دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 پیش بینی تولید جوجه یکروزه بر اساس جدول از تاریخ 1393/10/1 الی 1393/12/29
 
استان 
  - آمیخته 
   
 
      وضعیت شرکت جوجه ریزی مرغ خروس دی1393 بهمن1393 اسفند1393
          جمع کل مرغ: 25,597,239   جمع تولیدات:  101,752,643  103,389,620  103,788,708
 
استان: آذربایجان شرقی
   
آمیخته: راس
        آذرسیمرغ 1392/12/15 31,300 3,700 620,554 450,657 355,151
        الماس جوجه 1393/05/13 16,800 2,200     148,120
        جوجه طلایی تبریز 1392/12/10 48,035 6,430 930,982 655,517 528,833
        سالارجوجه تبریز(رضایی سهرون) 1393/01/16 18,700 2,620 377,628 370,746 260,641
        سپید پر ملکان 1392/11/17 21,790 2,780 322,419 258,938 186,101
        شرکت کشاورزی و مرغ مادر آذر جوجه صوفیان 1393/01/30 27,030 3,260 540,041 541,699 452,176
        کیمیا پرور ارس باران 1393/05/19 27,580 3,100     184,804
        کیوانی(زیبا پر بستان آباد) 1392/12/06 38,190 5,200 709,722 509,455 404,050
        مرغ خوشخوان شبستر 1393/02/08 19,000 2,500 376,986 383,394 351,931
        مرغ مادر فتوحی (ماهان ملکان) 1393/03/10 30,000 3,730 326,600 593,860 586,960
        مرغ مادر مراغه فاضل مدرس 1393/03/08 16,960 2,200 195,040 336,249 331,308
        میشاب مرند 1393/03/27 51,990 6,160 256,692 773,264 1,004,447
        نگین جوجه ملکان نصرت شیمی 1393/03/21 36,620 4,700 258,293 612,043 710,868
      حذفی   نوک طلای تبریز 1392/09/26 18,200 2,400 128,904    
        واحد جاوید عمیدی سهند آذران 1392/06/14 36,300 4,740 5,566    
        یاران نوین خاصبان 1393/01/17 41,940 6,000 846,294 832,145 592,920
          جمع مرغ: 1,243,545     5,895,721 6,317,967 6,098,310
   
آمیخته: کاب
        مرغ مادر فتوحی (ماهان ملکان) 1392/12/13 31,330 3,862 620,187 438,599 350,687
        واحد مرغ مادر حبیبی - آراد 1393/06/01 14,280 1,840     30,216
          جمع مرغ: 108,270     620,187 438,599 380,903
          جمع مرغ:          
 
استان: آذربایجان غربی
   
آمیخته: راس
        آرمان ماکیان 1393/01/09 39,285 5,150 792,718 745,733 515,027
        احسان مرغ مهاباد 1392/06/30 15,000 3,000 39,100    
        احسان مرغ مهاباد 1392/07/02 7,500   23,000    
        ارس جوجه خوی(تعاونی 71) 1392/08/15 24,000 3,400 158,976 114,816 11,040
        اروم چکاوک 1393/04/04 22,550 2,740 47,716 280,071 432,900
        اروم فراز 1392/12/19 18,570 2,530 369,308 282,178 216,402
        اقلیم 1393/02/25 29,885 4,350 471,983 598,915 577,378
        امین مرغ ارومیه 1393/02/25 13,100 1,800 206,893 262,532 253,092
        به مرغ ارومیه 1392/06/27 24,240 3,270 52,035    
        بهپرورارومیه 1 1393/04/14 26,760 2,600   245,372 478,844
        بهپرورارومیه 2 1392/11/17 20,000 2,200 295,933 237,667 170,813
        بهپرورارومیه 3 1393/03/24 18,700 2,000 112,113 295,335 362,144
      حذفی   بهپروران خوی 1392/09/26 20,500 2,700 200,545 149,623 108,759
        بهپروران خوی 1393/05/30 16,800 2,000     47,398
        پرگل ارومیه 1393/03/22 29,370 3,500 196,799 481,864 569,680
        تابان مرغ بوکان 1392/11/16 25,480 3,900 371,940 300,834 214,881
        تعاونی 175 پلیکان 1393/05/05 26,260 3,580   37,044 292,729
        تعاونی 175 پلیکان 1392/11/07 31,600 3,800 423,967 346,441 245,174
        تعاونی 28 پیرانشهر 1392/07/14 27,710 4,070 130,864 8,498  
      حذفی   تعاونی 29 پیرانشهر 1392/10/11 42,560 5,680 75,721 68,972 48,933
        تعاونی 48 خوی(اورین) 1392/10/26 11,470 1,450 144,216 112,208 81,254
        تعاونی 48 خوی(اورین) 1392/11/01 17,530 1,800 227,130 180,898 129,558
        تعاونی 80 قزل قانات 1393/03/04 28,100 3,500 357,619 558,834 547,201
        طیوران سیستم 1392/11/17 31,850 4,400 471,274 378,484 272,020
        کیمیا جوجه ارومیه 1393/02/15 30,250 3,700 570,516 610,869 579,792
        کیوان مرغ پر طلایی مهاباد 1393/04/19 37,440 4,430   277,280 612,543
      حذفی   کیوان مرغ پر طلایی مهاباد 1392/08/29 22,000 3,000 164,619 124,138 57,347
        گلدشت جوجه(عزیز حسینی) 1393/01/14 30,680 4,000 620,492 607,321 415,386
        مرغ پرور ارومیه 1393/04/15 26,500 3,200   233,642 466,064
      حذفی   مرغ مادر فردوس جوجه(حیدرلو) 1392/10/25 28,080 3,700 245,606    
          جمع مرغ: 1,903,400     6,771,083 7,539,569 7,706,359
   
آمیخته: کاب
        زرین پرور خوی(اشرفی) 1393/05/11 24,370 3,420     232,052
          جمع مرغ: 24,370     0 0 232,052
   
آمیخته: هوبارد
      حذفی   اروم مرغین-طلا رنگ ارومیه 1392/11/04 22,876 3,496 213,967    
          جمع مرغ: 22,876     213,967 0 0
          جمع مرغ:          
 
استان: اردبیل
   
آمیخته: راس
        فرشید یزدانی (کیمیاجوجه) 1392/12/18 39,365 5,000 782,262 590,318 455,716
      حذفی   آرتا جوجه سبلان 1392/11/27 68,970 12,835 847,642    
        آرتا جوجه سبلان 1392/12/01 23,930 5,480 420,865 310,053 240,336
        آرتا جوجه سبلان 1393/03/25 123,383 21,670 696,209 1,910,792 2,387,544
        آرتا جوجه سبلان 1392/10/03 117,770 19,655 1,240,590 910,127 675,372
        آرتا جوجه سبلان 1393/04/01 7,000 1,740 22,218 93,380 134,703
        آرتا جوجه سبلان 1393/06/05 112,266 16,145     79,185
        آرتا جوجه سبلان 1392/07/20 16,000 1,985 81,450 19,627  
        آرتا جوجه سبلان 1392/06/20 60,275 11,500 64,695    
        اردبیل جوجه 1393/02/10 54,240 7,265 1,074,531 1,096,154 1,026,293
        الماس جوجه خلخال 1393/05/01 7,720     21,781 95,528
        الماس جوجه خلخال 1393/04/29 5,280 1,550   20,482 70,191
        سامیان جوجه-خیردوست 1392/12/28 38,865 4,700 778,285 660,291 479,724
        ساوالان 1393/02/22 30,690 4,000 512,932 616,460 591,520
        ماکیان سیمین سبلان (سیمین جوجه آقایاری) 1392/11/08 38,000 4,835 512,747 420,685 297,160
      حذفی   مرغ مادر سیف نژاد تک خروس نمین 1392/10/10 31,500 3,600 244,713    
        نمین جوجه 1393/01/31 21,030 2,800 419,843 421,777 355,996
      حذفی   همای سبلان 1392/11/26 31,300 4,000 503,638    
      حذفی   واحد اسفند نظافتی 1393/03/14 41,090 4,975 76,236    
          جمع مرغ: 1,886,220     8,278,856 7,091,927 6,889,268
          جمع مرغ:          
 
استان: اصفهان
   
آمیخته: راس
        دشت کیمیا(خورشید) 1393/05/26 44,100 5,660     186,631
        دشت کیمیا(خورشید) 1393/06/02 3,000       5,290
      حذفی   سپاهان طیور 1392/12/10 30,595 4,500 408,892    
        صفاهان 1393/03/13 35,182 5,000 347,411 674,322 687,269
      حذفی   صفاهان 1392/10/23 38,420 4,860 474,231 225,167  
        مرغ مادر پاک نطنز 1393/02/18 36,000 5,420 645,840 725,328 691,656
          جمع مرغ: 368,081     1,876,374 1,624,817 1,570,846
          جمع مرغ:          
 
استان: تهران
   
آمیخته: آربوراکرز
        ایران جوجه 1392/12/09 26,000 4,013 498,732 352,820 283,452
          جمع مرغ: 78,000     498,732 352,820 283,452
   
آمیخته: راس
        فلاح زاده تعاونی 121 1392/07/14 26,160 3,870 123,545 8,022  
        ایران جوجه 1393/01/10 25,060 3,300 506,062 480,701 330,458
        ایران جوجه 1393/04/29 14,500 1,850   56,250 192,763
        تعاونی 470 ایثارگران 1393/03/03 22,950 2,900 299,115 456,766 446,561
        تولیمرغ 1392/09/19 41,980 7,340 379,135 288,374 204,695
        تولیمرغ 1393/05/18 52,480 7,520     370,159
        جوجه داران 1393/04/10 32,240 3,700   341,099 616,450
        دربال 1393/06/06 9,500 1,000     3,350
        دماوند جوجه 1393/02/01 25,900 3,350 516,671 519,847 443,598
        فدک 1392/11/20 22,600 2,700 347,919 273,761 200,297
        کوثر هومند 1392/12/14 27,050 3,685 535,878 384,074 304,853
        مرغ مادر برغان 1392/07/28 31,360 4,700 175,030 76,937  
        مرغ مادر کوشا 1393/04/19 39,100 5,600   289,575 639,702
        مرغدشت 1392/12/01 21,500 2,000 378,128 278,568 215,932
        مرغدشت 1392/11/26 12,430 2,435 206,222 156,286 118,168
        مینا طیور 1393/02/29 26,590 3,300 387,328 531,250 515,350
          جمع مرغ: 1,026,880     3,855,033 4,141,510 4,602,336
   
آمیخته: کاب
        فدک 1393/04/09 22,440 2,760 7,914 244,296 429,068
          جمع مرغ: 67,320     7,914 244,296 429,068
          جمع مرغ:          
 
استان: چهارمحال و بختیاری
   
آمیخته: راس
        سازندگی زاگرس 1393/04/30 23,500 3,000   82,877 305,202
          جمع مرغ: 47,000     0 82,877 305,202
   
آمیخته: کاب
        به جوجه زاگرس 1392/11/08 23,766 2,754 320,683 263,105 185,849
          جمع مرغ: 71,298     320,683 263,105 185,849
          جمع مرغ:          
 
استان: خراسان جنوبی
   
آمیخته: راس
        جنوب خراسان 1392/12/21 103,560 13,130 2,062,708 1,614,915 1,222,698
          جمع مرغ: 310,680     2,062,708 1,614,915 1,222,698
          جمع مرغ:          
 
استان: خراسان رضوی
   
آمیخته: راس
        اخلاقی(نگین فریمان) 1393/04/01 10,200 500 32,375 136,068 196,282
        اخلاقی(نگین فریمان) 1393/03/29 10,800 2,750 45,706 154,008 208,324
        دیزباد 1393/04/05 74,710 11,020 131,739 904,987 1,433,087
        فریمان 1393/02/17 28,040 3,820 511,636 565,380 538,294
        مرغداران طوس 1392/08/06 28,920 3,770 175,602 106,426  
        مرغداران طوس 1392/07/29 26,450 3,070 149,249 68,946  
          جمع مرغ: 481,990     1,046,307 1,935,815 2,375,987
          جمع مرغ:          
 
استان: خراسان شمالی
   
آمیخته: راس
        سیمرغ خراسان 1392/09/03 36,500 5,170 282,072 214,912 117,530
          جمع مرغ: 109,500     282,072 214,912 117,530
          جمع مرغ:          
 
استان: خوزستان
   
آمیخته: راس
        صحرای جنوب 1393/03/31 44,300 7,000 156,231 604,548 853,159
        صحرای جنوب 1392/10/21 57,900 6,800 705,801 535,343 392,408
          جمع مرغ: 306,600     862,032 1,139,891 1,245,567
          جمع مرغ:          
 
استان: زنجان
   
آمیخته: راس
        تک پروران- درسا جوجه 1392/10/04 9,000 300 95,772 70,104 52,164
        تک پروران- درسا جوجه 1392/09/28 9,400 2,150 93,975 69,760 51,023
        طیور پاییزان ابهر 1392/09/14 50,700 6,250 430,680 332,727 231,665
        کشت وصنعت خرمدره پروتئین گستر سینا 1393/05/01 14,000 3,700   39,499 173,236
        کشت وصنعت خرمدره پروتئین گستر سینا 1393/04/23 112,068 12,106   671,885 1,696,037
        ناز مرغ ابهر 1393/03/01 17,720 3,585 241,819 353,219 344,253
        ناز مرغ ابهر 1393/02/31 14,374 1,100 200,565 286,742 279,029
          جمع مرغ: 555,718     1,062,811 1,823,936 2,827,407
   
آمیخته: کاب
        ساکت 1393/02/16 42,485 6,553 788,238 857,290 814,946
        ساکت 1393/05/11 27,000 4,050     257,094
        سبزدشت ابهر 1392/09/13 30,120 3,360 252,627 195,821 135,781
        سبزدشت ابهر 1392/06/23 59,880 9,000 91,816    
        سبزدشت ابهر 1392/07/30 50,087 7,500 285,696 138,240  
        ققنوس مرغ ابهر 1392/10/10 34,680 5,100 391,375 282,896 213,768
      حذفی   میثاق زنجان 1392/11/29 23,000 2,300 291,839    
          جمع مرغ: 531,909     2,101,591 1,474,247 1,421,589
          جمع مرغ:          
 
استان: سمنان
   
آمیخته: راس
        مام جوجه 1393/04/21 32,000 4,300   214,421 503,915
          جمع مرغ: 64,000     0 214,421 503,915
   
آمیخته: کاب
        سمنان جوجه 1393/05/25 30,600 3,980     140,291
          جمع مرغ: 30,600     0 0 140,291
          جمع مرغ:          
          جمع مرغ:          
 
استان: فارس
   
آمیخته: راس
        فاروق ماکیان 1393/03/31 21,000 2,700 74,060 286,580 404,432
          جمع مرغ: 63,000     74,060 286,580 404,432
   
آمیخته: کاب
        تعاونی چیک شیراز 1393/04/03 7,120   17,577 90,615 136,795
        تعاونی چیک شیراز 1393/03/27 33,270 5,570 164,265 494,837 642,777
        مجتمع طیور فارس 1392/11/22 35,700 5,100 563,822 437,920 324,061
        مجتمع طیور فارس 1392/10/04 4,260   45,332 33,182 24,690
        مجتمع طیور فارس 1392/09/26 23,460 2,550 229,502 171,227 124,463
          جمع مرغ: 311,430     1,020,498 1,227,781 1,252,786
          جمع مرغ:          
 
استان: قزوین
   
آمیخته: آربوراکرز
      حذفی   مرغ مادر اجداد ارم 1392/06/24 36,400 6,500 6,395    
        مرغ مادر اجداد ارم 1392/12/15 46,800 7,020 927,857 673,826 531,024
          جمع مرغ: 176,800     934,252 673,826 531,024
   
آمیخته: راس
        آریا جوجه افشاریه فتح خرمدشت 1393/03/10 39,880 5,355 434,160 789,438 780,265
        آریا جوجه افشاریه فتح خرمدشت 1392/11/09 22,950 4,500 311,432 256,536 180,876
        آسیا جوجه کشاورز 1393/02/23 29,795 3,900 488,837 598,025 574,726
        البرز 1392/08/25 63,190 8,320 457,328 341,058 125,959
        البرز 1392/09/02 2,000   15,333 11,654 6,133
        خلخالی و شعبانی- آرشت 1393/05/28 25,250 3,390     89,048
        سیمرغ زیاران 1392/08/28 21,360 3,030 158,520 119,217 52,403
        سیمرغ زیاران 1393/01/25 24,700 3,080 495,383 493,111 388,580
        صالح جوجه 1393/06/01 27,744 3,410     58,707
        مرغ مادر آبیک 1393/03/01 11,505   157,005 229,333 223,512
        مرغ مادر آبیک 1393/02/30 62,090 10,877 885,403 1,239,565 1,204,339
        واحد اکبرآقاجانی صبا 1393/03/06 46,000 5,985 557,214 913,406 897,184
      حذفی   واحد رضا گلی شقاقی 1392/08/21 31,110 3,700 111,120 81,878 21,932
          جمع مرغ: 1,116,734     4,071,735 5,073,221 4,603,664
          جمع مرغ:          
 
استان: قم
   
آمیخته: راس
        مرغ مادر صدیق پور(پرناز) 1393/01/24 46,020 5,800 923,683 918,038 714,814
        یاسان قم 1392/11/29 32,305 4,285 555,280 413,612 317,515
          جمع مرغ: 234,975     1,478,963 1,331,650 1,032,329
          جمع مرغ:          
 
استان: کردستان
   
آمیخته: راس
      حذفی   زاگرس جوجه 1392/10/02 27,500 2,800 286,733 31,166  
        مرغ مادر آبیدر (تعاونی 261 قروه) 1393/01/06 27,560 2,800 554,856 506,681 354,973
        واحد کاوه سرشیوی(مروارید بانه) 1393/01/16 12,400 1,700 250,405 245,843 172,831
        واروک 1393/04/02 10,400 700 29,342 135,547 199,971
        واروک 1393/03/29 16,880 3,200 71,436 240,708 325,603
          جمع مرغ: 256,720     1,192,772 1,159,945 1,053,378
          جمع مرغ:          
 
استان: کرمان
   
آمیخته: راس
        ماهان 1392/10/28 55,050 6,450 700,603 550,353 396,727
        ماهان 1393/02/10 30,840 4,155 610,961 623,256 583,533
        ماهان 1392/09/27 55,160 6,515 545,533 405,978 296,025
        ماهان 1392/12/27 53,100 7,780 1,062,531 891,549 651,360
          جمع مرغ: 582,450     2,919,628 2,471,136 1,927,645
          جمع مرغ:          
 
استان: کرمانشاه
   
آمیخته: راس
        تعاونی 668 مویدی 1393/04/15 34,140 4,800   301,001 600,431
        طیور بهاران 1393/03/20 36,202 5,469 268,112 616,158 703,308
        طیور بهاران 1392/09/06 37,620 6,500 297,650 228,428 138,442
        طیور زاگرس 1392/11/24 38,500 6,000 623,392 478,170 357,742
          جمع مرغ: 405,246     1,189,154 1,623,757 1,799,923
          جمع مرغ:          
 
استان: گلستان
   
آمیخته: راس
        پردیس ماکیان 1393/05/06 27,314 4,050   28,898 296,102
        پرماه گلستان 1393/02/18 20,885 2,900 374,676 420,791 401,256
      حذفی   پیگیر 1392/11/20 69,895 10,840 1,076,010 584,554  
        پیگیر 1393/05/22 32,550 4,710     183,669
        حمید ابراهیمی دونچالی 1393/01/30 16,700 2,050 333,655 334,679 279,369
        رزاقی دولت آبادی 1393/01/26 18,660 2,215 373,958 372,814 297,279
        زرپر سیاوش 1392/11/22 31,900 4,200 503,807 391,307 289,567
        فرآیند گلستان 1392/12/13 29,185 3,940 577,726 408,570 326,678
        کاسپین سحر گلستان 1393/02/31 63,000 7,735 879,060 1,256,766 1,222,956
        گرگان جوجه 1392/12/01 26,815 3,400 471,605 347,432 269,311
        لاله های گلستان 1393/05/07 28,960 4,000   20,427 305,065
        ماکیان مهر گنبد 1393/02/17 31,920 4,125 582,434 643,614 612,779
        ماکیان مهر گنبد 1392/12/05 21,490 2,830 395,086 285,029 225,057
        ماکیان مهر گنبد 1392/06/23 33,300 4,200 51,060    
        ماکیان مهر گنبد 1393/03/11 31,280 4,100 330,942 618,718 612,003
      حذفی   ماکیان مهر گنبد 1392/10/05 42,491 5,200 48,806    
        مرغ و ماهی گرگان 1393/01/21 43,375 6,535 872,590 863,278 647,792
        نیکو دشت گلستان 1392/08/05 46,470 5,300 279,316 163,884  
        نیلکوه رضایی 1393/02/25 31,500 5,300 497,490 631,281 608,580
          جمع مرغ: 1,553,749     7,648,221 7,372,042 6,577,463
   
آمیخته: کاب
        آق جوجه 1393/01/19 27,675 3,000 557,597 549,958 402,284
        آق جوجه 1393/02/02 3,945 1,080 78,637 79,242 68,353
        مرغ مادر تایماز 1393/01/19 21,420 3,060 431,571 425,658 311,362
        مرغ مادر عرفان 1392/10/24 25,500 2,856 316,710 243,984 177,514
        مرغ مادرجشن تیرگان 1393/05/18 23,000 3,000     162,227
          جمع مرغ: 258,620     1,384,515 1,298,842 1,121,740
   
آمیخته: هوبارد
        عدل گستر 1393/02/15 41,000 6,300 773,260 827,954 785,833
        مزرعه نمونه ارتش 1393/01/20 19,760 3,620 397,821 392,973 291,170
        مزرعه نمونه ارتش 1392/08/15 20,820 3,130 137,912 99,603 9,577
          جمع مرغ: 244,740     1,308,993 1,320,530 1,086,580
          جمع مرغ:          
 
استان: گیلان
   
آمیخته: آربوراکرز
      حذفی   همای شمال 1392/09/03 31,200 4,680 241,113 136,906  
          جمع مرغ: 62,400     241,113 136,906 0
   
آمیخته: راس
        آسیه نوید 1392/10/25 46,110 9,480 576,221 446,129 323,815
        اهورا جوجه 2 1392/11/13 55,070 7,500 770,944 637,527 446,691
        اهورا جوجه گیلان 1392/10/14 66,770 11,470 778,093 567,189 423,856
        بودیان گیلان 1393/01/10 79,890 13,560 1,613,299 1,532,450 1,053,483
        پاسکه 1392/09/16 30,565 6,200 266,201 204,338 143,412
        پرنیان صومعه سرا 1392/10/25 17,000 2,100 212,443 164,481 119,385
        تالاب گیلان 1392/09/12 25,550 2,700 211,554 164,542 113,612
      حذفی   تعاونی میرزا کوچک خان 1392/11/09 20,185 4,085 188,125    
        تعاونی میرزا کوچک خان 1392/09/24 68,670 8,455 657,035 492,776 355,894
        خزر مرغ تالش 1393/03/26 38,080 5,460 201,443 578,054 736,289
        زرین جوجه سرارودگیل 1393/04/23 18,900 2,500   113,312 286,032
        سیرنگ جوجه گیلان 1392/11/19 38,520 8,160 585,325 463,652 337,256
        سیمرغ پر طلایی سپید رود 1392/11/29 11,120   191,139 142,373 109,295
        سیمرغ پر طلایی سپید رود 1392/12/07 40,995 10,855 770,023 550,016 438,127
        شرکت تعاونی کشاورزی و دامپروری زرین 1393/02/23 19,150 3,600 314,187 384,366 369,391
        شمیم جوجه 1393/02/08 16,000 2,100 317,462 322,858 296,363
        کشت و صنعت شالیزار گیلان 1393/02/27 15,600 2,200 236,808 312,156 301,870
        کیجی طلایی خزر 1393/01/19 34,000 4,225 685,032 675,648 494,224
        کیجی طلایی خزر 1392/12/26 53,140 6,900 1,062,516 881,627 647,777
        کیشکای دیلمان 1392/12/21 35,500 4,785 707,089 553,587 419,137
        گیل پردسر 1393/04/14 49,600 6,600   454,799 887,542
        گیل جوجه جوگلوبندان 1393/03/12 49,330 10,870 504,514 960,619 964,401
        گیلک ماهی بهدان 1392/11/06 42,520 5,800 567,217 461,598 327,291
        لشت نشا (سپید ماکیان) 1393/04/19 40,153 5,250   297,373 656,930
        مرغ سلامت 1393/05/11 36,640 4,800     348,886
        مرغ مادر شاهد 1392/08/20 20,920 3,130 144,990 106,497 25,662
        مهاجر گیل (نوید مرغ گیلان) 1392/11/20 22,000 1,700 338,683 266,493 194,979
        نوید مرغ گیلان 1392/11/20 43,435 6,000 668,667 526,143 384,950
        نوید مرغ گیلان 1392/09/05 50,075 9,780 393,122 300,984 176,598
        نوید مرغ گیلان 1392/07/03 35,940 5,590 115,727    
        نوید مرغ گیلان 1392/12/14 55,275 7,455 1,095,035 784,832 622,949
        نوید مرغ گیلان 1392/08/14 43,290 6,880 284,098 204,444 13,276
        نوید مرغ گیلان 1393/04/22 32,700 5,095   72,202 167,467
        هما جوجه 1393/01/30 25,080 1,570 501,081 502,620 419,555
        هما جوجه 1393/02/02 28,200 4,580 562,120 566,444 488,612
        واحد صفر علی نوید طالمی 1392/12/22 10,370 1,800 206,709 163,777 123,230
        واحد صفر علی نوید طالمی 1393/04/04 56,300 6,130 119,131 699,246 1,080,810
        واحد صفر علی نوید طالمی 1393/01/31 21,600 4,270 431,223 433,209 365,645
        واحد صفر علی نوید طالمی 1393/02/07 31,625 3,160 627,967 637,665 579,475
        واحد محمد نوید 1392/06/30 11,820 2,930 30,811    
        واحد مصطفی نوید 1392/12/11 26,080 3,400 510,664 357,904 289,923
          جمع مرغ: 4,040,781     17,446,698 16,983,930 15,534,090
          جمع مرغ:          
 
استان: لرستان
   
آمیخته: راس
        پیامان خرم 1393/01/06 25,200 2,800 507,343 463,294 324,576
        پیامان خرم 1392/08/08 25,000 2,600 154,866 99,667  
          جمع مرغ: 125,600     662,209 562,961 324,576
          جمع مرغ:          
 
استان: مازندران
   
آمیخته: آربوراکرز
        اکسین واحد حسینخان شیخی 1392/08/30 24,960 3,744 188,298 142,371 68,890
        رنگی و شرکاء 1393/01/28 17,680 2,652 353,776 353,776 288,714
        مرغ مادر مرزبان 1393/03/08 19,240 2,886 221,260 381,452 375,847
        میرامین نور 1393/03/29 24,960 3,744 105,631 355,930 481,461
        میرامین نور 1393/04/01 24,960 3,744 79,223 332,967 480,313
          جمع مرغ: 335,400     948,188 1,566,496 1,695,225
   
آمیخته: راس
        آفاق طیور 1393/03/11 31,100 4,075 329,038 615,158 608,482
        آمل جوجه 1393/05/30 38,385 5,500     108,297
        آمل جوجه 1393/02/17 26,460 4,200 482,807 533,522 507,961
        برادران رستم نژاد 1393/01/04 7,200 900 144,735 129,499 91,632
        برادران رستم نژاد 1392/12/28 12,450 1,600 249,316 211,517 153,675
        بهار سواد کوه 1393/01/20 42,930 5,875 864,295 853,763 632,588
        پارسیان جوجه آمل 1393/04/26 29,560 4,020   145,948 420,166
        پروتئین سپید 1392/07/25 27,940 3,600 150,802 55,694  
        پریبال چلاو آمل 1393/01/23 25,180 4,040 505,782 501,921 386,093
        پرینه آمل 1392/08/12 25,500 4,600 164,220 117,300  
        پیوند بند پی 1393/05/14 31,370 3,800     265,516
        پیوند شرق مازندران 1393/01/12 31,495 3,700 636,976 616,693 420,143
        تاج طلای شمال 1393/04/08 22,400 3,095 15,799 250,731 428,647
        تدارک ارمغان آسیا 1392/12/05 16,200 2,600 297,832 214,866 169,657
        تعاونی 214(آیدا) 1392/11/24 22,000 2,600 356,224 273,240 204,424
        تعاونی 221 بابل(سرهنگ پور) 1392/12/01 8,800 2,900 154,769 114,019 88,381
        تعاونی 221 بابل(سرهنگ پور) 1392/11/28 12,000   203,872 152,720 116,656
        تعاونی 231 زری بال 1392/10/24 20,000 2,500 248,400 191,360 139,227
        تعاونی 232 -طیور هما 1392/11/01 33,440 3,980 433,271 345,079 247,144
        تعاونی 250 بابل(ماءمطیر1) 1392/09/21 21,150 2,280 195,552 147,881 105,722
        تعاونی 257 سوادکوه (آپن) 1392/09/07 14,950 2,100 119,201 91,694 57,308
        تعاونی 260 سواد کوه 1393/03/19 17,890 4,000 138,802 309,973 347,830
        تعاونی 290 1392/12/12 27,000 3,500 534,060 372,600 300,150
        تعاونی 317قائم شهر 1393/06/05 16,300 2,200     11,497
        تعاونی 440 پیمان 1393/02/28 16,920 2,600 251,657 338,310 327,673
        تعاونی 612 ممتاز جوجه پارسی 1392/07/18 24,120 3,800 119,829 22,190  
        تعاونی235 مرغداران شمال 1392/09/25 22,900 3,450 221,565 165,735 120,087
        تیرنگ 1392/11/28 25,500 5,100 433,228 324,530 247,894
        تیرنگ 1392/12/01 9,000   158,286 116,610 90,390
        تیزبال ساحل 1393/05/06 51,000 6,500   53,958 552,874
        تیکا طبرستان 1392/07/28 7,070 2,400 39,460 17,345  
        تیکا طبرستان 1392/08/01 9,930   57,250 28,929  
        حدیث سواد کوه 1392/08/19 53,765 6,000 369,330 270,402 57,708
        حدیث سواد کوه 1393/04/22 52,000 6,370   330,096 802,915
        حنا جوجه طبرستان 1392/07/11 31,500 4,400 140,070    
        خنارجوجه 1392/09/09 38,480 5,325 311,534 240,731 159,307
        خنارجوجه 1392/09/06 36,010 4,640 284,910 218,652 132,517
        دامداران شمال 1392/09/03 2,000 600 15,456 11,776 6,440
        دامداران شمال 1392/08/27 40,075 5,565 294,952 221,214 92,173
        دشت ناز(تعاونی960ساری) 1393/03/20 29,470 4,000 218,255 501,580 572,524
        زربال گستر کوثر 1392/09/30 54,940 6,900 561,047 414,468 304,954
        زربال گستر کوثر 1393/02/11 53,905 7,110 1,067,068 1,090,210 1,030,700
        زرپر 1392/12/07 39,900 5,000 749,455 535,325 426,425
        زرین پرور نور 1392/11/23 30,135 3,600 481,939 371,966 276,780
        زید ساری 1393/05/15 51,715 7,440     419,478
        ساحل جوجه جلالی 1393/04/26 15,600 2,000   77,022 221,739
        سپید پر ساری تعاونی 297 1393/04/23 18,624 2,500   111,657 281,856
        طیور ملک بهشهر 1393/03/18 20,810 3,040 168,797 366,950 404,920
        فدایی جویباری 1393/04/05 32,029 4,000 56,478 387,978 614,381
        قطره طلا 1393/05/21 99,000 12,600     593,538
        قطره طلا 1392/10/12 54,700 6,240 629,050 452,916 340,526
        گهرباران 1393/01/11 28,600 3,875 577,987 554,306 379,331
        مازندجوجه(تعاونی 294) 1393/01/16 18,465 2,425 372,883 366,088 257,365
        مجتمع مرغ مادر فکوری 1392/12/17 32,325 3,930 641,866 478,301 371,737
        مرغ مادر ذبیحی 1393/04/12 30,520 3,500   301,375 564,844
        مرغ مادر روح اله تبار 1393/01/11 26,000 3,310 525,442 503,915 344,847
        مرغ مادر فردوس کریم فکوری 1393/01/10 30,360 3,200 613,089 582,366 400,347
        مرغ مادرطیور بهشت 1393/04/28 49,860 5,860   211,008 678,129
        مرغ مادرطیور بهشت 1393/05/06 5,000     5,290 54,203
        مرغک سهیل 1392/07/13 43,385 7,670 202,232 6,652  
      حذفی   مرغک سهیل 1392/09/17 34,190 5,250 45,017    
        مرغک سهیل 1393/02/11 34,105 6,105 675,119 689,762 652,110
        مروارید 2 تلو باغ 1393/05/06 39,040 4,714   41,304 423,220
        مهر جوجه 1392/08/08 29,900 3,600 185,221 119,201  
        مهر جوجه 1393/02/06 32,300 4,000 641,865 650,781 585,405
        نعاونی 251 قائم شهر 1392/11/21 15,650 1,800 244,046 190,774 140,381
        نگین واحد احمد محمدیان 1392/10/18 23,000 3,100 275,080 205,252 151,647
        نگین واحد احمد محمدیان 1393/04/26 22,974 3,200   113,430 326,553
        نور جوجه 1393/04/31 33,040 5,000   104,869 418,969
        نوک طلای چمستان 1392/11/24 25,580 3,290 414,191 317,704 237,689
        نوک طلای مجیدآباد نور 1392/09/16 21,300 2,700 185,509 142,397 99,940
        واحد الماس طالعی 1393/04/25 30,000 3,925   158,700 435,620
        واحد صفایی جوان 1392/10/22 39,460 5,120 484,043 369,082 269,854
        واحد علی شاکری و شریک 1392/07/20 38,320 4,515 195,074 47,006  
        واحد مرغ مادر پاکدامن 1393/04/31 16,400 2,100   52,054 207,963
        واحد مرغ مادر شیرآقایی1 کوهستان بهشهر 1393/05/04 19,000 2,610   33,503 217,626
        واحد هادی اکبری ولوجائی 1393/05/09 29,760 3,600     304,366
        وجین کا تعاونی 840 1393/06/01 25,700 3,300     54,381
        ییلاق جوجه 1392/10/28 10,570 3,800 134,521 105,672 76,176
        ییلاق جوجه 1392/11/05 16,800   222,824 180,578 128,284
          جمع مرغ: 5,518,583     19,491,378 19,447,098 21,669,982
   
آمیخته: هوبارد
      حذفی   کوهستان بهشهر واحد شیرآقایی 2 1392/11/17 30,644 2,964 315,531    
          جمع مرغ: 30,644     315,531 0 0
          جمع مرغ:          
 
استان: مرکزی
   
آمیخته: راس
        مرغ پرور 1393/03/04 36,030 5,400 458,541 716,540 701,623
        مروارید(توکلیان) 1393/05/08 39,290 5,700   13,856 401,832
        میلاد جوجه فرجی 1392/11/09 43,020 5,500 583,781 480,878 339,055
        میلاد جوجه نوین 1393/03/15 33,600 5,000 308,090 623,392 655,334
        نازمرغ زرند 1392/07/30 29,090 3,950 165,930 80,288  
          جمع مرغ: 474,710     1,516,342 1,914,954 2,097,844
          جمع مرغ:          
 
استان: همدان
   
آمیخته: راس
        الوند ژن 1392/09/17 32,600 3,770 287,423 219,941 154,959
        راسبجیک 1393/04/09 16,290 2,300 5,745 177,343 311,475
        وحدت غرب 1393/03/17 21,270 2,700 180,030 381,585 414,199
          جمع مرغ: 210,480     473,198 778,869 880,633
   
آمیخته: کاب
        الوند جوجه اسد آباد 1392/08/21 24,115 3,060 168,612 124,241 33,279
          جمع مرغ: 72,345     168,612 124,241 33,279
          جمع مرغ:          
 
استان: یزد
   
آمیخته: راس
        واحد آیت الهی 1393/05/13 36,585 5,300     322,557
        یزد جوجه 1393/02/22 41,530 5,410 694,104 834,199 800,449
          جمع مرغ: 161,175     694,104 834,199 1,123,006
   
آمیخته: کاب
        شیرکوه یزد 1392/12/27 40,800 5,100 816,408 685,032 500,480
          جمع مرغ: 122,400     816,408 685,032 500,480
          جمع مرغ: