دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 جدول نمایشگاه ها و سمینارهای داخلی و خارجی دام و طیور در سال 1392

تقویم نمایشگاهی دام و طیور


تقویم نمایشگاه های داخلی دام و طیور 1392
 
1 - شیراز / 10 تا 13 اردیبهشت

2- گرگان / 17 تا 20 اردیبهشت

3 - ارومیه / 31 اردیبهشت تا 3 خرداد

4- تبریز / 1 تا 4 تیر 


5- رشت / 11 تا 14 تیر

6 - بیرجند / 12 تا 15 تیر
 

7 - همدان / 22 تا 25 مرداد


8- کرمانشاه / 6 تا 9 شهریور

 
9 - مشهد / 2 تا 5 مهر
 

10- زنجان / 26 تا 29 شهریور  


11- مازندران / 16 تا 19 مهر


12 - سنندج / مهرماه

13- لرستان / 23 تا 26 مهر

14 - شهرکرد / 7 تا 10 آبان
 

15 - تهران / 28 آبان تا 1 آذر  

16 - اصفهان / 12 تا 15 آ
 

17- قم / 19 تا 22 آذر

18 - قزوین / 17 تا 20 دی

19 - کرج / 23 تا 27 دی

سایر شهر ها متعاقبا اعلام خواهد شد

 

تقویم همایش ها ، کنگره ها و سمینارهای داخلی دام و طیور 1392

  1 - کنفرانس مدیریت بهره وری در بخش کشاورزی

و دامپروری
/ 22 تا 23 مرداد