دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه کشی  طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

پرند فید

آگهی

دانلود آهنگ

 ضوابط بهداشتی حمل و نقل جوجه یکروزه
ضوابط بهداشتی حمل و نقل جوجه یکروزه

1- حداقل ماندگاری جوجه های یکروزه در کارخانه جوجه کشی پس از خروج از تخم و تخلیه از هچر و تفکیک از نظر درجه بندی و انتقال به کارتن 4 ساعت و در درجه حرارت محیطی 24 درجه سانتی گراد و رطوبت 75-70 درصد در نظر گرفته شده است.
  2- اتاق نگهداری جوجه های باید تاریک باشد.

3- تعداد جوجه های داخل کارتن از 100قطعه تجاوز ننماید.

4- باید روی کارتن های حاوی جوجه آدرس و مشخصات کامل تولید کننده جوجه( مرغ مادر ) نوشته شود .

5- قبل از بارگیری باید داخل و خارج اتاق حمل ، چرخ ها و کابین راننده کاملا شستشو و ضدعفونی شود.

6- کلیه سطوح اتاق حمل جوجه دو جداره و کاملا عایق و قابل شستشو ضدعفونی کردن باشد.

7- کامیون حمل باید دارای سیستم ایرکاندیشن باشد.

8- درجه حرارت در اتاق حمل در طول مسیر حمل 22-20 درجه سانتی گراد باشد و رطوبت آن 75-70 درصد الزامیست .

9- حداقل گردش هوا در اتاق حمل 8/0 متر بر ثانیه باشد .

10- کابین راننده باید مجهز به وسایل نشان دهنده حرارت و رطوبت اتاق حمل باشد .

11- جعبه های جوجه ها باید بدرستی در داخل کامیون چیده شود به طوری که فضای کافی جهت برقراری هوا مورد نیاز جعبه ها موجود باشد همچنین جعبه ها باید بخوبی مهار شوند.

12- اتاق حمل جوجه را می توان با پرده پلاستیکی که در پشت آن نصب می شود مجهز کرد تا در مواقعی که هنوز جوجه ها بار گیری نشده اند گرمای داخل حفظ شود .

13- رانندگان کامیون حمل جوجه باید تعلیم دیده باشند ، لباس و کفش تمیز و بهداشتی و مخصوص بر تن داشته یاشند .  

14- رانندگان هنگام تخلیه جوجه نباید وارد سالن ها شوند.

15- در زمان بارگیری و یا تخلیه جوجه الزامیست موتور کامیون خاموش شده زیرا تجمع گاز های خروجی اگزوز می تواند باعث عوارض تنفسی و حتی خفگی جوجه ها شود.

16- در زمان بارگیری و یا تخلیه جوجه ها کارتن های جوجه یکروزه را نباید بیش از چهار ردیف روی هم چید
.
 

دریافت روزانه قیمتها از طریق تلگرام