دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 جدول نمایشگاه ها و سمینارهای داخلی و خارجی دام و طیور در سال 1391

تقویم نمایشگاه های داخلی دام و طیور 1391

1 - شیراز / 12 تا 15 اردیبهشت

2 - گرگان / 18 تا 22 اردیبهشت

3 -  نیشابور / 27 تا 30 اردیبهشت

4 - ارومیه / 9 تا 12 خرداد

5 -  رشت / 16 تا 19 خرداد

6 - نمایشگاه اسب / 17 تا 20 خرداد

7 - شهرکرد / 26 تا 30 خرداد

8 - تبریز / 1 تا 4 تیر
9 - بیرجند / 19 تا 23 تیر

10 - مشهد / 22 تا 25 تیر

11 - خرم آباد / 7 تا 10 شهریور 

12 - همدان / 15 تا 18 شهریور

13 - مازندران /  مهرماه

14 - اردبیل /  مهرماه

15 - تهران / 14 تا 17 آبان

16 -  یزد / آبان ماه

17 - زنجان /  آبان ماه

18 -  کرمان /  آبان ماه

19 - اصفهان / 7 تا 10 آذر

20 - قزوین / 17 تا 20 دی

21 - دزفول / دی ماه

22 - اراک / نیمه دوم سال 

23 - بوشهر / نیمه دوم سال

24 - قم / نیمه دوم سال

 تقویم همایش ها ، کنگره ها و سمینارهای داخلی دام و طیور 1391

1 - همایش ملی صنعت و بهداشت با منشا دامی / نیمه دوم فروردین

2 - کنگره دامپزشکی ایران / 9 تا 11 اردیبهشت

تقویم نمایشگاه ها و کنگره های خارجی دام و طیور 1391

1 - مالزی ( کوالالامپور ) / 16 فروردین

2 - کانادا / 20 اردیبهشت

3 - ازبکستان ( تاشکند ) / 3 تا 6 خرداد

4 -   سوییس ( لوزانه ) / 23 تا 26 خرداد

5 - ترکیه ( استانبول ) / 25 تا 28 خرداد

6 - کانادا ( کنگره بین المللی دامپزشکی )  / 8 مرداد

7 - کانادا ( کنگره بین المللی دامپزشکی گوسفند )  / 30 بهمن

دریافت روزانه قیمتها از طریق تلگرام