرغ: 2,975,048     11,213,732 10,783,480 10,739,621
   
آمیخته: کاب
        پرسان زر 1393/12/19 16,000 2,000 150,635 113,344 81,941
        سبزدشت گیلان 1394/04/16 41,600 4,000 865,585 854,104 634,677
        نوید مرغ گیلان 1394/01/25 19,700 2,300 253,736 193,927 144,388
          جمع مرغ: 231,900     1,269,956 1,161,375 861,006
          جمع مرغ:          
 
استان: لرستان
   
آمیخته: آربوراکرز
        دربار 1394/05/18 38,480 5,772 668,500 799,486 791,225
          جمع مرغ: 115,440     668,500 799,486 791,225
   
آمیخته: راس
        پیامان خرم 1394/06/25 24,620 2,800 112,875 374,865 508,880
        پیامان خرم 1393/11/21 25,100 2,750 182,427 133,164 30,789
        مرغ مادر ساران 57 1393/09/22 35,005 4,100 59,042    
          جمع مرغ: 184,165     354,344 508,029 539,669
          جمع مرغ:          
 
استان: مازندران
   
آمیخته: آربوراکرز
        تعاونی 279 جویبار 1394/03/24 39,620 4,550 818,312 667,651 507,268
        دامداران شمال 1394/02/16 44,435 6,670 677,930 541,663 394,495
        رخشان جوجه محمودآباد 1394/03/10 21,500 2,700 435,160 303,293 248,569
        روما واحد سیروس جوادیان 1394/04/24 17,415 2,080 360,225 359,690 293,466
        زرپا نوشهر 1393/12/13 23,900 3,600 209,619 160,512 109,940
        فدایی جویباری 1394/01/12 41,600 5,550 489,882 350,826 269,180
        مرغ مادر مرزبان 1394/06/18 18,209 2,180 128,434 316,339 378,322
        مرغک سهیل 1394/05/28 28,850 2,975 412,728 594,984 597,637
        مرغک سهیل 1394/06/01 2,800 1,081 36,622 57,574 58,174
        مرغک سهیل 1394/05/11 42,540 6,075 830,352 888,406 870,142
        میرامین نور 1394/08/03 12,055 1,150   21,257 153,975
        میرامین نور 1394/07/19 34,854 4,990   233,545 594,818
        واحد عباس پولادی 1394/06/25 23,485 3,368 107,671 357,582 485,419
        واحد محمود شهسوار میستانی 1394/01/09 28,315 3,700 324,321 233,580 178,008
          جمع مرغ: 1,091,825     4,831,256 5,086,902 5,139,413
   
آمیخته: راس
        آببندان سر ساری 1394/01/12 34,500 4,500 406,272 290,950 223,238
        آمل جوجه 1394/08/06 26,000 3,500   18,339 308,169
        آمل جوجه 1394/02/04 28,970 4,500 395,344 316,276 230,100
        اکسین 2 واحد قاسم شیخی 1394/07/18 25,950 3,275   183,034 450,821
        برادران رستم نژاد (تاپ جوجه) 1394/06/15 19,370 2,400 157,117 354,329 403,336
        بهار سواد کوه 1394/05/14 41,740 5,690 776,336 869,779 855,698
        پارس جوجه طبرستان 1394/03/26 38,730 4,530 801,116 668,092 501,812
        پویا طبرستان 1394/08/10 69,115 7,510     706,862
        پیمان جوجه نور 1394/01/05 15,600 2,000 171,985 124,862 94,245
        تاج به سر آمل 1394/06/22 15,280 2,800 86,220 246,710 316,530
        تدارک ارمغان آسیا 1394/08/29 16,400 1,850     57,837
        تعاونی 10 قائم پرسان زر 1393/11/15 37,380 4,800 257,921 184,558 11,463
        تعاونی 213 بابل(مه جوجه) 1393/11/07 16,500 2,100 104,742 63,250  
        تعاونی 214(آیدا) 1394/05/15 21,000 2,595 384,146 437,276 430,836
        تعاونی 221 بابل(سرهنگ پور) 1394/08/21 20,600 2,630     130,769
        تعاونی 231 زری بال 1394/06/18 20,000 2,380 141,067 347,453 415,533
        تعاونی 232 -طیور هما 1394/06/08 33,800 3,690 357,604 691,368 705,879
        تعاونی 250 بابل(ماءمطیر1) 1394/05/07 21,000 2,400 429,870 438,242 412,482
        تعاونی 257 سوادکوه (آپن) 1394/05/04 20,000 2,500 410,320 416,453 380,880
        تعاونی 300 (ماءمطیر2) 1393/10/16 14,000 1,600 70,840 8,587  
        تعاونی 317قائم شهر 1394/06/01 16,700 2,200 218,425 343,385 346,971
        تعاونی 319 ساری بهتا جوجه 1394/01/04 21,200 2,700 231,448 168,384 126,776
        تعاونی 612 ممتاز جوجه پارسی 1394/09/07 29,500 3,600     20,807
        تک جوجه آمل 1394/02/28 51,380 6,600 906,788 673,592 522,329
        تلاونگ جوجه شمال 1394/03/14 20,080 2,600 411,653 298,348 241,697
        تلاونگ شمال 1394/01/24 24,000 3,300 307,280 233,680 174,432
        تلاونگ شمال 1394/02/07 2,500   34,692 28,098 20,317
        توسعه و تعاون مرغدارن شمال 1394/01/08 30,200 3,500 342,669 247,278 188,005
        تیرنگ 1394/04/13 37,976 5,140 791,926 777,950 556,677
        تیزبال ساحل 1394/09/04 17,994 2,300     31,730
        تیکا طبرستان 1393/12/07 18,200 2,400 150,138 114,417 66,976
        چالاک جوجه(تعاونی143 قائم شهر) 1394/06/01 4,700   61,473 96,641 97,651
        چالاک جوجه(تعاونی143 قائم شهر) 1394/05/08 21,320 3,000 436,094 445,247 423,018
        حدیث سواد کوه 1394/02/09 52,000 5,700 729,560 595,608 428,965
        حنا جوجه طبرستان 1394/02/13 30,700 4,500 450,021 367,172 260,786
        خزرجوجه چپکرود 1394/08/03 32,000 3,855   56,427 408,725
        خنارجوجه 1394/01/05 32,050 3,500 353,340 256,529 193,624
        دشت ناز(تعاونی960ساری) 1393/11/14 21,290 2,700 145,595 103,811 3,264
        دشت ناز(تعاونی960ساری) 1394/01/19 32,000 4,000 397,440 294,400 222,763
        رشد جوجه شمال 1394/07/26 52,364 5,790   221,604 781,236
        زربال گستر کوثر 1394/04/29 52,660 6,830 1,085,217 1,091,677 939,876
        زربال گستر کوثر 1393/10/18 54,274 6,680 281,284 49,932  
        زربال گستر کوثر 1394/07/21 51,935 6,840   311,367 854,468
        زرپا 1393/12/13 17,820 2,200 156,294 119,680 81,972
        سپید پر ساری تعاونی 297 1393/11/12 28,850 3,600 193,757 132,710  
        صدف کریم محمدیان 1394/04/20 28,320 3,880 587,527 583,185 454,649
        قطره طلا 1393/12/09 70,000 8,470 586,040 448,653 279,067
        کوهستان بهشهر واحد شیرآقایی 2 1393/12/23 36,320 5,000 357,534 266,202 194,917
        کیمیاجوحه آمل 1393/10/23 33,200 3,960 182,246 55,997  
        گوهربال 1394/02/12 21,500 2,500 310,876 253,184 181,317
        مازندجوجه (تعاونی 294) ایزدیار 1394/06/25 17,915 2,900 82,135 272,775 370,292
        ماهان (مازندران) 1393/10/04 98,140 11,550 346,107    
        مجتمع مرغ مادر فکوری 1393/12/17 36,175 4,300 332,809 251,827 180,827
        مجتمع مرغ مادر فکوری 1394/07/20 31,000 3,200   196,788 519,539
        مرغ مادر سرهنگ پور(اجدادمازندران) 1394/02/05 50,010 5,905 686,303 551,343 400,280
        مرغ مادر فردوس کریم فکوری 1394/01/19 32,570 3,800 404,519 299,644 226,731
        مرغ مادر مدانلو 1394/04/20 23,870 3,120 495,208 491,547 383,209
        مرغ مادر یعقوبیان مروارید جوجه 1393/11/27 18,500 3,000 141,266 104,957 39,713
        مرغ مادرطیور بهشت 1394/01/05 1,300   14,332 10,406 7,853
        مرغ مادرطیور بهشت 1393/12/26 53,775 5,780 546,676 404,030 298,487
        مهر جوجه 1394/02/22 37,570 4,200 618,127 475,261 357,742
        ناوک هامون شمال 1394/01/16 38,260 4,700 466,389 339,672 259,301
        نگین واحد احمد محمدیان 1394/09/04 23,000 3,100     40,557
      حذفی   نوشهر ماکیان 1393/11/23 28,000 3,600 134,639 98,884 27,933
        نوک طلای چمستان 1394/08/12 25,956 2,500     247,153
        نیما مرغ 1394/02/06 30,200 3,600 416,760 336,186 243,573
        واحد ابراهیم پهلوان 1393/12/10 15,000 2,200 126,500 97,060 62,100
        واحد تورج مرادی بید هندی 1394/05/12 20,650 3,190 396,741 430,938 422,706
        واحد صفایی جوان 1394/02/19 38,000 4,000 602,477 471,960 349,600
        واحد علی شاکری و شریک 1393/12/21 39,640 5,040 381,706 285,673 207,872
        واحد مرغ مادر پاکدامن 1394/04/21 16,500 2,000 342,056 340,032 268,180
        ییلاق جوجه 1394/07/29 30,001 3,860   95,224 419,995
          جمع مرغ: 5,557,516     21,194,967 19,848,923 20,073,148
   
آمیخته: کاب
        خنارجوجه 1394/04/09 30,937 2,735 646,563 619,998 434,047
        نور جوجه 1394/05/27 27,810 4,200 406,379 573,961 575,667
        نور جوجه 1394/06/03 4,000   49,864 82,125 83,229
          جمع مرغ: 188,241     1,102,806 1,276,084 1,092,943
          جمع مرغ:          
 
استان: مرکزی
   
آمیخته: راس
        درنا جوجه دلیجان 1394/01/19 28,000 3,700 347,760 257,600 194,917
        درنا جوجه دلیجان 1394/09/04 5,700       10,051
        درنا جوجه دلیجان 1394/08/30 31,330 4,040     99,441
        سپیدمرغ زرند 1394/01/04 22,525 3,000 245,913 178,909 134,699
        مرغ پرور 1394/06/02 39,000 5,120 498,134 801,320 810,888
        مرغ مادر کاشانک 1394/01/06 33,790 4,250 376,150 272,528 206,209
        میلاد جوجه فرجی 1394/06/18 42,090 5,290 296,875 731,215 874,490
          جمع مرغ: 533,245     1,764,832 2,241,572 2,330,695
   
آمیخته: کاب
        مرغ مادر بیتا (میرزایی) تعاونی 104 اراک 1393/11/21 31,820 4,200 231,269 168,815 39,033
          جمع مرغ: 95,460     231,269 168,815 39,033
          جمع مرغ:          
 
استان: همدان
   
آمیخته: آربوراکرز
        مرغ مادر خوش خوان(سبزه ایی) 1394/01/23 23,000 2,600 292,713 221,475 165,753
          جمع مرغ: 69,000     292,713 221,475 165,753
   
آمیخته: راس
        تعاونی چناران 1394/01/09 37,225 4,900 426,375 307,082 234,021
        وحدت غرب 1394/05/12 17,040 2,000 327,384 355,602 348,809
          جمع مرغ: 162,795     753,759 662,684 582,830
          جمع مرغ:          
 
استان: یزد
   
آمیخته: راس
        تابان جوجه دشتی 1393/12/24 30,150 3,400 300,032 222,829 163,654
          جمع مرغ: 90,450     300,032 222,829 163,654
          جمع مرغ: