دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

پرند فید

جوجه کشی طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

آگهی

دانلود آهنگ

 درباره پرورش گوساله های شیری
درباره پرورش گوساله های شیری
   
 • برای قطع شیر گوساله ها ۴۳%از تولید کنندگان به عامل سن٬ ۲۷%به مقدار مصرف کنسانتره و حدود ۲۷% نیز به وزن توجه میکنند .
 • بیش لز ۶۰%گاوداران گوساله ها را حد اقل در سن ۸ هفتگی از شیر میگیرند .  

جدول:مراحل نمو و توسعه دستگاه گوارش گوساله ها

 

مرحله

مدت زمان

خوراک مورد نیاز

فاز پیش نشخوار

شیر دان مهمترین جزءدستگاه گوارش دراین مرحله است

از تولد تا۲ الی ۳ هفتگی

در صورتیکه از خوراک خشک (استارتر )استفاده نشود این مرحله بطول می انجامد .

شیر یا جایگزین شیر مرغوب به همراه استارتر و آب

 

فاز انتقالی

از زمان که گوساله شروع به خوردن استارتر میکند تخمیر شکمبه ای آغاز میشود.تولید اسیدهای چرب فرار حاصل از تخمیر قندها عامل رشد و نمو شکمبه می باشند .

از تولد تا ۲الی ۳ هفتگی تا قطع شیر

زمان این مرحله در صورت تغذیه شیر به مدت طولانی تری افزایش پیدا میکند.

شیر یا جایگزین شیر مناسب به همراه استارتر و آب

میزان مصرف استارتر گوساله به سلامت دام٬نرخ رشد٬در دسترس بودن آب تمیز و برنامه تغذیه ای واحد بستگی دارد .

فاز نشخوار

خوراک خشک تنها منبع غذایی در این مرحله است . شکمبه مهمترین جزء دستگاه گوارش می باشد و میکرو ارگانیسم های آن مسئول تجزیه مواد غذایی و تولید پروتئین وVFA هستند.

 

 

 

از زمان قطع شیر به بعد

 

پس از قطع شیر ٬شکمبه قسمت اعظم انرژی و پروتئین مورد نیاز گوساله را تامین می نماید ٬ برخی از مواد مغذی نیز از روده کوچک جذب می شوند.

 

   
 • تولید اسیدهای پر چرب فرار (VFA) عامل رشد و نمو سریع بافت های شکمبه گوساله ها می باشند٬ اسیدهای چربی که عمدتاً باعث بهبود این فعالیت های متابولیکی می شوند بوتیرات و پروپیونات هستند .
 • استفاده از علوفه خشک در تغذیه گوساله های شیر خوار به بهینه شدن  نمو شکمبه کمک می کنند و ترجیحاً باید از هفته هشتم پس از تولد این کار را شروع کرد .
 • هرگز قبل از سن ۴ هفتگی گوساله ها را از شیر نگیرید ٬زیرا دستگاه گوارش به اندازه کافی رشد نیافته تا مقدار کافی خوراک خشک هضم و جذب نماید .
 • گوساله هایی که از بدو تولد آب آزاد در اختیا ر دارند افزایش وزن روزانه بیشتری داشته ٬استارتر بیشتری مصرف کرده و کمتر دچاراسهال میشود .  

 

مآخذ: مجله برآیند ش۵

 

  BAMN PUBLICATIONS.۱۹۹۷