دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 پیش بینی تولید جوجه یکروزه بر اساس جدول از تاریخ 1394/10/1 الی 1394/12/29
 
استان 
  - آمیخته 
   
 
      وضعیت شرکت جوجه ریزی مرغ خروس دی1394 بهمن1394 اسفند1394
          جمع کل مرغ: 26,137,767   جمع تولیدات:  105,779,233  104,700,410  98,317,952
 
استان: آذربایجان شرقی
   
آمیخته: آربوراکرز
        ابراهیم فرد(سبزدشت شبستر) 1394/04/14 19,480 2,200   178,618 348,574
        پیام جوجه 1393/12/24 24,715 3,000 493,411 400,185 297,486
        مرغ مادر فتوحی (ماهان ملکان) 1394/04/21 26,015 3,200   174,318 409,667
          جمع مرغ: 165,135     493,411 753,121 1,055,727
   
آمیخته: راس
        پردیس جوجه ملکان 1393/08/15 29,500 4,000 195,408 141,128 13,570
        پنبه دوست - مرغ مادر فلامینگو 1393/08/08 24,740 2,800 153,257 98,630  
        تبریز جوجه 1393/07/17 20,530 2,800 100,733 15,740  
        تعاونی 255 خواجه -آذرصبا 1393/10/06 16,800 2,000 182,381 132,921 99,434
        زلال آوا 1393/08/01 26,000 3,500 149,898 75,747  
        سپید مرغ شبستر 1393/08/05 26,000 3,200 156,278 91,693  
        فیاض مقدم و زمان زاده (شاهین جوجه تبریز) 1394/02/21 30,000 3,000 510,600 603,060 577,760
        کوهسار سهند(علی یاری) 1393/10/08 27,500 3,140 304,443 220,953 166,137
        کیمیا پرور ارس باران 1393/08/25 28,040 2,950 202,935 151,342 55,893
        میشاب مرند 1394/03/16 38,090 4,680 335,827 695,015 742,324
        نگین جوجه ملکان نصرت شیمی 1394/03/05 37,720 4,660 468,483 749,573 735,113
        نوک طلای تبریز 1394/03/21 18,040 2,200 127,242 301,508 350,193
        واحد اصغر عسگری صوفیان و شرکاء 1393/07/28 24,000 2,850 133,952 58,880  
        واحد اکبر حاجی زاده 1393/10/08 33,890 4,000 375,184 272,295 204,741
        واحد قاسم زاده 1394/01/20 25,529 3,300 513,967 507,704 376,178
        یاران نوین خاصبان 1393/12/21 43,450 5,620 865,437 677,559 513,000
          جمع مرغ: 1,228,217     4,776,025 4,793,748 3,834,343
          جمع مرغ:          
 
استان: آذربایجان غربی
   
آمیخته: آربوراکرز
        چی چست 1394/01/12 41,617 4,400 841,689 814,889 555,171
        مرغ تپه 1394/02/06 37,050 3,800 736,257 746,484 671,494
        مرغ مادر فردوس جوجه(حیدرلو) 1394/03/13 26,940 3,360 266,023 516,349 526,264
          جمع مرغ: 316,821     1,843,969 2,077,722 1,752,929
   
آمیخته: راس
        آ مرغ 1393/09/24 19,000 2,300 181,792 136,344 98,471
        آناش 1393/06/29 16,200 2,000 39,744    
        آیدین صبا 1393/10/03 22,520 2,210 237,226 174,035 129,145
        اباذر حسینی (طلا جوجه) 1393/06/22 26,550 3,300 36,639    
        احسان مرغ مهاباد 1393/11/18 23,000 3,000 344,908 275,080 198,904
        اروم خوش پز 1393/06/19 34,540 3,630 31,777    
        اروم گهر دانه 1393/10/14 22,580 3,000 263,133 191,809 143,337
        بهپرورارومیه 2 1394/04/20 19,500 2,300   137,540 313,053
        بهپرورارومیه انفاق 1393/09/27 28,000 3,100 276,920 206,080 150,267
        بهپرورارومیه دیدان 1393/10/23 24,000 2,650 296,240 227,056 165,600
        تابان مرغ بوکان 1394/03/18 25,390 3,600 205,947 447,710 494,039
        تعاونی 169 (اروم چکاوک) 1394/02/20 27,300 3,200 473,018 549,203 525,343
        تعاونی 175 پلیکان 1394/01/11 30,270 3,950 611,737 586,673 401,481
        تعاونی 48 خوی(اورین) 1394/02/21 30,980 3,300 527,279 622,759 596,633
        زرین پرور خوی(اشرفی) 1394/03/13 34,030 3,882 336,035 652,241 664,764
        سارنگ باختر 1394/04/07 19,390 2,400 20,514 222,984 371,345
        سپیدبالان 1393/12/09 20,800 2,600 398,986 282,256 226,762
        طیوران سیستم 1393/06/25 30,511 3,600 56,141    
        کیوان مرغ پر طلایی مهاباد 1394/03/03 22,300 3,200 290,643 443,830 433,913
        کیوان مرغ پر طلایی مهاباد 1393/09/01 31,500 4,200 239,568 181,608 91,770
        گلدشت سیمین 1393/07/26 30,130 4,110 164,469 64,679  
        واحد رحیم یوسف اوغلی 1394/03/12 20,500 2,500 209,660 399,204 400,775
          جمع مرغ: 1,411,741     5,242,376 5,801,091 5,405,602
   
آمیخته: هوبارد
        الماس جوجه ارومیه 1393/08/08 15,352 2,356 95,101 61,203  
          جمع مرغ: 30,704     95,101 61,203 0
          جمع مرغ:          
 
استان: اردبیل
   
آمیخته: آربوراکرز
        روئین دشت سبلان 1394/04/19 17,680 2,652   130,938 289,256
          جمع مرغ: 35,360     0 130,938 289,256
   
آمیخته: راس
        فرشید یزدانی (کیمیاجوجه) 1394/05/14 37,550 4,780     317,823
        آرتا جوجه سبلان 1393/11/02 93,740 12,285 1,221,745 977,395 698,551
        آرتا جوجه سبلان 1394/03/06 93,670 15,770 1,134,657 1,859,974 1,826,940
        آلوارس جوجه ضیغمی 1394/04/02 37,490 4,000 105,772 488,619 720,858
        اردبیل جوجه 1393/08/10 53,650 7,450 338,925 230,337  
        پیراقومی 1393/12/20 53,070 12,500 1,056,235 816,995 622,511
        پیراقومی 1394/01/03 27,900   560,418 496,248 352,935
        تعاونی 256 اردبیل 1393/09/11 117,910 15,925 969,063 752,109 524,306
        کیمیا جوجه 1393/07/12 38,700 4,910 178,020    
        کیمیا جوجه 1393/09/15 33,296 4,300 286,412 220,552 154,182
        ماکیان سیمین سبلان (سیمین جوجه آقایاری) 1393/10/15 34,900 4,200 409,377 300,210 223,686
        همای سبلان 1393/11/26 30,660 3,650 508,670 385,498 291,475
        واحد اسفند نظافتی 1394/01/09 41,960 5,100 846,697 796,512 550,096
        واحد مرغ مادر بهساز 1393/10/29 34,520 3,820 441,971 348,813 250,892
          جمع مرغ: 1,980,898     8,057,962 7,673,262 6,534,255
   
آمیخته: کاب
        مرغ مادر سیف نژاد تک خروس نمین 1394/01/11 27,540 3,060 556,565 533,762 365,272
          جمع مرغ: 82,620     556,565 533,762 365,272
          جمع مرغ:          
 
استان: اصفهان
   
آمیخته: آربوراکرز
        دشت کیمیا(خورشید) 1394/02/20 31,600 3,970 547,523 635,707 608,090
          جمع مرغ: 94,800     547,523 635,707 608,090
   
آمیخته: راس
        سپاهان طیور 1394/05/05 37,930 4,500   53,506 422,817
        سپاهان طیور 1393/12/12 31,200 3,600 617,136 430,560 346,840
        صفاهان 1393/07/14 39,030 5,500 184,326 11,969  
        صفاهان 1394/02/04 35,530 5,000 707,141 714,769 629,781
        مرغ مادر پاک نطنز 1393/11/09 46,060 6,350 625,034 514,859 363,014
        مرغ مادر درخشان 1393/12/04 28,240 3,300 513,553 372,392 292,716
          جمع مرغ: 577,010     2,647,190 2,098,055 2,055,168
          جمع مرغ:          
 
استان: تهران
   
آمیخته: آربوراکرز
        جوجه سار 1394/02/02 20,500 2,700 408,634 411,776 355,197
        مرغ مادر پیوند 1394/01/26 34,370 4,180 688,798 686,690 547,560
          جمع مرغ: 164,610     1,097,432 1,098,466 902,757
   
آمیخته: راس
        ایران جوجه 1393/10/09 24,000 3,300 268,272 194,304 146,464
        پاییزان جوجه 1393/08/20 22,910 3,000 158,781 116,627 28,103
        تعاونی 566 ولیمه 1393/11/25 44,400 5,750 727,775 554,852 417,330
        دراج 1393/06/25 36,219 4,800 66,643    
        فدک 1394/03/11 23,000 2,800 243,340 454,940 450,003
        کوثر (مزینی) 1393/11/21 31,240 3,800 487,156 380,816 280,223
        کوثر دماوند 1393/12/19 56,120 7,000 1,116,077 852,763 653,985
        مرغ مادر فتحی 1393/07/07 42,710 5,300 163,722    
        مینا طیور 1394/01/06 20,320 2,400 409,096 373,576 261,722
        نیکان نوین پرور 1393/09/20 19,700 2,700 180,031 136,535 97,265
          جمع مرغ: 803,999     3,820,893 3,064,413 2,335,095
   
آمیخته: کاب
        پرندک 1394/03/19 39,390   305,614 682,497 765,847
        پرندک 1394/02/15 59,358 12,375 1,119,492 1,198,675 1,137,695
          جمع مرغ: 296,244     1,425,106 1,881,172 1,903,542
          جمع مرغ:          
 
استان: چهارمحال و بختیاری
   
آمیخته: راس
        سازندگی زاگرس 1393/09/20 23,400 3,000 213,845 162,177 115,534
        گل جوجه شهرکرد 1393/11/13 18,500 2,500 258,988 214,168 150,060
          جمع مرغ: 125,700     472,833 376,345 265,594
          جمع مرغ:          
 
استان: خراسان جنوبی
   
آمیخته: راس
        جنوب خراسان 1393/07/03 13,500 2,000 43,470    
        جنوب خراسان 1393/06/31 40,595 7,180 112,042    
        جنوب خراسان 1393/08/14 53,080 7,030 348,346 250,679 16,278
          جمع مرغ: 213,335     503,858 250,679 16,278
          جمع مرغ:          
 
استان: خراسان رضوی
   
آمیخته: راس
        جاجرمی 1393/07/08 38,660 5,200 154,125    
        فریمان 1393/11/20 45,850 5,580 705,845 555,396 406,354
        کوثر بیدخت گناباد 1394/05/07 31,390 4,275   22,140 330,662
        مرغداران طوس 1393/07/12 54,080 7,120 248,768    
        مرغداران طوس 1393/10/29 30,000 5,470 384,100 303,140 218,040
        مرغداران طوس 1394/01/20 55,100 9,860 1,109,310 1,095,792 811,917
          جمع مرغ: 548,370     2,602,148 1,976,468 1,766,973
          جمع مرغ:          
 
استان: خراسان شمالی
   
آمیخته: راس
        سیمرغ خراسان 1394/03/26 75,470 10,800 399,237 1,145,636 1,459,239
        سیمرغ خراسان 1393/09/10 75,560 11,100 616,368 477,338 324,404
          جمع مرغ: 453,090     1,015,605 1,622,974 1,783,643
          جمع مرغ:          
 
استان: خوزستان
   
آمیخته: راس
        صحرای جنوب 1393/11/11 45,560 6,600 625,235 519,050 364,662
        صحرای جنوب 1394/04/17 53,540 6,990   434,281 908,787
        صحرای جنوب 1393/08/03 12,000 2,750 70,656 38,640  
          جمع مرغ: 267,760     695,891 991,971 1,273,449
          جمع مرغ:          
 
استان: زنجان
   
آمیخته: راس
        مرغ مادر اجداد گوشتی 57 1393/06/15 31,200 4,000 9,568    
          جمع مرغ: 31,200     9,568 0 0
   
آمیخته: کاب
        سبز دشت 1393/06/15 56,500 6,200 17,327    
        سبز دشت 1394/04/30 8,060 4,525   28,425 104,678
        سبز دشت 1393/11/28 30,000 4,000 509,680 381,800 291,640
        سبز دشت 1393/07/26 60,000 9,000 327,520 128,800  
        سبز دشت 1393/10/13 48,350 6,500 559,732 405,527 303,961
        سبزدشت ابهر 1394/05/20 51,845 2,475     329,112
        سبزدشت ابهر 1394/03/26 32,835 8,170 173,697 498,435 634,875
        ققنوس جوجه ابهر 1393/10/06 19,340 3,050 209,955 153,018 114,467
        ققنوس جوجه ابهر 1393/09/26 8,590   84,033 62,696 45,573
        مرغ مادر حاجی خانی 1393/12/12 27,000 3,850 534,060 372,600 300,150
          جمع مرغ: 742,810     2,416,004 2,031,301 2,124,456
          جمع مرغ:          
 
استان: سمنان
   
آمیخته: راس
        سپیدان ارگ 1393/09/23 62,800 7,820 594,130 446,801 321,620
        مام جوجه 1393/10/16 32,400 4,200 382,536 282,182 209,650
          جمع مرغ: 285,600     976,666 728,983 531,270
          جمع مرغ:          
 
استان: سیستان و بلوچستان
   
آمیخته: راس
        ماکادام تعاونی 1119 زاهدان 1393/08/03 43,960 5,600 258,836 141,551  
          جمع مرغ: 87,920     258,836 141,551 0
          جمع مرغ:          
 
استان: فارس
   
آمیخته: آربوراکرز
        تعاونی چیک شیراز 1393/12/20 47,950 6,240 954,333 738,174 562,453
          جمع مرغ: 143,850     954,333 738,174 562,453
   
آمیخته: راس
        فاروق ماکیان 1393/08/19 33,505 4,300 230,156 168,508 35,962
          جمع مرغ: 100,515     230,156 168,508 35,962
   
آمیخته: کاب
        ماهور سپیدان 1394/04/30 31,600 2,900   111,443 410,399
        مجتمع طیور فارس 1393/10/30 36,720 4,896 472,954 374,985 269,133
          جمع مرغ: 173,360     472,954 486,428 679,532
   
آمیخته: هوبارد
        مجتمع طیور فارس 1393/12/23 41,600 6,240 829,864 665,295 497,536
          جمع مرغ: 124,800     829,864 665,295 497,536
          جمع مرغ:          
 
استان: قزوین
   
آمیخته: راس
        آریا جوجه افشاریه فتح خرمدشت 1394/04/11 25,640 2,900   262,229 482,390
        البرز 1393/09/13 68,274 8,466 572,637 443,873 307,780
        ایثارگران خوزنین 1393/09/09 32,470 4,045 262,878 203,132 134,426
        زرمرغ 1394/02/14 26,460 3,000 507,150 534,739 506,744
        سیمرغ زیاران 1393/06/16 24,590 3,120 11,311    
        سیمرغ زیاران 1394/01/11 23,400 3,000 472,899 453,523 310,362
        شرکت تعاونی قاقازان 1393/10/09 17,500 2,200 195,615 141,680 106,797
        کوهین جوجه(حاجی) 1393/07/16 52,020 6,515 252,054 31,906  
        مرغ مادر اجداد ارم 1394/04/15 36,040 4,900   317,752 633,847
        مرغ مادر اجداد ارم 1393/10/13 45,750 5,800 529,632 383,720 287,615
        مرغ مادر علیرضا حاجی - نگین 1393/09/22 29,580 4,000 276,671 208,637 149,674
        واحد رضا گلی شقاقی 1394/02/05 30,200 4,030 600,598 608,006 541,325
          جمع مرغ: 1,072,892     3,681,445 3,589,197 3,460,960
          جمع مرغ:          
          جمع مرغ:          
 
استان: کردستان
   
آمیخته: راس
        چیک کردستان 1393/10/15 20,246 2,600 237,486 174,156 129,763
        زاگرس جوجه 1394/01/16 26,000 3,000 525,044 515,476 362,388
        مرغ مادر آبیدر (تعاونی 261 قروه) 1394/05/20 25,450 2,670     161,557
        مرغ مادر آبیدر (تعاونی 261 قروه) 1393/09/19 27,390 3,000 247,368 188,151 133,554
        واروک 1394/04/03 25,100 3,000 61,964 319,439 482,238
        واروک 1393/10/09 16,000 2,250 178,848 129,536 97,643
          جمع مرغ: 369,658     1,250,710 1,326,758 1,367,143
          جمع مرغ:          
 
استان: کرمان
   
آمیخته: راس
        سیمرغ کرمان 1394/05/10 46,840 7,090     462,529
        سیمرغ کرمان 1393/08/21 44,860 5,160 313,660 231,118 61,907
        ماهان 1393/06/16 54,910 7,560 25,259    
        ماهان 1394/03/06 54,000 6,310 654,120 1,072,260 1,053,216
        ماهان 1394/04/14 53,400 6,000   489,642 955,540
          جمع مرغ: 505,130     993,039 1,793,020 2,533,192
          جمع مرغ:          
 
استان: کرمانشاه
   
آمیخته: آربوراکرز
        پردیس طیور پارسیان 1393/11/29 18,050 3,800 310,255 231,100 177,408
        پردیس طیور پارسیان 1393/12/03 15,230   273,926 199,665 156,228
          جمع مرغ: 99,840     584,181 430,765 333,636
   
آمیخته: راس
        تعاونی 39 جوجک 1393/08/24 34,670 5,000 248,792 184,999 63,793
        تعاونی 39 جوجک 1394/03/19 33,300 5,020 258,364 576,978 647,440
        طیور بهاران 1393/07/30 36,930 5,540 210,648 101,927  
          جمع مرغ: 277,770     717,804 863,904 711,233
          جمع مرغ:          
 
استان: گلستان
   
آمیخته: آربوراکرز
        پردیس تیهو پارسیان 1394/03/06 30,330 3,350 367,396 602,252 591,556
        پرماه گلستان 1394/04/10 24,330 3,300   257,411 465,205
        پرماه گلستان 1394/01/05 26,000 3,900 523,050 472,819 332,887
        مرغ مادر عرفان 1393/12/06 15,200 1,800 282,477 202,768 160,816
          جمع مرغ: 263,250     1,172,923 1,535,250 1,550,464
   
آمیخته: راس
        برنا جوجه گلستان 1393/07/28 46,570 6,600 259,923 114,252  
        پیگیر 1394/03/20 61,700 7,720 456,950 1,050,134 1,198,667
        پیگیر 1393/12/05 77,730 9,960 1,429,040 1,030,958 814,039
        سیمین جوجه گلستان 1393/11/06 31,350 3,500 418,209 340,336 241,311
        سیمین جوجه گلستان 1394/04/08 31,000 3,700 21,865 346,994 593,216
        فرآیند گلستان 1394/04/01 29,000 4,000 92,046 386,860 558,057
        گرگان جوجه 1394/06/03 26,000 3,060     36,677
        گلریزان 1393/12/13 27,500 3,600 544,371 384,982 307,817
        لاله های گلستان 1393/12/11 31,000 2,815 607,001 425,423 344,617
        ماکیان مهر گنبد 1394/03/04 41,800 5,200 531,975 831,290 813,986
        ماکیان مهر گنبد 1393/07/20 41,800 5,860 212,790 51,275  
        ماکیان مهر گنبد 1393/12/17 31,710 3,920 629,655 469,202 364,665
        ماهان سبز گلستان 1393/08/19 31,425 4,000 215,869 158,046 33,729
        مرغ سپید گرگان 1393/10/25 22,730 2,700 284,049 219,920 159,625
        مینوجوجه 1393/09/04 22,900 3,300 178,376 136,240 77,249
        نیکو دشت گلستان 1394/01/15 51,520 6,500 1,041,185 1,020,646 707,816
        واحد حسن تبرسائی 1393/06/18 26,960 3,900 20,669    
        واحد مرغ مادر یمرلی 1393/07/05 25,440 3,200 89,718    
          جمع مرغ: 1,729,235     7,033,691 6,966,558 6,251,471
   
آمیخته: هوبارد
        صحرای مینودشت (مرغ مادر مینودشت) 1394/04/27 20,808 3,240   95,398 289,384
        مزرعه نمونه ارتش 1393/11/18 20,000 3,120 299,920 239,200 172,960
        مزرعه نمونه ارتش 1394/05/25 15,092 1,818     69,191
        مزرعه نمونه ارتش 1394/01/28 20,800 3,120 416,208 416,208 339,664
          جمع مرغ: 179,108     716,128 750,806 871,199
          جمع مرغ:          
 
استان: گیلان
   
آمیخته: آربوراکرز
        زرین تاج گیلان 1394/05/04 13,590     23,963 155,659
        زرین تاج گیلان 1394/04/31 18,160 4,000   57,640 230,281
        شاهدآبکنار 1394/03/03 5,000   65,166 99,514 97,290
        شاهدآبکنار 1394/02/27 31,615 5,120 479,917 632,617 611,772
        مرغ مادر هامون کپورچال 1393/12/27 21,135 2,840 422,911 354,856 259,255
        مرغ مادر هامون کپورچال 1394/01/02 4,865 1,000 97,648 85,563 61,170
        واحد فرضعلی پور 1394/03/31 5,635 2,340 19,872 76,898 108,522
        واحد فرضعلی پور 1394/04/03 12,720   31,402 161,884 244,386
          جمع مرغ: 306,410     1,116,916 1,492,935 1,768,335
   
آمیخته: راس
        بهار پرورش بیشه سرا 1393/10/20 27,460 3,300 332,632 250,948 184,421
        پرناز صومعه سرا 1393/10/06 31,010 4,090 336,645 245,350 183,537
        تابان طیور گیلان 1394/02/08 23,500 2,750 466,272 474,198 435,283
        تالاب گیلان 1394/04/07 24,420 3,000 25,837 280,831 467,676
        تعاونی میرزا کوچک خان 1394/02/10 40,000 5,000 792,426 808,374 756,853
        درنا جلگه شمال 1393/11/08 33,685 5,340 454,524 372,916 263,417
        زرین پای مازران 1393/09/10 42,030 6,300 342,852 265,517 180,449
        زرین پای مازران 1393/11/25 52,630 9,010 862,676 657,699 494,687
        سپید ماکیان 1 (دوگور) 1394/06/01 4,320       9,142
        سپید ماکیان 1 (دوگور) 1394/05/21 45,770 5,880     274,407
        سپید ماکیان4 (آزادگان) 1393/10/15 17,000 2,200 199,410 146,234 108,959
        سفید رود 1393/06/29 32,810 4,290 80,494    
        سفید رود 1393/07/02 44,535 5,030 136,574    
        فرازماکیان 1394/02/08 22,760 2,650 451,588 459,266 421,576
        فومن درخشان 1394/04/06 22,284 3,000 31,436 263,101 427,111
        قطره طلای رضوانشهر 1394/02/19 30,440 3,900 536,758 612,839 585,300
        قوی آبکنار(گروه سپید ماکیان) 1393/10/02 40,300 5,240 420,195 308,967 228,635
        کاشانک 2 1394/02/16 35,800 4,500 664,209 722,397 686,715
        کوه مرغ شمال 1393/07/24 53,340 6,000 284,622 98,146  
        کیشکای دیلمان 1393/11/05 38,240 5,500 507,190 411,028 292,001
        کیشکای دیلمان 1393/08/07 30,020 5,040 184,123 115,077  
        گسگرمرغ گیلان 1394/01/19 61,420 17,190 1,237,491 1,220,538 892,802
        گلچین طیور گیلان 1393/06/24 39,955 5,000 67,391    
        مجتمع طیور دیلمان مرغ 1394/02/10 40,500 7,000 802,332 818,478 766,314
        مرغ سلامت 1393/08/29 16,200 3,050 121,219 91,411 42,228
        مرغ سلامت 1393/09/04 22,810 2,000 177,675 135,704 76,946
        مرغ مادر آوازه خوان 1393/11/20 38,950 15,096 599,622 471,814 345,201
        مرغ مادر آوازه خوان 1393/12/03 21,640 2,980 389,217 283,700 221,983
        مرغ مادر پیمان جوجه 1393/11/14 15,610 1,944 221,642 181,908 128,294
        مرغ مادر عبدا.. نوید طالمی 1394/02/28 3,635   54,064 72,680 70,394
        مرغ مادر عبدا.. نوید طالمی 1394/03/03 22,540 3,690 293,771 448,606 438,583
        نوید جوجه 1394/05/01 49,900 7,000   140,785 617,462
        نوید مرغ گیلان 1394/04/01 43,005 6,175 136,498 573,687 827,559
        نوید مرغ گیلان 1393/08/20 74,265 12,280 514,706 378,059 91,098
        نوید مرغ گیلان 1393/09/10 5,350   43,642 33,798 22,969
        واحد محمد نوید 1394/03/28 60,000 8,535 275,080 874,000 1,158,280
        واحد مصطفی نوید 1393/10/03 33,060 5,395 348,254 255,488 189,588
          جمع مرغ: 3,255,542     12,393,067 12,473,544 11,889,870
   
آمیخته: کاب
        پرسان زر 1393/12/19 16,000 2,000 318,198 243,125 186,453
        سبزدشت گیلان 1394/04/16 41,600 4,000   352,102 718,876
        نوید مرغ گیلان 1394/01/25 19,700 2,300 395,103 393,291 309,920
          جمع مرغ: 190,300     713,301 988,518 1,215,249
          جمع مرغ:          
 
استان: لرستان
   
آمیخته: آربوراکرز
        دربار 1394/05/18 38,480 5,772     271,412
          جمع مرغ: 38,480     0 0 271,412
   
آمیخته: راس
        پیامان خرم 1393/11/21 25,100 2,750 391,409 305,969 225,147
        مرغ مادر ساران 57 1393/09/22 35,005 4,100 327,413 246,901 177,125
          جمع مرغ: 180,315     718,822 552,870 402,272
          جمع مرغ:          
 
استان: مازندران
   
آمیخته: آربوراکرز
        تعاونی 279 جویبار 1394/03/24 39,620 4,550 237,536 625,733 767,282
        دامداران شمال 1394/02/16 44,435 6,670 824,417 896,639 852,352
        رخشان جوجه محمودآباد 1394/03/10 21,500 2,700 234,064 425,599 420,655
        روما واحد سیروس جوادیان 1394/04/24 17,415 2,080   98,267 258,219
        زرپا نوشهر 1393/12/13 23,900 3,600 473,109 334,584 267,521
        فدایی جویباری 1394/01/12 41,600 5,550 841,346 814,556 554,944
        مرغک سهیل 1394/05/28 28,850 2,975     101,744
        مرغک سهیل 1394/06/01 2,800 1,081     5,925
        مرغک سهیل 1394/05/11 42,540 6,075     405,066
        میرامین 1393/06/23 54,080 8,112 82,923    
        واحد محمود شهسوار میستانی 1394/01/09 28,315 3,700 571,359 537,495 371,210
          جمع مرغ: 761,210     3,264,754 3,732,873 4,004,918
   
آمیخته: راس
        آببندان سر ساری 1394/01/12 34,500 4,500 697,751 675,533 460,230
        آلاشت جوجه 1393/07/15 32,780 4,480 156,819 15,079  
        آمل جوجه 1394/02/04 28,970 4,500 576,581 582,799 513,503
        آمل جوجه 1393/08/11 26,780 4,500 170,820 119,082  
        بهار سواد کوه 1394/05/14 41,740 5,690     353,287
        بهار سواد کوه 1393/07/27 44,050 5,570 243,156 101,315  
        پارس جوجه طبرستان 1394/03/26 38,730 4,530 204,881 587,920 748,857
        پیمان جوجه نور 1394/01/05 15,600 2,000 313,831 283,691 199,732
        تعاونی 10 قائم پرسان زر 1393/11/15 37,380 4,800 538,197 438,467 311,225
        تعاونی 213 بابل(مه جوجه) 1393/11/07 16,500 2,100 221,375 180,895 128,018
        تعاونی 214(آیدا) 1394/05/15 21,000 2,595     170,338
        تعاونی 214(آیدا) 1393/09/10 31,700 3,800 258,588 200,259 136,099
        تعاونی 250 بابل(ماءمطیر1) 1394/05/07 21,000 2,400   14,812 221,214
        تعاونی 257 سوادکوه (آپن) 1394/05/04 20,000 2,500   35,267 229,080
        تعاونی 262 شهبال محمد نژاد 1393/06/17 56,340 8,500 34,555    
        تعاونی 300 (ماءمطیر2) 1393/10/16 14,000 1,600 165,293 121,931 90,589
        تعاونی 317قائم شهر 1394/06/01 16,700 2,200     35,337
        تعاونی 319 ساری بهتا جوجه 1394/01/04 21,200 2,700 426,163 381,303 269,805
        تک جوجه آمل 1394/02/28 51,380 6,600 764,191 1,027,325 995,025
        تلاونگ جوجه شمال 1394/03/14 20,080 2,600 191,201 378,708 391,948
        تلاونگ شمال 1394/02/07 2,500   49,641 50,409 45,808
        تلاونگ شمال 1394/01/24 24,000 3,300 481,712 478,768 372,784
        توسعه و تعاون مرغدارن شمال 1394/01/08 30,200 3,500 608,932 567,257 393,607
        تیرنگ 1394/04/13 37,976 5,140   361,607 691,189
        تیکا طبرستان 1393/12/07 18,200 2,400 341,857 244,183 194,510
        چالاک جوجه(تعاونی143 قائم شهر) 1393/07/07 21,200 2,700 81,267    
        چالاک جوجه(تعاونی143 قائم شهر) 1394/05/08 21,320 3,000   7,519 218,047
        چالاک جوجه(تعاونی143 قائم شهر) 1394/06/01 4,700       9,945
        حدیث سواد کوه 1394/02/09 52,000 5,700 1,030,952 1,050,088 973,544
        حنا جوجه طبرستان 1394/02/13 30,700 4,500 597,831 620,898 587,475
        خنارجوجه 1394/01/05 32,050 3,500 644,760 582,840 410,347
        دشت ناز(تعاونی960ساری) 1393/11/14 21,290 2,700 302,289 248,100 174,975
        دشت ناز(تعاونی960ساری) 1394/01/19 32,000 4,000 644,736 635,904 465,152
        زربال گستر کوثر 1394/04/29 52,660 6,830   204,286 700,062
        زربال گستر کوثر 1393/10/18 54,274 6,680 649,117 484,341 357,847
        زرپا 1393/12/13 17,820 2,200 352,754 249,469 199,465
        زرپر 1393/12/07 27,150 3,285 509,968 364,262 290,161
        سپید پر ساری تعاونی 297 1393/11/12 28,850 3,600 398,130 331,775 230,915
        سپید قوی مازند 1393/08/06 37,255 4,200 226,213 137,098  
        سروبالان 1393/08/17 18,500 2,500 124,813 90,774 14,183
        صبا طیور خزر- بهنمیر بابلسر 1393/06/30 5,000 2,000 13,033    
        صبا طیور خزر- بهنمیر بابلسر 1393/07/02 12,900   39,560    
        صدف کریم محمدیان 1394/04/20 28,320 3,880   199,751 454,650
        صدف کریم محمدیان 1393/09/02 24,930 3,430 191,129 145,259 76,452
        قطره طلا 1393/08/29 32,040 4,000 239,744 180,791 83,518
        قطره طلا 1393/12/09 70,000 8,470 1,342,740 949,900 763,140
        کامیارجوجه 1393/07/22 18,539 2,500 96,650 28,426  
        کوهستان بهشهر واحد شیرآقایی 2 1393/12/23 36,320 5,000 724,536 580,854 434,387
        کیمیاجوحه آمل 1393/10/23 33,200 3,960 409,799 314,094 229,080
        گوهربال 1394/02/12 21,500 2,500 425,270 435,160 411,094
        ماه جوجه تنکابن 1393/07/19 21,030 2,450 105,767 22,572  
        ماهان (مازندران) 1393/10/04 98,140 11,550 1,044,340 764,445 568,820
        مجتمع مرغ مادر فکوری 1393/12/17 36,175 4,300 718,315 535,270 416,013
        مرغ مادر سرهنگ پور(اجدادمازندران) 1394/02/05 50,010 5,905 994,565 1,006,834 896,413
        مرغ مادر فردوس کریم فکوری 1394/01/19 32,570 3,800 656,221 647,232 473,438
        مرغ مادر مدانلو 1394/04/20 23,870 3,120   168,363 383,210
        مرغ مادر یعقوبیان مروارید جوجه 1393/11/27 18,500 3,000 310,615 234,025 177,859
        مرغ مادرطیور بهشت 1394/01/05 1,300   26,152 23,641 16,644
        مرغ مادرطیور بهشت 1393/12/26 53,775 5,780 1,075,214 892,164 655,517
        مهر جوجه 1394/02/22 37,570 4,200 627,920 754,657 724,124
        ناوک هامون شمال 1394/01/16 38,260 4,700 772,622 758,543 533,268
        نوشهر ماکیان 1393/11/23 28,000 3,600 447,795 345,613 257,171
        نیما مرغ 1394/02/06 30,200 3,600 600,135 608,469 547,345
        واحد ابراهیم پهلوان 1393/12/10 15,000 2,200 290,720 204,700 165,140
        واحد باقریان افراکتی 1393/08/11 20,910 2,600 133,377 92,980  
        واحد تورج مرادی بید هندی 1394/05/12 20,650 3,190     189,347
        واحد صفایی جوان 1394/02/19 38,000 4,000 670,066 765,042 730,664
        واحد علی شاکری و شریک 1393/12/21 39,640 5,040 789,549 618,146 468,017
        واحد مرغ مادر پاکدامن 1394/04/21 16,500 2,000   110,561 259,831
        واحد مرغ مادر نیلوفر صفایی جوان 1393/06/30 15,500 2,000 40,403    
          جمع مرغ: 5,365,822     24,794,611 23,241,456 21,499,445
   
آمیخته: کاب
        خنارجوجه 1394/04/09 30,937 2,735 10,910 336,801 591,536
        نور جوجه 1394/05/27 27,810 4,200     107,884
        نور جوجه 1394/06/03 4,000       5,643
          جمع مرغ: 124,621     10,910 336,801 705,063
          جمع مرغ:          
 
استان: مرکزی
   
آمیخته: راس
        درنا جوجه دلیجان 1394/01/19 28,000 3,700 564,144 556,416 407,008
        سپیدمرغ زرند 1394/01/04 22,525 3,000 452,797 405,134 286,668
        کشت وصنعت تفرش 1393/06/27 34,520 4,500 74,103    
        مرغ پرور 1394/06/02 39,000 5,120     68,770
        مرغ پرور 1393/07/20 37,440 6,030 190,595 45,926  
        مرغ مادر کاشانک 1394/01/06 33,790 4,250 680,283 621,218 435,215
          جمع مرغ: 401,345     1,961,922 1,628,694 1,197,661
   
آمیخته: کاب
        کشت و صنعت احنام 1393/06/22 48,945 5,000 67,544    
        مرغ مادر بیتا (میرزایی) تعاونی 104 اراک 1393/11/21 31,820 4,200 496,201 387,886 285,426
          جمع مرغ: 144,405     563,745 387,886 285,426
          جمع مرغ:          
 
استان: همدان
   
آمیخته: آربوراکرز
        مرغ مادر خوش خوان(سبزه ایی) 1394/01/23 23,000 2,600 461,994 458,466 352,667
          جمع مرغ: 69,000     461,994 458,466 352,667
   
آمیخته: راس
        تعاونی چناران 1394/01/09 37,225 4,900 751,150 706,629 488,020
        وحدت غرب 1394/05/12 17,040 2,000     156,245
          جمع مرغ: 128,715     751,150 706,629 644,265
          جمع مرغ:          
 
استان: یزد
   
آمیخته: راس
        تابان جوجه دشتی 1393/12/24 30,150 3,400 601,914 488,189 362,905
        یزد جوجه 1393/08/24 32,600 4,300 233,937 173,954 59,984
          جمع مرغ: 188,250     835,851 662,143 422,889
          جمع مرغ:          
دریافت روزانه قیمتها از طریق تلگرام