دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه کشی  طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

پرند فید

آگهی

دانلود آهنگ

 پیش بینی تولید جوجه یکروزه بر اساس جدول از تاریخ 1391/7/1 الی 1391/9/30
 
استان   - آمیخته    
     
وضعیتشرکتجوجه ریزیمرغخروسمهر1391آبان1391آذر1391
جمع کل مرغ: 25,860,222
جمع تولیدات: 97,707,294 96,345,877 95,208,978
استان: آذربایجان شرقی

آمیخته: راس


تولکی  آذرسیمرغ 1389/12/26 29,9003,908257,413335,323329,035ابراهیم فرد(سبزدشت شبستر) 1390/09/10 17,4402,500338,010237,998196,816تابان مرغ بوکان 1391/02/19 30,0004,000  243,340تبریز جوجه 1391/02/19 22,4453,000  182,059تعاونی 137 آذر جوجه 1390/03/18 23,5003,6007,207  تعاونی 137 آذر جوجه 1391/02/16 25,0003,300  229,233سپید پر ملکان 1390/06/24 24,4003,100230,841173,597128,702فیاض مقدم و زمان زاده (شاهین جوجه تبریز) 1390/06/20 29,0003,600261,909199,211145,850کیمیا پرور ارس باران 1390/05/09 32,7804,000201,050125,657 مرغ خوشخوان شبستر 1390/09/30 14,9502,050299,837259,951192,556مرغ خوشخوان شبستر 1390/10/04 5,050600101,59291,83666,593مرغ مادر مراغه فاضل مدرس 1390/10/21 17,2802,100347,362344,182269,464میشو 1391/02/23 42,7705,010  286,588نگین جوجه ملکان نصرت شیمی 1390/11/10 32,5004,400643,846656,804629,893واحد قاسم زاده 1390/05/09 24,5003,100150,26693,917 یاران نوین خاصبان 1391/02/30 24,6053,830  104,128یاران نوین خاصبان 1390/11/23 33,8505,400555,365679,415675,262یاران نوین خاصبان 1390/05/17 43,4806,000288,011208,00820,001یاران نوین خاصبان 1391/01/09 42,8506,43060,447505,916850,201
جمع مرغ: 1,154,980

3,743,1563,911,8154,549,721

آمیخته: کابآذرطیور(موسوی) 1390/12/13 35,7004,500365,116695,198722,020الماس جوجه 1390/03/31 15,9152,75036,605  الماس جوجه 1390/04/11 5,085
20,272  مرغ مادر فتوحی (ماهان ملکان) 1391/03/09 23,2603,200  16,406مرغ مادر فتوحی (ماهان ملکان) 1391/01/22 38,6005,200 285,872656,972میشاب مرند 1390/09/29 35,7004,590715,452613,635457,079میشاب مرند 1390/10/13 12,7004,500256,854251,400177,792
جمع مرغ: 373,760

1,394,2991,846,1052,030,269
جمع مرغ:

استان: آذربایجان غربی

آمیخته: راسآیدین صبا 1390/06/16 24,4403,000210,233161,891116,922اباذر حسینی (طلا جوجه) 1390/05/10 26,0003,400161,062103,653 الماس جوجه ارومیه 1390/07/28 9,0001,800114,54089,97666,792الماس جوجه ارومیه 1390/08/03 6,870
90,06572,36853,092امین مرغ ارومیه 1390/04/06 13,5001,75043,470  به مرغ ارومیه 1390/05/08 26,2503,375159,39096,600 بهپرورارومیه 1 1390/10/14 27,5753,000557,273546,280391,529بهپرورارومیه 1 1390/04/16 29,8003,000138,9084,569 بهپرورارومیه 1 1390/11/09 32,0003,240634,432646,208613,824بهپروران خوی 1390/09/26 17,5002,100349,906290,337220,033پرگل ارومیه 1390/04/13 28,0204,150120,299  تعاونی 108 ارومیه 1390/06/30 24,0805,000243,320180,182135,875تعاونی 108 ارومیه 1390/07/04 17,500
186,223136,313104,114تعاونی 169 (اروم چکاوک) 1391/02/24 28,0003,400  177,744تعاونی 175 پلیکان 1390/07/06 31,3804,000340,661248,278190,540تعاونی 28 پیرانشهر 1390/07/21 34,4404,400419,824318,432240,805تعاونی 29 پیرانشهر 1391/01/08 26,6903,50047,063323,305529,975تعاونی 48 خوی(اورین) 1390/12/20 30,5152,800236,756528,724613,881چی چست 1390/06/02 41,4205,190315,014238,801120,670زربال ارومیه 1390/12/13 13,7001,850140,114266,785277,078سارنگ باختر 1390/06/20 21,0002,700189,658144,256105,616سپیدبالان 1390/08/17 20,7402,700306,883246,460182,858سلیم جوجه 1390/05/18 55,9507,330374,045271,09634,316کیوان مرغ پر طلایی مهاباد 1390/10/20 16,0002,000321,878318,442246,315کیوان مرغ پر طلایی مهاباد 1391/01/27 15,5002,000 87,461240,044کیوان مرغ پر طلایی مهاباد 1390/07/17 33,5004,250398,092295,358226,013گلدشت جوجه 1390/05/12 29,6504,150187,309127,297 مرغ پرور ارومیه 1390/05/10 26,0003,100161,062103,653 مرغ شهاب(طلارنگ) 1390/05/17 14,0201,80092,86967,0726,449مرغ مادر فردوس جوجه(حیدرلو) 1391/01/10 27,1003,50028,672311,650537,284یاشارسیمرغ 1390/03/18 16,1801,9604,962  
جمع مرغ: 1,968,360

6,573,9836,225,4475,431,769

آمیخته: کابآ مرغ 1390/04/18 20,0003,00095,6809,200 اروم ماهی 1390/07/12 18,0002,700207,000149,040115,920بالانج طیور 1390/06/05 31,1103,865242,326185,084104,944تعاونی 80 قزل قانات 1390/06/08 26,5204,000211,453162,656101,660واحد حسن احمدی 1390/03/17 16,9602,0402,601  
جمع مرغ: 283,850

759,060505,980322,524
جمع مرغ:

استان: اردبیل

آمیخته: راسآرتا سبلان 1390/12/06 74,37011,780923,6761,477,8811,498,407اردبیل جوجه 1390/09/29 50,3806,1501,009,648865,964645,032تعاونی 256 اردبیل 1390/08/25 72,95012,5001,195,748911,632705,815تعاونی 256 اردبیل 1390/09/02 40,060
712,534522,115417,693سامیان جوجه-خیردوست 1390/03/24 27,9804,00034,322  کیمیا جوجه 1390/12/03 33,9804,140453,292676,813683,065کیمیا جوجه 1390/07/20 23,5003,100284,663214,759162,871همای سبلان 1390/06/06 31,1004,670244,156186,932109,679واحد اسفند نظافتی 1390/04/26 43,0005,430226,81072,527 
جمع مرغ: 1,093,000

5,084,8494,928,6234,222,562

آمیخته: کابمرغ مادر سیف نژاد تک خروس نمین 1391/03/02 33,9704,590  107,821
جمع مرغ: 33,970

00107,821
جمع مرغ:

استان: اصفهان

آمیخته: راسپاک جوجه نطنز 1390/09/28 18,450
369,468313,453234,807پاک جوجه نطنز 1390/04/20 36,3004,650178,11227,830 پاک جوجه نطنز 1390/10/05 13,0004,300261,724239,001172,423دشت کیمیا(خورشید) 1390/09/28 37,8406,700757,759642,877481,577رنگین جوجه 1390/04/08 26,3603,50092,963  رنگین جوجه 1390/10/03 13,200
265,347237,415173,052رنگین جوجه 1390/09/29 10,8003,100216,439185,638138,276سپاهان طیور 1391/03/07 35,7005,000  50,361صفاهان 1390/09/07 35,1404,600660,046471,462385,251مرغ مادر درخشان 1390/06/07 35,5004,000280,876215,556130,640
جمع مرغ: 626,450

3,082,7342,333,2321,766,387

آمیخته: کابدشت کیمیا(خورشید) 1390/09/01 11,2201,020197,330145,374115,783
جمع مرغ: 33,660

197,330145,374115,783
جمع مرغ:

استان: تهران

آمیخته: راسایران جوجه 1390/05/12 23,0003,000145,29898,747 ایران جوجه 1390/06/21 24,0003,400219,328166,336122,176بهنیا 1390/06/29 13,300
132,96498,70474,232بهنیا 1390/07/05 12,6003,100135,43398,91975,734پرندک 1390/08/01 21,1254,350273,711217,996160,662پرندک 1390/07/27 31,8753,350403,218315,244234,600تعاونی 566 ولیمه 1390/04/07 41,1305,150138,745  تولیمرغ 1390/04/25 41,3307,210215,46763,373 تولیمرغ 1390/05/01 16,0001,00090,28241,707 جوجه داران 1390/05/25 32,6104,150232,009172,00755,002جوجه سار 1390/07/10 21,5002,800242,635175,383135,822دربال 1390/08/05 11,2301,650148,947120,70788,163دماوند جوجه 1390/10/06 25,0003,600503,700464,600333,500فدک 1390/06/28 22,3002,700220,547164,128123,096فدک 1390/04/05 20,9502,70064,247  فدک 1390/05/05 21,7602,700128,12370,067 کوثر دماوند 1390/07/02 16,3001,310169,955124,96794,974کوثر دماوند 1390/06/30 34,3405,400346,994256,955193,770کوثر هومند 1390/12/17 28,8004,700253,920525,504580,704مرغ مادر برغان 1390/04/27 31,3005,650167,01757,592 مرغ مادر فتحی 1390/05/04 42,0205,900244,837128,861 مرغ مادر کوشا 1391/01/16 33,7105,200 320,987635,771مرغدشت 1390/09/08 31,4804,200597,574424,770348,505نورالهدی 1391/03/07 22,4603,000  31,684نیکان نوین پرور 1391/01/09 25,0003,10035,267295,166496,034واحد اکبر صادقی 1390/08/26 36,0954,650598,840453,834353,105واحد اکبر صادقی 1390/09/03 6,000800107,91678,66063,204
جمع مرغ: 1,683,445

5,816,9744,935,2144,200,738

آمیخته: کابفلاح زاده تعاونی 121 1390/09/12 25,5003,570504,390351,900293,250پرندک 1390/08/07 44,8704,200602,006491,925357,764تولیمرغ 1390/09/08 61,2009,1801,161,739825,792677,525
جمع مرغ: 394,710

2,268,1351,669,6171,328,539
جمع مرغ:

جمع مرغ:

استان: خراسان جنوبی

آمیخته: راسجنوب خراسان 1390/11/25 89,79012,8001,418,0831,799,4521,793,945جنوب خراسان 1390/12/15 25,3803,640241,668478,666512,523
جمع مرغ: 345,510

1,659,7512,278,1182,306,468
جمع مرغ:

استان: خراسان رضوی

آمیخته: راساخلاقی(نگین فریمان) 1390/07/06 25,7003,800278,999203,339156,050دیزباد 1390/04/22 72,10010,270362,61577,387 فریمان 1390/06/13 46,6906,200386,593300,684214,774مرغداران طوس 1391/02/02 35,9954,100 126,942491,212مرغداران طوس 1391/01/30 18,4604,300 84,633268,901مرغداران طوس 1390/08/22 54,5508,350861,526669,147510,224مرغداران طوس 1390/12/23 33,4204,625223,937548,312670,785
جمع مرغ: 734,190

2,113,6702,010,4442,311,946
جمع مرغ:

استان: خراسان شمالی

آمیخته: راسسیمرغ خراسان 1390/11/29 30,0005,840437,000599,380601,220سیمرغ خراسان 1390/12/03 8,200
109,388163,327164,837
جمع مرغ: 114,600

546,388762,707766,057

آمیخته: کابسیمرغ خراسان 1390/03/29 38,5005,85076,743  
جمع مرغ: 38,500

76,74300
جمع مرغ:

استان: خوزستان

آمیخته: راسصحرای جنوب 1390/05/31 47,9606,500358,869270,622125,016صحرای جنوب 1390/10/19 63,4708,3501,277,8211,262,250964,449صحرای جنوب 1391/01/10 43,6006,96546,129501,400864,413
جمع مرغ: 465,090

1,682,8192,034,2721,953,878
جمع مرغ:

استان: زنجان

آمیخته: راسطیور پاییزان ابهر 1390/08/04 30,0004,000395,600319,240233,680
جمع مرغ: 90,000

395,600319,240233,680

آمیخته: کابتک پروران- درسا جوجه 1391/03/06 22,4403,060  39,569ساکت 1390/08/21 39,5206,000616,275481,749365,402ساکت 1391/01/26 23,0003,500 137,893363,246سبز دشت 1390/07/27 60,0005,000759,000593,400441,600سبزدشت ابهر 1391/02/23 56,9607,400  381,670سبزدشت ابهر 1390/04/25 60,1957,325313,81792,299 سبزدشت ابهر 1390/10/27 50,0004,0001,000,5001,000,500839,500سبزدشت ابهر 1390/11/15 22,7005,204428,122458,404450,050میثاق زنجان 1391/01/29 25,0003,500 123,433371,834
جمع مرغ: 812,450

3,117,7142,887,6783,252,871
جمع مرغ:

استان: سمنان

آمیخته: راسسپیدان ارگ 1390/03/25 48,5007,50066,930  سپیدان ارگ 1390/04/01 10,500
25,760  
جمع مرغ: 59,000

92,69000

آمیخته: کابسمنان جوجه 1390/04/22 28,0004,110140,82230,053 مام جوجه 1390/05/02 35,5905,355203,00698,228 
جمع مرغ: 127,180

343,828128,2810
جمع مرغ:

استان: سیستان و بلوچستان

آمیخته: راسماکادام تعاونی 1119 زاهدان 1390/10/15 45,4705,700918,222901,488654,677
جمع مرغ: 136,410

918,222901,488654,677
جمع مرغ:

استان: فارس

آمیخته: کاب


تولکی  تعاونی چیک شیراز 1390/02/14 46,5006,496471,423245,100 مجتمع طیور فارس 1391/02/09 36,2755,000 38,379417,163مجتمع طیور فارس 1390/08/14 35,7005,000506,892416,024303,260مرغ مادر حق جو 1391/01/29 23,5002,700 116,027349,524
جمع مرغ: 319,650

978,315815,5301,069,947
جمع مرغ:

استان: قزوین

آمیخته: آربوراکرزمرغ مادر اجداد ارم 1390/09/27 47,1296,935943,052791,296596,182مرغ مادر اجداد ارم 1390/12/25 37,9735,714227,660599,720761,004
جمع مرغ: 255,306

1,170,7121,391,0161,357,186

آمیخته: راسآریا جوجه افشاریه فتح خرمدشت 1390/06/06 26,3054,000206,511158,11092,769آریا جوجه افشاریه فتح خرمدشت 1391/01/06 25,9003,10063,938329,621515,082البرز 1391/03/08 68,7809,330  72,769خلخالی و شعبانی- آرشت 1390/08/18 25,0003,600374,900299,000223,100سارنگ 1390/06/20 21,0002,700189,658144,256105,616سیمرغ زیاران 1390/11/02 15,1004,000300,994303,308268,579سیمرغ زیاران 1390/10/25 12,000
240,488239,752196,696سیمرغ زیاران 1390/06/26 38,8405,800375,790281,099209,633مرغ مادر آبیک 1390/09/22 59,5608,7301,187,229940,651730,603مرغ مادر صدر (کود البرز) 1390/07/15 44,6105,870523,275383,735295,496واحد اکبرآقاجانی صبا 1391/03/03 37,0805,050  104,615واحد رضا گلی شقاقی 1390/07/19 30,6004,000368,322276,359210,201
جمع مرغ: 1,002,605

3,831,1053,355,8913,025,159

آمیخته: کابالبرز 1390/08/28 70,00011,4941,189,253890,867699,813سیمرغ زیاران 1390/05/29 26,5203,980195,188146,39160,996
جمع مرغ: 289,560

1,384,4411,037,258760,809
جمع مرغ:

استان: قم

آمیخته: راسیاسان قم 1390/06/17 31,1704,200271,470208,382151,029
جمع مرغ: 93,510

271,470208,382151,029
جمع مرغ:

استان: کردستان

آمیخته: راسقدس ماهیدشت 1390/05/26 33,2404,900238,531177,36961,162مرغ مادر آبیدر (تعاونی 261 قروه) 1390/11/17 29,2503,100533,714589,777580,807واروک 1390/07/25 16,5002,100206,195159,643119,416واروک 1390/04/02 18,7202,00048,797  واروک 1390/03/26 8,0002,00012,267  
جمع مرغ: 263,690

1,039,504926,789761,385
جمع مرغ:

استان: کرمان

آمیخته: راسماهان 1390/07/23 53,7007,400662,837508,038382,057ماهان 1390/12/16 53,8007,360493,310998,1691,085,613ماهان 1390/09/19 97,40011,7001,937,0271,480,0251,172,371ماهان 1390/08/16 4,500
65,68853,13039,192
جمع مرغ: 628,200

3,158,8623,039,3622,679,233
جمع مرغ:

استان: کرمانشاه

آمیخته: راستعاونی 39 جوجک 1390/09/27 32,8505,630657,329551,552415,552تعاونی 52 ایران مامر-طیوربامداد 1390/11/26 10,2304,000158,428204,858204,545تعاونی 52 ایران مامر-طیوربامداد 1390/12/03 15,000500200,100298,770301,530طیور بهاران 1390/03/22 37,0006,00034,040  
جمع مرغ: 211,240

1,049,8971,055,180921,627

آمیخته: کابپردیس طیور پارسیان 1390/07/26 31,8003,700399,832311,089232,097طیور بهاران 1390/06/26 36,5706,000353,828264,670197,381
جمع مرغ: 205,110

753,660575,759429,478
جمع مرغ:

استان: گلستان

آمیخته: 49بهتا جوجه 1391/01/31 21,0002,823 88,872299,460
جمع مرغ: 42,000

088,872299,460

آمیخته: آربوراکرزلاله های گلستان 1390/11/26 32,1204,000497,433643,214642,229
جمع مرغ: 96,360

497,433643,214642,229

آمیخته: راسپیگیر 1390/11/05 35,4804,500705,602714,307652,288پیگیر 1390/10/28 35,9706,650719,209720,311611,107پیگیر 1390/06/23 78,88011,220737,790556,366411,228سیمین جوجه گلستان 1390/11/27 11,5602,740175,482231,316231,316سیمین جوجه گلستان 1390/10/12 32,4004,000655,776640,872447,120سیمین جوجه گلستان 1390/12/04 25,2302,660328,830502,144507,559فرآیند گلستان 1390/08/14 27,0003,700383,364314,640229,356ماکیان مهر گنبد 1390/11/08 36,2704,590719,646731,880688,502ماکیان مهر گنبد 1390/07/07 44,2006,000484,579352,421271,094ماکیان مهر گنبد 1391/02/07 34,5904,500 60,994418,999مرغ سپید گرگان 1390/12/18 21,9602,700185,870393,963442,450مزرعه نمونه ارتش 1390/10/21 23,4003,500470,387466,081364,900مزرعه نمونه ارتش 1390/04/20 16,5003,60080,96012,650 نیکو دشت گلستان 1390/03/23 52,0007,20055,813  نیکو دشت گلستان 1390/11/04 51,8807,7401,032,5491,043,686943,454
جمع مرغ: 1,426,870

6,735,8576,741,6316,219,373

آمیخته: کابپرماه گلستان 1390/03/31 25,5603,35058,788  گلریزان 1391/02/23 23,6003,287  158,136مرغ مادر تایماز 1390/10/21 21,0003,000422,142418,278327,474مرغ مادر عرفان 1390/10/27 25,0002,800500,250500,250419,750مرغ مادر عرفان 1390/06/30 25,6003,000258,680191,556144,452واحد مرغ مادر یمرلی 1391/02/26 29,5803,570  166,910
جمع مرغ: 293,540

1,239,8601,110,0841,216,722
جمع مرغ:

استان: گیلان

آمیخته: راسآسیه نوید 1391/01/15 63,2359,520 624,4241,212,003اهورا جوجه گیلان 1390/04/15 66,0608,020303,876  اهورا جوجه گیلان 1391/02/10 68,1207,880 48,048762,491پاسکه 1391/01/06 33,9502,27083,811432,071675,175پرناز صومعه سرا 1390/10/06 30,0004,100604,440557,520400,200تعاونی میرزا کوچک خان 1390/05/26 57,2007,100410,467305,219105,248سپید ماکیان 1 1390/08/03 39,2005,125513,912412,933302,937سپید ماکیان 1 1390/05/24 29,8004,500210,189155,35845,693سفید رود 1390/07/16 41,5606,200490,685361,960277,842سیمرغ پر طلایی سپید رود 1391/02/14 21,6003,960  213,293گیل جوجه جوگلوبندان 1390/10/24 54,5006,1351,093,0521,088,038882,464گیل مرغ 1390/10/04 29,5304,060594,065537,012389,403گیلک ماهی بهدان 1390/12/27 18,2003,53596,278276,276364,182گیلک ماهی بهدان 1391/01/04 30,0005,32095,220400,200597,540مرغ سلامت 1390/10/26 22,5004,100450,570449,880373,290مرغ سلامت 1390/12/22 36,3504,725256,389607,529730,151مرغ سلامت 1390/11/03 14,500400288,811291,479260,797مرغ مادر شاهد 1391/02/06 4,7601,730 10,07259,120مرغ مادر شاهد 1391/01/21 14,8804,785 115,449257,820مرغ مادر عبدا.. نوید طالمی 1390/07/05 27,0803,200291,073212,595162,769معاف جوجه فومن 1390/10/11 23,2003,100469,213454,271318,381نوید جوجه 1390/04/11 52,08010,760207,626  نوید جوجه 1390/07/12 52,7506,600606,625436,770339,710نوید جوجه 1391/02/26 48,4706,210  273,500نوید مرغ گیلان 1390/09/06 56,8237,2001,055,998758,018616,869واحد جمشید غلامی 1390/12/28 31,1005,300153,551462,561621,834واحد جمشید غلامی 1391/01/05 37,6504,000106,223490,705749,336واحد صفر علی نوید طالمی 1390/11/01 20,5002,200408,947411,463360,540واحد صفر علی نوید طالمی 1390/08/18 37,8405,400567,449452,566337,684واحد صفر علی نوید طالمی 1390/10/27 26,7504,600535,267535,267449,132
جمع مرغ: 2,743,149

9,893,73710,887,68412,139,404

آمیخته: کابسبزدشت گیلان 1390/03/31 6,1602,94214,168  سبزدشت گیلان 1390/04/29 73,7707,883402,686158,360 سبزدشت گیلان 1390/05/18 50,1109,538335,002242,79930,734کابک سپهر 1390/05/15 23,0003,000149,531107,2103,527مرغ مادر هامون کپورچال 1390/04/25 26,0003,635135,54639,867 
جمع مرغ: 425,030

1,036,933548,23634,261
جمع مرغ:

استان: لرستان

آمیخته: راسپیامان خرم 1391/02/10 26,6402,700 18,790298,190دربار 1390/08/10 26,0003,980354,813293,419212,091
جمع مرغ: 131,280

354,813312,209510,281
جمع مرغ:

استان: مازندران

آمیخته: آربوراکرزآفاق طیور 1390/04/02 15,3752,04540,077  آفاق طیور 1390/03/30 16,2352,00834,851  سپید پر ساری تعاونی 297 1390/12/07 21,1072,868255,675419,114425,587کوهستان بهشهر واحد شیرآقایی 2 1390/05/05 15,4613,32591,03549,785 کوهستان بهشهر واحد شیرآقایی 2 1390/04/30 17,440
96,26940,112 گوهربال 1390/04/11 22,5452,99389,879  مرغ مادر شاکری 1390/10/28 28,0003,400559,850560,710475,701مرغ مادر قربانی 1391/01/29 23,4341,737 115,702348,543مرغ مادر قربانی 1391/02/06 9,4842,400 20,068117,792میر امین 1391/02/23 40,1087,202  268,751میر امین 1391/03/08 7,000
  7,406واحد مرغ مادر شیرآقایی1 کوهستان بهشهر 1390/11/15 18,6003,168350,796375,609368,763
جمع مرغ: 436,022

1,518,4321,581,1002,012,543

آمیخته: راساکسین واحد حسینخان شیخی 1391/02/12 20,0003,000  211,600آببندان سر ساری 1391/03/03 35,0006,250  98,747آفاق طیور 1390/07/13 19,7202,600228,292165,398128,207آفاق طیور 1390/12/01 12,350
172,323246,366247,881آفاق طیور 1390/11/24 3,1502,00050,71563,17762,886آمل جوجه 1390/04/06 25,4003,90081,788  آمل جوجه 1390/11/13 26,0004,200506,306525,842514,678آمل جوجه 1390/07/26 21,0004,000264,040205,436153,272آمل جوجه 1391/01/24 39,0005,970 261,326639,860آمل جوجه 1390/08/02 7,00080091,23372,98753,667برادران رستم نژاد 1390/11/12 19,0003,000375,820384,560375,820بهار سواد کوه 1391/01/22 42,6706,200 316,014726,244پارس جوجه طبرستان 1391/02/28 35,6506,850  176,016پرینه آمل 1390/05/03 24,500
141,25071,377 پرینه آمل 1390/04/30 6,2005,00034,22414,260 تشنی(رمضان رضایی) 1390/10/15 22,8003,100460,423452,033328,274تعاونی 214(آیدا) 1390/06/09 22,3003,400179,173138,14188,903تعاونی 221 بابل(سرهنگ پور) 1390/11/11 19,1002,500378,091386,291373,991تعاونی 231 زری بال 1390/11/20 19,4002,200336,137390,277386,111تعاونی 232 -طیور هما 1391/02/28 36,5004,500  180,213تعاونی 256 بهبال شمال 1390/10/16 14,5602,247293,801288,889212,538تعاونی 257 سوادکوه (آپن) 1390/08/11 23,3502,800320,440266,019191,905تعاونی 260 سواد کوه 1390/05/26 16,8002,280120,55789,64530,912تعاونی 261(تیرنگ)(سعادت آباد) 1390/08/09 24,9504,250338,572278,892201,995تعاونی 290 1390/10/22 27,0203,300542,742538,599426,736تعاونی 317قائم شهر 1390/07/13 17,4552,500202,070146,400113,480تعاونی 324 دارتلا 1390/09/21 19,3002,500384,418300,964235,267تعاونی 440 پیمان 1390/08/16 18,5003,392270,051218,423161,123تعاونی 612 ممتاز جوجه پارسی 1391/01/28 27,5603,650 145,793418,362تعاونی 668 مویدی 1390/12/10 31,3505,125350,911621,065633,562تلاونگ شمال 1390/11/12 16,5002,000326,370333,960326,370تیرنگ 1390/08/05 25,9503,900344,184278,928203,725


تولکی  تیرنگ 1390/02/10 31,5005,000320,016310,104275,805چالاک جوجه(تعاونی143 قائم شهر) 1390/06/15 21,8002,800185,183143,067102,954چالاک جوجه(تعاونی143 قائم شهر) 1391/02/03 26,3004,000 83,476350,842حدیث سواد کوه 1391/02/20 60,0007,090  465,520حدیث سواد کوه 1390/03/17 52,1406,3407,995  خنارجوجه 1390/12/07 33,9003,500410,642673,141683,537دشت ناز(تعاونی960ساری) 1390/12/21 28,2303,750209,071480,474567,478دشت ناز(تعاونی960ساری) 1391/01/06 20,1702,60049,793256,698401,128رامسر طیور 1390/11/22 75,35010,1001,259,3491,513,5311,501,976رامسر طیور 1390/04/29 9,7603,75053,27720,951 رامسر طیور 1390/05/02 33,2402,750189,60291,742 زربال گستر کوثر 1390/05/17 52,9006,550350,409253,07424,334زربال گستر کوثر 1390/11/06 53,9006,9601,071,1011,085,9771,001,678سروبالان 1390/09/28 24,0003,400480,608407,744305,440صبا طیور خزر- بهنمیر بابلسر 1390/08/23 18,6302,600297,943229,956176,251صدف کریم محمدیان 1390/08/23 30,0004,150479,780370,300283,820طیور ملک بهشهر 1391/02/06 20,5002,500 43,378254,610قطره طلا 1390/06/05 57,1106,790444,849339,766192,651قطره طلا 1390/09/07 33,8705,100636,192454,422371,328قطره طلا 1390/05/29 16,8802,500124,23693,17738,824قطره طلا 1390/12/17 53,6556,380473,058979,0251,081,864گهرباران 1390/10/26 37,0004,450740,938739,802613,855ماه جوجه طبرستان 1390/05/03 26,5603,760153,12777,378 مجتمع مرغ مادر فکوری 1391/02/11 33,5004,330 11,814364,704مرغ مادر فردوس کریم فکوری 1390/08/15 36,1005,100519,768423,453310,532مرغ مادر فردوس کریم فکوری 1391/01/27 25,2003,100 142,195390,264مرغ مادرطیور بهشت 1391/02/25 29,5204,400  176,983مرغ مادرطیور بهشت 1391/03/03 18,0001,600  50,784مرغک سهیل 1390/04/06 10,0003,20032,200  مرغک سهیل 1391/01/17 41,0506,230 376,401761,614مرغک سهیل 1390/03/30 30,5404,64065,559  مهتاب نور 1391/02/07 9,0002,000 15,870109,020مهتاب نور 1391/01/31 7,500
 31,740106,950مهر جوجه 1390/06/28 25,0003,000247,250184,000138,000میر امین 1390/06/10 52,8408,000427,792330,567218,758ناوک هامون شمال 1390/04/07 11,500
38,793  ناوک هامون شمال 1390/03/31 25,4003,60058,420  نعاونی 251 قائم شهر 1391/02/26 15,5001,800  87,461نگین واحد احمد محمدیان 1390/05/19 23,6003,600159,221115,79818,093نور جوجه 1390/12/29 35,8805,000164,497522,651716,858نوشهر ماکیان 1390/04/21 26,1403,780129,86424,049 نیما مرغ 1390/12/11 31,1303,820338,901616,228629,594واحد صفایی جوان 1390/08/16 17,5002,200255,453206,617152,413واحد علی شاکری و شریک 1390/06/17 41,2605,700359,347275,836199,918واحد محمد الهی 1390/09/16 20,4502,635405,756298,515241,446واحد مرغ مادر پاکدامن 1391/01/29 15,4702,000 76,381230,091
جمع مرغ: 5,134,080

17,933,92119,500,36021,499,723

آمیخته: کاببه جوجه آمل 1390/11/25 32,0004,290505,386641,302639,338پویا طبرستان 1390/11/29 30,7003,955447,197613,365615,249


تولکی  کیمیاجوحه آمل 1390/01/21 27,7404,230203,670181,143120,900مازندجوجه(تعاونی 294) 1390/04/26 19,0002,850100,21832,047 


تولکی  مرغ مادر شرف الدین 1390/02/28 34,3703,779391,220320,643120,900مرغ مادر کاکلی بابل کنار 1390/04/29 20,0002,600109,17442,933 
جمع مرغ: 452,430

1,756,8651,831,4331,496,387
جمع مرغ:

استان: مرکزی

آمیخته: راسدرنا جوجه دلیجان 1390/08/02 26,5004,400345,383276,307203,167مروارید(توکلیان) 1390/03/25 40,4805,75055,862  میلاد جوجه فرجی 1390/08/04 17,050
224,833181,434132,809میلاد جوجه فرجی 1390/07/24 25,0606,200311,245239,774179,830
جمع مرغ: 246,310

937,323697,515515,806

آمیخته: کاب


تولکی  مرغ پرور 1389/11/05 41,2803,450356,845134,550 مرغ پرور 1390/12/27 31,6254,100167,296480,067632,816
جمع مرغ: 177,435

524,141614,617632,816
جمع مرغ:

استان: هرمزگان

آمیخته: کابمرغ مادر دهشت 1390/03/25 29,8904,80041,248  مرغ مادر دهشت 1390/04/11 2,500
9,967  
جمع مرغ: 32,390

51,21500
جمع مرغ:

استان: همدان

آمیخته: راستعاونی مرغ دوستان 1390/12/24 19,4702,800123,596313,467390,491وحدت غرب 1390/07/25 18,0002,300224,940174,156130,272
جمع مرغ: 112,410

348,536487,623520,763

آمیخته: کابالوند تویسرکان (آذربال)(کشت و صنعت سهیل) 1391/02/30 16,8302,450  71,224
جمع مرغ: 16,830

0071,224
جمع مرغ:

استان: یزد

آمیخته: راس


تولکی  خرم رشدایساتیس 1389/08/01 17,0001,820155,15058,500 


تولکی  خرم رشدایساتیس 1389/07/27 17,3003,130155,15058,500 واحد آیت الهی 1390/07/14 23,5003,100273,853199,625154,223یزد جوجه 1390/10/10 39,0005,100788,164755,872532,220
جمع مرغ: 256,100

1,372,3171,072,497686,443
جمع مرغ:
  دریافت روزانه قیمتها از طریق تلگرام