دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

پرند فید

جوجه کشی  طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

آگهی

دانلود آهنگ

 جدول نمایشگاه ها و سمینارهای داخلی و خارجی دام و طیور در سال 1392

تقویم نمایشگاهی دام و طیور


تقویم نمایشگاه های داخلی دام و طیور 1392
 
1 - شیراز / 10 تا 13 اردیبهشت

2- گرگان / 17 تا 20 اردیبهشت

3 - ارومیه / 31 اردیبهشت تا 3 خرداد

4- تبریز / 1 تا 4 تیر 


5- رشت / 11 تا 14 تیر

6 - بیرجند / 12 تا 15 تیر
 

7 - همدان / 22 تا 25 مرداد


8- کرمانشاه / 6 تا 9 شهریور

 
9 - مشهد / 2 تا 5 مهر
 

10- زنجان / 26 تا 29 شهریور  


11- مازندران / 16 تا 19 مهر


12 - سنندج / مهرماه

13- لرستان / 23 تا 26 مهر

14 - شهرکرد / 7 تا 10 آبان
 

15 - تهران / 28 آبان تا 1 آذر  

16 - اصفهان / 12 تا 15 آ
 

17- قم / 19 تا 22 آذر

18 - قزوین / 17 تا 20 دی

19 - کرج / 23 تا 27 دی

سایر شهر ها متعاقبا اعلام خواهد شد

 

تقویم همایش ها ، کنگره ها و سمینارهای داخلی دام و طیور 1392

  1 - کنفرانس مدیریت بهره وری در بخش کشاورزی

و دامپروری
/ 22 تا 23 مرداد